Save 30%

Matta, Luka, Yuhanna İncil Tefsiri serisi

Free shipping!Free Delivery within Turkey with purchases of 750 TL or more.

List price: 600.00 TL  
420.00 TL
You save: 180.00 TL (30%)
FIRSAT
In stock
+
Add to wish list
1. Önsöz Kutsal Yazılar’ı tanıyor musun? Okuduğunu anlıyor musun? Hristiyan kili­sesini ve inancını anlamak için Kutsal Yazılar’ı tanımak son derecede önemli­dir. Dünyanın ve kilisenin çok karışık olduğu dönemlerde yanlış öğretilerden, açık yalanlardan ve temelsiz dedikodulardan kurtulmak için gerçek kaynakla­ra, yani Kutsal Kitap’ın kendisine başvurmaktan daha iyi bir yol yoktur. 16. yüzyılda Hristiyan kilisesini ve bütün dünya tarihini çok etkileyen Re­formasyon, bir adamın Kutsal Kitap’ı araştırmasıyla başladı. Martin Luther’in Kutsal Kitap’ta yeniden keşfettiği Kurtuluş Müjdesi’ni halka duyurması ve Kutsal Yazılar’ı halk diline çevirmesi, milyonlarca insanın aynı keşifleri ya­pabilmesine yol açtı. Reformasyon’un 500. yıldönümünü kutladığımız bu yıl, Kutsal Kitap hâlâ aynı derecede geçerli ve etkilidir. Kutsal Kitap’ı okumak, araştırmak, derin ve doğru bir şekilde anlamaya çalışmak, Tanrı’yı ve O’nun yaptıklarını tanımak isteyen herkese, günahtan, ölümden ve Şeytan’ın pençe­sinden kurtulmak isteyen herkese tavsiye edilecek yoldur. Martin Luther, bu yazıların gerçek ve güvenilir Tanrı Sözü olduğundan yalnızca Kutsal Kitap’ı araştırarak emin oldu. Ayrıca bu yazıların sadece pasif bir bilgi kaynağı olmadığını, yaşayan ve yaşam veren bir Söz olduğunu da anladı. Tanrı’nın insanları kurtarmak, imanlıları bereketlemek ve yönlendir­mek için bu Söz aracılığıyla eylemde bulunduğunu keşfetti Luther. Bunun için Uzun İlmihâl’de yazdığı gibi Tanrı Sözü’nü bir lütuf aracı olarak betimledi: “Tanrı’nın Kelamı her zaman yüreğinizde, dudaklarınızda ve kulaklarınız­da olmalıdır. Ancak yüreğin başıboş kaldığı ve Kelam’ın ses çıkarmadığı yer­de Şeytan araya girer ve biz farkına varmadan önce zararını çoktan vermiş olur [Matta 13:24-30]. Öte yandan, Kelam o kadar etkilidir ki, her zaman ciddi ola­rak üzerinde düşünülse, dinlense ve kullanılsa, meyve vermesi asla engellene­mez [Yeşaya 5:11, Markos 4:20]. Her zaman yeni bir anlayış, zevk ve bağlılık uyandırır, saf bir yürek ve saf düşünceler oluşturur [Filipililer 4:8]. Çünkü bu sözler güçsüz ya da ölü değil; yaratıcı, diri sözlerdir [İbraniler 4:12].” (Martin Luther’in Uzun İlmihâli 1:100-101, s. 48) Hristiyanlar için Kutsal Kitap’ı okumak, sadece zihinsel bir aktivite de­ğildir; iman hayatının ve duanın başlıca parçalarından biridir. Kutsal Yazılar’ı açıp araştırdığımızda, Tanrı’nın lütfunu, hikmetini ve gücünü ararız. Luther’in de sorduğu “Günahkâr bir insan, Kutsal Tanrı’nın önünde nasıl dayanabilir?” sorusuyla Kutsal Kitap’a yaklaşan kişi, Söz’ün kendisi olan Mesih İsa’da sar­sılmaz bir cevap ve vicdan huzuru bulacak. Kutsal Yazılar’ı Keşif Serisi, İstanbul Luteryen Kilisesi, Kitabı Mukaddes Şirketi ve Lutheran Heritage Foundation’un işbirliğiyle hazırlanmaktadır. Bu seride Concordia Publishing House tarafından İngilizce yayımlanan Luthe­ran Study Bible’in seçilmiş bölüm ve makalelerinin kolay bir biçimde Türk­çe okuyuculara sunulması hedeflenmektedir. Serinin kitaplarında Tanrı Sözü her şeyin merkezinde bulunuyor. Kutsal Kitap’ın diğer bölümleriyle bağlantı, bol miktarda çapraz başvuru yoluyla sağlanıyor. Kutsal Yazılar’ın orijinal dil­lerinden, Kilise Babalarının yazdıklarından ve Luteryen İnanç İkrarlarından faydalanılan açıklayıcı dipnotlar, Kelam’ı araştıranlara yardım ediyor. Ayrıca metne eşlik eden harita, çizim ve kısa makalelerde önemli kavramlar ve zor anlaşılabilecek konularla ilgili daha ayrıntılı bilgi veriliyor.