Bible Reading plan

Kutsal Kitap okuma planının amacı; kişinin Tanrı’yla daha yakın bir ilişki kurmasına ve Kutsal Kitab’ı belirli bir disiplin içinde okuyup öğrendiklerini hayatında uygulamasına aracı olmaktır.

Yazdırmak için; PDF dosyası.
Günün ayetlerini okumak için; tıklayın.

İlk altı ay

Ock 1Yar 1‐2, M 1, Mat 1‐2 Şbt 17Çık 39‐40, M 44, Luk 8 Nis 5Yas 13‐14, M 88, Elç 11 Mys 221Sa 29‐31, M 119:97‐104, Ep 2‐3
Ock 2Yar 3‐4, M 2, Mat 3‐4 Şbt 18Lev 1, M 45, Luk 9 Nis 6Yas 15‐17, M 89:1‐29, Elç 12 Mys 232Sa 1‐2, M 119:105‐112, Ep 4
Ock 3Yar 5‐6, M 3, Mat 5 Şbt 19Lev 2‐4, M 46, Luk 10 Nis 7Yas 18‐20, M 89:30‐52, Elç 13 Mys 242Sa 3‐4, M 119:113‐120, Ep 5‐6
Ock 4Yar 7‐8, M 4, Mat 6 Şbt 20Lev 5‐6, M 47, Luk 11 Nis 8Yas 21‐22, M 90, Elç 14 Mys 252Sa 5‐6, M 119:121‐128, Flp 1‐2
Ock 5Yar 9‐10, M 5, Mat 7 Şbt 21Lev 7, M 48, Luk 12 Nis 9Yas 23‐24, M 91, Elç 15 Mys 262Sa 7‐9, M 119:129‐136, Flp 3‐4
Ock 6Yar 11‐12, M 6, Mat 8 Şbt 22Lev 8‐9, M 49, Luk 13 Nis 10Yas 25‐27, M 92, Elç 16 Mys 272Sa 10‐11, M 119:137‐144, Kol 1‐2
Ock 7Yar 13‐15, M 7, Mat 9 Şbt 23Lev 10‐11, M 50, Luk 14 Nis 11Yas 28, M 93, Elç 17 Mys 282Sa 12‐13, M 119:145‐152, Kol 3‐4
Ock 8Yar 16‐17, M 8, Mat 10 Şbt 24Lev 12‐13, M 51, Luk 15 Nis 12Yas 29‐30, M 94, Elç 18 Mys 292Sa 14‐15, M 119:153‐160, 1Se 1‐2
Ock 9Yar 18‐19, M 9, Mat 11 Şbt 25Lev 14, M 52, Luk 16 Nis 13Yas 31‐32, M 95, Elç 19 Mys 302Sa 16‐17, M 119:161‐168, 1Se 3‐5
Ock 10Yar 20‐21, M 10, Mat 12 Şbt 26Lev 15‐16, M 53, Luk 17 Nis 14Yas 33‐34, M 96, Elç 20 Mys 312Sa 18‐19, M 119:169‐176, 2Se 1
Ock 11Yar 22‐23, M 11, Mat 13 Şbt 27Lev 17‐18, M 54, Luk 18 Nis 15Yşu 1, M 97, Elç 21 Hzr 12Sa 20‐21, M 120, 2Se 2‐3
Ock 12Yar 24, M 12, Mat 14 Şbt 28Lev 19‐20, M 55, Luk 19 Nis 16Yşu 2‐4, M 98, Elç 22 Hzr 22Sa 22, M 121, 1Ti 1‐3
Ock 13Yar 25‐26, M 13, Mat 15 Mrt 1Lev 21‐22, M 56, Luk 20 Nis 17Yşu 5‐7, M 99, Elç 23 Hzr 32Sa 23‐24, M 122, 1Ti 4‐6
