İncil Mizgini- Kürtçe

Ücretsiz kargo fırsatı!Tüm Türkiye dahilinde 200 TL ve üzeri siparişlerinizin kargo ücretini biz ödüyoruz.

 
$9.55
KURDNTP03
Stokta
+
ÖNİZLE İstek listeme ekle
İncil (Yeni Antlaşma)İncil, Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma olan ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir. İsa Mesih'in doğumundan O'nun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır.İncil'in içeriğiYeni Antlaşma ya da İncil, 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır: İncil'in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır. Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır. Pavlus'un Mektupları(13): İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur. Diğer Mektuplar(8): İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu. Peygamberlik kitabı-Vahiy(1): İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.Mezmurlar (Zebur)“Mezmurlar” Kutsal Kitap’ın Eski Antlaşma bölümünün 39 kitabından biridir. Zebur adıyla da bilinen kitap, ilahi ve dua kitabıdır. Bu ilahiler birkaç sınıfa ayrılabilir: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Dualar hem kişisel hem de ulus adına edilen dualardır. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir. Bazılarında ise Davut'un deneyimlerinin çok üstünde olan şeylerden söz edilir. Mesih'in görkemini, krallığını, çekeceği acıları anlatan bu Mezmurlar, Mesihsel Mezmurlar'dır.Örneğin, şu ayetler Mesih'in çarmıha gerilerek öleceğini önceden bildiriyordu:1Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?...16...Kötüler sürüsü çevremi sarıyor,   Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.17Bütün kemiklerimi sayar oldum,   Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar.18Giysilerimi aralarında paylaşıyor,   Elbisem için kura çekiyorlar.Mezmurlar 22:1, 16-18Diğer bir ilahi Mezmurunda Davut, efendisi olan Mesih'in yücelip Tanrı'nın tahtında oturacağını şöyle ilan etti:1RAB Efendim'e:   “Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek   Sağımda otur” diyor.Mezmurlar 110:1
Dil:
Kürtçe
Sayfa tasarım ve dizgi:
Debora Basmacı
Biçim:
Kitap
Ebat:
13,5x19,5
Sayfa:
520
Basım tarihi:
2021
ISBN:
978-975-4620566

Hiç mesaj bulunmadı

Yorum ve değerlendirme yap