“Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin,
hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim Tanrınız
RAB'bin buyruklarına uyun.”

Yasanın Tekrarı 4:2

“Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düşürme.
Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün.
O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.”

Yeşu 1:8

“Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım,
Günlük ekmeğimden çok
ağzından çıkan sözlere değer verdim.”

Eyüb 23:12

“Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez…
Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır ve
gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.”

Mezmurlar 1:1-2

“Ne mutlu yolları temiz olanlara,
RAB'bin yasasına göre yaşayanlara!”

Mezmurlar 119:1

“Ne mutlu O'nun öğütlerine uyanlara,
Bütün yüreğiyle O'na yönelenlere!”

Mezmurlar 119:2

“Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,
İzin verme buyruklarından sapmama!”

Mezmurlar 119:10

“Aklımdan çıkarmam sözünü,
Sana karşı günah işlememek için.”

Mezmurlar 119:11

“Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken,
Sanki benim oluyor bütün hazineler.”

Mezmurlar 119:14

“Koşullarını derin derin düşünüyorum,
Yollarını izlerken.”

Mezmurlar 119:15

“Zevk alıyorum kurallarından,
Sözünü unutmayacağım.”

Mezmurlar 119:16

“Gözlerimi aç, Yasandaki
harikaları göreyim.”

Mezmurlar 119:18

“Acı çektiğimde beni avutan budur,
Sözün bana yaşam verir.”

Mezmurlar 119:50

“Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim,
Senin sözüne umut bağladım.”

Mezmurlar 119:147

“Tanrı'nın her sözü güvenilirdir,
O kendisine sığınan herkese kalkandır.”

Süleyman'nın Özdeyişleri 30:5

“Ot kurur, çiçek solar, Ama Tanrımız'ın
sözü sonsuza dek durur.”

Yeşaya 40:8

“Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.
Bana boş dönmeyecek, İstemimi yerine
getirecek, Yapması için onu gönderdiğim
işi başaracaktır.”

Yeşaya 55:11

“İnsan yalnız ekmekle yaşamaz,
Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar'
diye yazılmıştır.”

Matta 4:4

“…yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden,
Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf
ya da bir nokta bile yok olmayacak.”

Matta 5:18

“İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes,
evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer.”

Matta 7:24

“Yerin ve göğün ortadan kalkması,
Kutsal Yasa'nın ufacık bir noktasının
yok olmasından daha kolaydır.”

Luka 16:17

“Başlangıçta Söz vardı.
Söz Tanrı'yla birlikteydi
ve Söz Tanrı'ydı.”

Yuhanna 1:1

“Beni seven sözüme uyar…”

Yuhanna 14:24

“Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle
içinizde yaşasın.”

Koloseliler 3:16

“Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir
ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek,
doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.”

2.Timoteos 3:16

“Hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden
kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından
yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.”

2.Petrus 1:21

“Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı
kılıçtan daha keskindir. …yüreğin
düşüncelerini, amaçlarını yargılar.”

İbraniler 4:12

Kutsal Kitap, Tanrı'nın düşüncelerini, insanın durumunu, kurtuluş yolunu, günahkarların uğrayacağı sonu ve iman edenlerin mutluluğunu anlatır.

Öğretileri kutsaldır, buyrukları bağlayıcıdır, kararları değişmezdir.

Bilge olmak için onu okuyun, güvenlik için ona inanın, kutsal olmak için onu yaşayın.

Kutsal Kitap yolunuza ışık, ruhunuza besin, canınıza tesellidir.Kutsal Kitap hakkında ayrıntılı bilgi almak ve tamamını okumak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz!


Tüm yayınlarımızın listesini Excel ya da PDF formatında indirebilirsiniz.

Basın Reklamlarımız