Ock 14Yar 27, M 14, Mat 16‐17 Mrt 2Lev 23‐24, M 57, Luk 21 Nis 18Yşu 8‐9, M 100, Elç 24‐25 Hzr 41Kr 1, M 123, 2Ti 1‐2
Ock 15Yar 28‐29, M 15, Mat 18 Mrt 3Lev 25, M 58, Luk 22 Nis 19Yşu 10‐11, M 101, Elç 26 Hzr 51Kr 2, M 124, 2Ti 3‐4
Ock 16Yar 30, M 16, Mat 19 Mrt 4Lev 26, M 59, Luk 23 Nis 20Yşu 12‐13, M 102, Elç 27 Hzr 61Kr 3‐4, M 125, Tit 1‐3
Ock 17Yar 31, M 17, Mat 20 Mrt 5Lev 27, M 60, Luk 24 Nis 21Yşu 14‐15, M 103, Elç 28 Hzr 71Kr 5‐6, M 126, Flm
Ock 18Yar 32‐33, M 18:1‐24, Mat 21 Mrt 6Say 1, M 61, Yuh 1 Nis 22Yşu 16‐18, M 104, Rom 1 Hzr 81Kr 7, M 127, İbr 1‐3
Ock 19Yar 34‐35, M 18:25‐50, Mat 22 Mrt 7Say 2, M 62, Yuh 2 Nis 23Yşu 19‐20, M 105:1‐25, Rom 2 Hzr 91Kr 8, M 128, İbr 4‐6
Ock 20Yar 36, M 19:1‐6, Mat 23 Mrt 8Say 3, M 63, Yuh 3 Nis 24Yşu 21‐22, M 105:26‐45, Rom 3‐4 Hzr 101Kr 9‐10, M 129, İbr 7‐8
Ock 21Yar 37‐38, M 19:7‐14, Mat 24 Mrt 9Say 4, M 64, Yuh 4 Nis 25Yşu 23‐24, M 106:1‐23, Rom 5‐6 Hzr 111Kr 11, M 130, İbr 9
Ock 22Yar 39‐40, M 20, Mat 25 Mrt 10Say 5‐6, M 65, Yuh 5 Nis 26Hak 1, M 106:24‐48, Rom 7 Hzr 121Kr 12‐13, M 131, İbr 10
Ock 23Yar 41‐42, M 21, Mat 26 Mrt 11Say 7, M 66, Yuh 6 Nis 27Hak 2‐3, M 107:1‐22, Rom 8 Hzr 131Kr 14‐15, M 132, İbr 11
Ock 24Yar 43‐44, M 22:1‐18, Mat 27‐28 Mrt 12Say 8‐9, M 67, Yuh 7 Nis 28Hak 4‐5, M 107:23‐43, Rom 9‐11 Hzr 141Kr 16‐17, M 133, İbr 12‐13
Ock 25Yar 45‐46, M 22:19‐31, Mar 1 Mrt 13Say 10‐11, M 68:1‐18, Yuh 8 Nis 29Hak 6‐7, M 108, Rom 12‐13 Hzr 151Kr 18, M 134, Yak 1‐2
Ock 26Yar 47‐48, M 23, Mar 2 Mrt 14Say 12‐13, M 68:19‐36, Yuh 9 Nis 30Hak 8, M 109, Rom 14‐15 Hzr 161Kr 19‐20, M 135, Yak 3‐5
Ock 27Yar 49‐50, M 24, Mar 3 Mrt 15Say 14, M 69:1‐18, Yuh 10 Mys 1Hak 9, M 110, Rom 16 Hzr 171Kr 21‐22, M 136, 1Pe 1‐2
Ock 28Çık 1, M 25, Mar 4 Mrt 16Say 15, M 69:19‐36, Yuh 11 Mys 2Hak 10‐11, M 111, 1Ko 1 Hzr 182Kr 1‐2, M 137, 1Pe 3‐5
Ock 29Çık 2‐3, M 26, Mar 5 Mrt 17Say 16, M 70, Yuh 12 Mys 3Hak 12‐14, M 112, 1Ko 2‐3 Hzr 192Kr 3‐4, M 138, 2Pe 1‐3
