New Testament

27 kitaptan oluşan İncil(Yeni Antlaşma) Grekçe yazıldı. İlk 4 kitap İsa'nın yaşamını, ölüm ve dirilişiyle ilgili bilgileri içermektedir. Bunları izleyen Elçilerin İşleri kitabı, İsa'nın ölümünden sonra elçilerin bu öğretiyi yaymak için yaptığı işleri anlatır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in elçileri ve yakın takipçileri tarafından, ilk inanlı topluluklarına yol göstermek amacıyla Tanrı'nın esiniyle yazıldı. Son kitap Vahiy, inanlıları sıkıntılar karşısında cesaretlendirir ve gelecekteki olayları simgelerle açıklar.

Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. Matta 11:5
$10.19
Turkish / English New Testament, Türkçe / İngilizce , İncil, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, 13,5 x 19,5 cm, 60gr. 1. Hamur, 752, Amerikan Bristol, 2017, 978-975-462-101-3
Türkçe - İngilizce İncil
In stock
+
PREVIEW Add to wish list

$9.55
New Testament Pocket Size, Turkish, New Testament, Debora Basmacı, Kitap, 8cm x 16,5cm, 672, Yapp binding style - Fiscagomma 210 gr., 2018, 978-975-462-109-9
In stock
+
Add to wish list

$10.83
Osmanlıca Türkçesi, İncil, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, Sert kapak dikişli (sıvama - kısmi lak), Ocak 2020
İncil’in tamamının matbu olarak ilk Türkçe basımı, Ali Ufkî Bey’in 1819 yılında yayımlanan İncil-i Şerif’i, basımının 200. yılında Kitab-ı Mukaddes Şirketi...
In stock
+
Add to wish list

$5.73
Kitap, 11x15.5 cm, 60 gr. 1. Hamur, 538, Eylül 2015, ISBN
İncil (Orta boy)
In stock
+

Minimum quantity for "New Testament (Pocket size)" is 1.

PREVIEW Add to wish list

$9.55 $5.73
Türkçe, İncil, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, Yeni çeviri, 60 gr. 1. Hamur, Amerikan Bristol, Mart 2019, Kitab-ı Mukaddes Şirketi
İncil (Yeni Antlaşma), Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma olan ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir. İsa Mesih'in doğumundan O'nun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır.İncil'in içeriğiYeni Antlaşma ya da İncil, 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır: İncil'in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır. Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır. Pavlus'un Mektupları(13): İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur. Diğer Mektuplar(8): İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu. Peygamberlik kitabı-Vahiy(1): İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.Mezmurlar (Zebur)“Mezmurlar” Kutsal Kitap’ın Eski Antlaşma bölümünün 39 kitabından biridir.
In stock

Minimum quantity for "Karton Kapak Incil" is 1.


$14.65
Türkçe, Kutsal Kitap Bölümü, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, 35 gr. Krem, Yumuşak Suni Deri, Mart 2020
Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma kısmının İncil bölümü, Eski Antlaşma'dan ise Mezmurlar ve Süleyman'ın Özdeyişleri bölümlerinin tamamını kapsamaktadır.
In stock

$10.19
Kitap, 11x16 cm, 692, ISBN
Türkçe - Fransızca İncil
In stock
+
Add to wish list

$10.19
Türkçe / Arapça, İncil, Debora Basmacı, Kitap, New Van Dyke , 60 gr. 1. Hamur, Kasım 2016, Kitab-ı Mukaddes Şirketi
In stock
+
PREVIEW Add to wish list

$10.19
Türkçe, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, 45gr. Ivory, Karton Sıvama, Şubat 2018
1. Önsöz Kutsal Yazılar’ı tanıyor musun? Okuduğunu anlıyor musun? Hristiyan kili­sesini ve inancını anlamak için Kutsal Yazılar’ı tanımak son derecede...
In stock
+
PREVIEW Add to wish list

$10.19
Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, 110 gr. Ivory, Sert kapak dikişli (sıvama - kısmi lak), Ağustos 2019
In stock
+
Add to wish list

$9.55
Türkçe, İncil, Kitap, Yeni çeviri, 60 gr. 1. Hamur, Amerikan Bristol, Haziran 2020
In stock
+
Add to wish list

$10.19
Türkçe / Ermenice, İncil, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, Yeni Çeviri 2001 / Batı Ermenicesi, 60 gr. 1. Hamur, Amerikan Bristol, Aralık 2015
Turkish/Armenian New Testament.
In stock
+
PREVIEW Add to wish list

$9.55
Türkçe, İncil, Kitap, 55 gr. Kitap Kağıdı, Karton kapak, Mart 2022
İncil (Yeni Antlaşma), Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma olan ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da...
In stock
+
Add to wish list

$14.65
Sert kapak dikişli (sıvama - kısmi lak)
In stock
+
Add to wish list

$10.83
Türkçe / Ermenice, İncil, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, Yeni Çeviri 2001 / Batı Ermenicesi, 60 gr. 1. Hamur, Karton Sıvama, Aralık 2015
Turkish/Armenian New Testament.
In stock
+
PREVIEW Add to wish list

$382.17
In stock
+
Add to wish list

$63.69
Türkçe, Sert Kapak Sıvama (Dijital Baskı)
In stock
+
Add to wish list

$37.58
In stock
+
Add to wish list

Reviews

No data found

New post