Ock 30Çık 4‐5, M 27, Mar 6 Mrt 18Say 17‐18, M 71, Yuh 13 Mys 4Hak 15‐16, M 113, 1Ko 4‐5 Hzr 202Kr 5‐6, M 139, 1Yu 1‐2
Ock 31Çık 6‐7, M 28, Mar 7 Mrt 19Say 19‐20, M 72, Yuh 14 Mys 5Hak 17‐18, M 114, 1Ko 6‐7 Hzr 212Kr 7‐8, M 140, 1Yu 3‐5
Şbt 1Çık 8‐9, M 29, Mar 8 Mrt 20Say 21‐22, M 73, Yuh 15 Mys 6Hak 19‐21, M 115, 1Ko 8‐9 Hzr 222Kr 9‐10, M 141, 2Yu, 3Yu, Yah
Şbt 2Çık 10‐11, M 30, Mar 9 Mrt 21Say 23‐24, M 74, Yuh 16 Mys 7Rut 1, M 116, 1Ko 10 Hzr 232Kr 11‐13, M 142, Va 1
Şbt 3Çık 12, M 31, Mar 10 Mrt 22Say 25‐26, M 75, Yuh 17 Mys 8Rut 2‐4, M 117, 1Ko 11 Hzr 242Kr 14‐15, M 143, Va 2‐3
Şbt 4Çık 13‐14, M 32, Mar 11 Mrt 23Say 27‐28, M 76, Yuh 18 Mys 91Sa 1‐2, M 118, 1Ko 12‐13 Hzr 252Kr 16‐17, M 144, Va 4‐6
Şbt 5Çık 15‐16, M 33, Mar 12 Mrt 24Say 29‐30, M 77, Yuh 19 Mys 101Sa 3‐5, M 119:1‐8, 1Ko 14 Hzr 262Kr 18, M 145, Va 7‐9
Şbt 6Çık 17‐19, M 34, Mar 13 Mrt 25Say 31, M 78:1‐39, Yuh 20‐21 Mys 111Sa 6‐8, M 119:9‐16, 1Ko 15‐16 Hzr 272Kr 19‐20, M 146, Va 10‐12
Şbt 7Çık 20‐21, M 35, Mar 14 Mrt 26Say 32, M 78:40‐72, Elç 1 Mys 121Sa 9‐10, M 119:17‐24, 2Ko 1‐2 Hzr 282Kr 21‐22, M 147, Va 13‐15
Şbt 8Çık 22‐23, M 36, Mar 15 Mrt 27Say 33‐34, M 79, Elç 2 Mys 131Sa 11‐13, M 119:25‐32, 2Ko 3‐4 Hzr 292Kr 23‐24, M 148, Va 16‐17
Şbt 9Çık 24‐25, M 37:1‐22, Mar 16 Mrt 28Say 35‐36, M 80, Elç 3 Mys 141Sa 14, M 119:33‐40, 2Ko 5‐6 Hzr 302Kr 25, M 149, Va 18‐19
Şbt 10Çık 26‐27, M 37:23‐40, Luk 1 Mrt 29Yas 1, M 81, Elç 4 Mys 151Sa 15‐16, M 119:41‐48, 2Ko 7‐8
Şbt 11Çık 28, M 38, Luk 2 Mrt 30Yas 2‐3, M 82, Elç 5 Mys 161Sa 17, M 119:49‐56, 2Ko 9‐10
Şbt 12Çık 29‐30, M 39, Luk 3 Mrt 31Yas 4, M 83, Elç 6 Mys 171Sa 18‐19, M 119:57‐64, 2Ko 11‐13
Şbt 13Çık 31‐32, M 40, Luk 4 Nis 1Yas 5‐6, M 84, Elç 7 Mys 181Sa 20‐21, M 119:65‐72, Gal 1‐2
Şbt 14Çık 33‐34, M 41, Luk 5 Nis 2Yas 7‐8, M 85, Elç 8 Mys 191Sa 22‐23, M 119:73‐80, Gal 3‐4
Şbt 15Çık 35‐36, M 42, Luk 6 Nis 3Yas 9‐10, M 86, Elç 9 Mys 201Sa 24‐25, M 119:81‐88, Gal 5‐6
Şbt 16Çık 37‐38, M 43, Luk 7 Nis 4Yas 11‐12, M 87, Elç 10 Mys 211Sa 26‐28, M 119:89‐96, Ep 1

Son altı ay

Tmz 11Ta 1, M 150, Va 20‐22 Ağs 17Eyü 1, M 43, Luk 7 Ek 3Yşa 15‐19, M 87, Elç 10 Ks 19Hez 7‐9, M 119:89‐96, Ep 1
Tmz 21Ta 2, M 1, Mat 1‐2 Ağs 18Eyü 2‐4, M 44, Luk 8 Ek 4Yşa 20‐22, M 88, Elç 11 Ks 20Hez 10‐11, M 119:97‐104, Ep 2‐3
Tmz 31Ta 3‐4, M 2, Mat 3‐4 Ağs 19Eyü 5‐6, M 45, Luk 9 Ek 5Yşa 23‐25, M 89:1‐29, Elç 12 Ks 21Hez 12‐13, M 119:105‐112, Ep 4
Tmz 41Ta 5, M 3, Mat 5 Ağs 20Eyü 7‐8, M 46, Luk 10 Ek 6Yşa 26‐28, M 89:30‐52, Elç 13 Ks 22Hez 14‐15, M 119:113‐120, Ep 5‐6
Tmz 51Ta 6, M 4, Mat 6 Ağs 21Eyü 9‐10, M 47, Luk 11 Ek 7Yşa 29‐30, M 90, Elç 14 Ks 23Hez 16, M 119:121‐128, Flp 1‐2
Tmz 61Ta 7, M 5, Mat 7 Ağs 22Eyü 11‐12, M 48, Luk 12 Ek 8Yşa 31‐33, M 91, Elç 15 Ks 24Hez 17‐18, M 119:129‐136, Flp 3‐4
Tmz 71Ta 8, M 6, Mat 8 Ağs 23Eyü 13‐14, M 49, Luk 13 Ek 9Yşa 34‐36, M 92, Elç 16 Ks 25Hez 19‐20, M 119:137‐144, Kol 1‐2
Tmz 81Ta 9‐10, M 7, Mat 9 Ağs 24Eyü 15‐16, M 50, Luk 14 Ek 10Yşa 37‐38, M 93, Elç 17 Ks 26Hez 21‐22, M 119:145‐152, Kol 3‐4
Tmz 91Ta 11, M 8, Mat 10 Ağs 25Eyü 17‐19, M 51, Luk 15 Ek 11Yşa 39‐41, M 94, Elç 18 Ks 27Hez 23, M 119:153‐160, 1Se 1‐2
Tmz 101Ta 12‐13, M 9, Mat 11 Ağs 26Eyü 20‐21, M 52, Luk 16 Ek 12Yşa 42‐43, M 95, Elç 19 Ks 28Hez 24‐26, M 119:161‐168, 1Se 3‐5
Tmz 111Ta 14‐15, M 10, Mat 12 Ağs 27Eyü 22‐23, M 53, Luk 17 Ek 13Yşa 44‐45, M 96, Elç 20 Ks 29Hez 27‐28, M 119:169‐176, 2Se 1
Tmz 121Ta 16‐17, M 11, Mat 13 Ağs 28Eyü 24‐26, M 54, Luk 18 Ek 14Yşa 46‐48, M 97, Elç 21 Ks 30Hez 29‐31, M 120, 2Se 2‐3
Tmz 131Ta 18‐20, M 12, Mat 14 Ağs 29Eyü 27‐28, M 55, Luk 19 Ek 15Yşa 49‐51, M 98, Elç 22 Arl 1Hez 32‐33, M 121, 1Ti 1‐3
Tmz 141Ta 21‐23, M 13, Mat 15 Ağs 30Eyü 29‐30, M 56, Luk 20 Ek 16Yşa 52‐55, M 99, Elç 23 Arl 2Hez 34‐35, M 122, 1Ti 4‐6
Tmz 151Ta 24‐25, M 14, Mat 16‐17 Ağs 31Eyü 31‐32, M 57, Luk 21 Ek 17Yşa 56‐58, M 100, Elç 24‐25 Arl 3Hez 36‐37, M 123, 2Ti 1‐2
Tmz 161Ta 26‐27, M 15, Mat 18 Eyl 1Eyü 33‐34, M 58, Luk 22 Ek 18Yşa 59‐62, M 101, Elç 26 Arl 4Hez 38‐39, M 124, 2Ti 3‐4
Tmz 171Ta 28‐29, M 16, Mat 19 Eyl 2Eyü 35‐36, M 59, Luk 23 Ek 19Yşa 63‐66, M 102, Elç 27 Arl 5Hez 40‐41, M 125, Tit 1‐3
Tmz 182Ta 1, M 17, Mat 20 Eyl 3Eyü 37‐38, M 60, Luk 24 Ek 20Yer 1, M 103, Elç 28 Arl 6Hez 42‐44, M 126, Flm
Tmz 192Ta 2‐4, M 18:1‐24, Mat 21 Eyl 4Eyü 39‐40, M 61, Yuh 1 Ek 21Yer 2‐3, M 104, Rom 1 Arl 7Hez 45‐46, M 127, İbr 1‐3
Tmz 202Ta 5‐6, M 18:25‐50, Mat 22 Eyl 5Eyü 41‐42, M 62, Yuh 2 Ek 22Yer 4‐5, M 105:1‐25, Rom 2 Arl 8Hez 47‐48, M 128, İbr 4‐6
Tmz 212Ta 7‐9, M 19:1‐6, Mat 23 Eyl 6Özd 1‐2, M 63, Yuh 3 Ek 23Yer 6‐7, M 105:26‐45, Rom 3‐4 Arl 9Dan 1, M 129, İbr 7‐8
Tmz 222Ta 10‐12, M 19:7‐14, Mat 24 Eyl 7Özd 3‐4, M 64, Yuh 4 Ek 24Yer 8‐9, M 106:1‐23, Rom 5‐6 Arl 10Dan 2‐3, M 130, İbr 9
Tmz 232Ta 13‐15, M 20, Mat 25 Eyl 8Özd 5‐6, M 65, Yuh 5 Ek 25Yer 10‐12, M 106:24‐48, Rom 7 Arl 11Dan 4‐5, M 131, İbr 10
Tmz 242Ta 16‐18, M 21, Mat 26 Eyl 9Özd 7‐8, M 66, Yuh 6 Ek 26Yer 13‐14, M 107:1‐22, Rom 8 Arl 12Dan 6‐7, M 132, İbr 11
Tmz 252Ta 19‐20, M 22:1‐18, Mat 27‐28 Eyl 10Özd 9‐10, M 67, Yuh 7 Ek 27Yer 15‐17, M 107:23‐43, Rom 9‐11 Arl 13Dan 8‐9, M 133, İbr 12‐13
Tmz 262Ta 21‐23, M 22:19‐31, Mar 1 Eyl 11Özd 11‐12, M 68:1‐18, Yuh 8 Ek 28Yer 18‐20, M 108, Rom 12‐13 Arl 14Dan 10‐12, M 134, Yak 1‐2
Tmz 272Ta 24‐25, M 23, Mar 2 Eyl 12Özd 13‐14, M 68:19‐36, Yuh 9 Ek 29Yer 21‐22, M 109, Rom 14‐15 Arl 15Hoş 1, M 135, Yak 3‐5
Tmz 282Ta 26‐28, M 24, Mar 3 Eyl 13Özd 15‐16, M 69:1‐18, Yuh 10 Ek 30Yer 23‐24, M 110, Rom 16 Arl 16Hoş 2‐5, M 136, 1Pe 1‐2
Tmz 292Ta 29‐30, M 25, Mar 4 Eyl 14Özd 17‐18, M 69:19‐36, Yuh 11 Ek 31Yer 25‐26, M 111, 1Ko 1 Arl 17Hoş 6‐9, M 137, 1Pe 3‐5
Tmz 302Ta 31‐32, M 26, Mar 5 Eyl 15Özd 19‐20, M 70, Yuh 12 Ks 1Yer 27‐29, M 112, 1Ko 2‐3 Arl 18Hoş 10‐14, M 138, 2Pe 1‐3
Tmz 312Ta 33‐34, M 27, Mar 6 Eyl 16Özd 21‐22, M 71, Yuh 13 Ks 2Yer 30‐31, M 113, 1Ko 4‐5 Arl 19Yoe 1‐3, M 139, 1Yu 1‐2
Ağs 12Ta 35‐36, M 28, Mar 7 Eyl 17Özd 23‐24, M 72, Yuh 14 Ks 3Yer 32, M 114, 1Ko 6‐7 Arl 20Amo 1‐5, M 140, 1Yu 3‐5
Ağs 2Ezr 1‐2, M 29, Mar 8 Eyl 18Özd 25‐26, M 73, Yuh 15 Ks 4Yer 33‐34, M 115, 1Ko 8‐9 Arl 21Amo 6‐9, M 141, 2Yu, 3Yu, Yah
Ağs 3Ezr 3‐5, M 30, Mar 9 Eyl 19Özd 27‐28, M 74, Yuh 16 Ks 5Yer 35‐36, M 116, 1Ko 10 Arl 22Ova, Yum 1‐4, M 142, Va 1
Ağs 4Ezr 6‐7, M 31, Mar 10 Eyl 20Özd 29‐31, M 75, Yuh 17 Ks 6Yer 37‐38, M 117, 1Ko 11 Arl 23Mik 1‐3, M 143, Va 2‐3
Ağs 5Ezr 8‐10, M 32, Mar 11 Eyl 21Vai 1‐3, M 76, Yuh 18 Ks 7Yer 39‐41, M 118, 1Ko 12‐13 Arl 24Mik 4‐7, M 144, Va 4‐6
Ağs 6Neh 1, M 33, Mar 12 Eyl 22Vai 4‐6, M 77, Yuh 19 Ks 8Yer 42‐44, M 119:1‐8, 1Ko 14 Arl 25Nah 1‐3, M 145:1‐13, Va 7‐9
Ağs 7Neh 2‐3, M 34, Mar 13 Eyl 23Vai 7‐9, M 78:1‐39, Yuh 20‐21 Ks 9Yer 45‐47, M 119:9‐16, 1Ko 15‐16 Arl 26Hab 1‐3, M 145:14‐21, Va 10‐12
Ağs 8Neh 4‐6, M 35, Mar 14 Eyl 24Vai 10‐12, M 78:40‐72, Elç 1 Ks 10Yer 48, M 119:17‐24, 2Ko 1‐2 Arl 27Sef 1‐3, Hag 1‐2, M 146, Va 13‐15
Ağs 9Neh 7, M 36, Mar 15 Eyl 25Ezg 1‐4, M 79, Elç 2 Ks 11Yer 49, M 119:25‐32, 2Ko 3‐4 Arl 28Zek 1‐5, M 147, Va 16‐17
Ağs 10Neh 8‐9, M 37:1‐22, Mar 16 Eyl 26Ezg 5‐8, M 80, Elç 3 Ks 12Yer 50, M 119:33‐40, 2Ko 5‐6 Arl 29Zek 6‐9, M 148, Va 18‐19
Ağs 11Neh 10, M 37:23‐40, Luk 1 Eyl 27Yşa 1, M 81, Elç 4 Ks 13Yer 51‐52, M 119:41‐48, 2Ko 7‐8 Arl 30Zek 10‐14, M 149, Va 20‐21
Ağs 12Neh 11, M 38, Luk 2 Eyl 28Yşa 2‐4, M 82, Elç 5 Ks 14Ağı 1, M 119:49‐56, 2Ko 9‐10 Arl 31Mal 1‐4, M 150, Va 22
Ağs 13Neh 12‐13, M 39, Luk 3 Eyl 29Yşa 5‐7, M 83, Elç 6 Ks 15Ağı 2‐3, M 119:57‐64, 2Ko 11‐13
Ağs 14Est 1‐2, M 40, Luk 4 Eyl 30Yşa 8‐9, M 84, Elç 7 Ks 16Ağı 4‐5, M 119:65‐72, Gal 1‐2
Ağs 15Est 3‐5, M 41, Luk 5 Ek 1Yşa 10‐12, M 85, Elç 8 Ks 17Hez 1‐3, M 119:73‐80, Gal 3‐4
Ağs 16Est 6‐10, M 42, Luk 6 Ek 2Yşa 13‐14, M 86, Elç 9 Ks 18Hez 4‐6, M 119:81‐88, Gal 5‐6

Günün okuma planı