Lecto Divina Lecto Divina

Lectio Divina ile Kutsal Kitap’tan Pazar Okumaları ve Öğretiler

B Yılı: Markos Yılı

GİRİŞ

Bu haftalık okumalar, Kutsal Kitap’tan Pazar Okumaları’nı Kutsal Yazılar’a lectio divina yaklaşımı ile birleştirir.

Lectio divina, Papa II. John Paul ve Papa XVI. Benedict tarafından tavsiye edilen, Kutsal Yazılar’ı okuma konusunda dinamik ve uygulamaya yönelik bir yaklaşımdır. Kutsal Kitap’ı hem sadık ve saygılı hem de samimi ve içten okumak için elverişli bir yapı sağlar.

Her bir Hıristiyan’a Kutsal Yazılar’ın zengin gerçeklerini açan Lectio Divina, tüm Kilise için bir berekettir. Bu yaklaşım aracılığıyla imanlılar, hem Kutsal Yazılar’ı okumaya, anlamaya ve daha çok takdir etmeye hem de Rab İsa’nın öğretişinden kendi hayatları için yönlendiriş almaya davet edilir.

Asıl amacımız, Rab’bin Sözü’nü okurken O’nunla birlikte olmak ve Mesih’imize daha fazla benzemek için Kutsal Ruh aracılığıyla hayatımızı değiştirmesine izin vermektir.

Tanrı’nın Sözü ile anlamlı birliktelik için size gerekli olan tüm bilgiler bu kitapçıkta yer almaktadır. Bu taslaklar bireysel olarak veya grup içinde kullanılabilir.

Sıradaki sayfalar, lectio divina’nın dört adımını tanıtacak ve grup içinde kullanım amacına yönelik faydalı bilgiler verecektir.

Tarih

Lectio divina, M.S. 300 civarında yaşamış ilk Kilise Babaları dönemine dayanır. Bu çalışmanın dört adımı ilk kez 1173 yılında, bir keşiş olan Guigo Cartujo tarafından yazıya dökülmüştür. Yöntemleri değişmiş olsa da, bu adımlar –Lectio (Okuma), Meditatio (Derin Düşünme), Oratio (Dua) ve Contemplatio (Temaşa Etme)– günümüzde de büyük önemini korumaktadır.

Genel Bakış

Lectio divina aslında, Kutsal Kitap’a dayalı olarak derin düşünüp dua etme aracılığıyla Rab ile birlikte olmanın basit bir yoludur. Bu, bir çalışma metodu değildir. Burada verilen bilgiler yararlı olabilir; fakat temel amaç değildir.

Bireysel kullanımda adımların belirtilen sırayla takip edilmesi gerekmese de, grup için kullanımda bu adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir. Böylece grup için gerekli olan yapı sağlanmış olur. Amacımız sadece adımları tamamlamak değil, Tanrı’yla buluşmaktır. Bu nedenle, Rab bize bir noktayı vurgulamak istediği zaman, durup beklememiz gerekir. Adımlara başka zaman geri dönebiliriz. Tanrı’nın bize söylemek istediklerini kaçırmak istemeyiz.

1 LECTIO – OKUMA

Kutsal Yazılar’ı alçakgönüllülük ve duayla okumak, geri kalan her şey için temeldir ve aceleye getirilemez. Bu yüzden, dua ile başlayın ve Kutsal Ruh’tan “sizi tüm gerçeğe” yöneltmesini isteyin (Yuhanna 16:13).

Kutsal Kitap metnini yavaşça ve dikkatle okuyun. Bu aşamada, Lectio yorumlarına ya da diğer adımlara bakmayın.

Bir defter ve kalemi yanınızda hazır bulundurun. Dikkatinizi çeken kelime ve deyimlerin altını çizin ya da bunları defterinize not alın. Aklınıza gelen soruları yazın. Metni birçok kez yüksek sesle okuyun. Metinde söylenenleri anlamak ve takdir etmek için kendinize zaman tanıyın.

Şimdi Lectio yorumlarını okuyun ve metni okurken aklınıza gelen düşüncelerle benzer ya da farklı yönleri üzerinde düşünün.

2 MEDITATIO – MEDİTASYON (DERİN DÜŞÜNME)

Derin düşünme metinde geçenleri daha çok takdir etmemizi sağlar ve metnin zenginliklerini araştırmamıza yardım eder.

2.Timoteos 3:16’da şöyle der: “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.”

Bu nedenle Kutsal Yazılar’a imanla yaklaşın ve Tanrı’nın size konuşmasını bekleyin. Size kendisiyle ilgili bir şey açıklayabilir. Değişmesi gereken bir davranış veya tavrınızı gösterebilir. Sizi cesaretlendirmek ve güçlendirmek için bir vaadini fark etmenizi sağlayabilir.

İşte size yararlı olabilecek bazı yaklaşımlar

Hayal gücünüzü kullanın. Metni aklınızda resmedin; kendinizi sahneye dahil edin ve hikâyenin parçası olun. Olayları diğer karakterlerin gözleriyle görün, söylediklerini dinleyin, tepkilerini izleyin, nasıl hissettiklerini hayal edin. Sık sık İsa Mesih’e geri dönün. O’nu tanıyın; O’ndan, sözlerinden, eylemlerinden, verdiği yanıtlardan -O’nunla ilgili her şeyden- zevk alın ve etkilenin.

Sorular sorun. Hem kendi sorularınızı hem de metinde Tanrı’nın size söylemek istedikleri hakkında daha derin düşünmeniz için verilmiş olan soruları kullanın. İsa Mesih’e yaptığı ve söylediği şeylerin nedenini sorun. O’nun sebep ve niyetlerini anlamaya çalışın. Sessiz kalıp dinleyerek O’nun yanıtlarını duymak için zaman ayırın.

Tanrı Sözü’nün sizin için bir ayna olmasına izin verin. Kutsal Kitap’ı okudukça, Hıristiyan yaşamının nasıl olduğunu ve kendi yaşamımızda değişmesi gereken noktaları görürüz. Hem birey hem de topluluğumuzun ve toplumun parçası olarak, günlük hayatımıza Tanrı Sözü’nü nasıl uygulamamız gerektiğini fark ederiz. Vaat ve teşvikleri, meydan okumaları ve talepleri görürüz. Eğer istersek, Tanrı bizi orijinal planındaki insana dönüştürmek ve canlandırmak için besleyecek ve özgür kılacaktır.

3 ORATIO – DUA

Dua, Tanrı’yla aramızdaki konuşmadır. Mezmurlar’da yazarların içlerini Tanrı’ya nasıl döktüklerini görürüz. Çoğu zaman umutlarıyla korkularını birlikte ifade ederler. Tanrı dürüstlüğümüze önem verir. Zaten O’ndan hiçbir şey saklayamayız. Karşılıklı okunan mezmurların sözlerini kullanmak bize faydalı olabilir; yine de, bu son derece özel dostumuz ile içten bir sohbet için kendi sözlerimizi de kullanabiliriz.

Duada, Tanrı’nın sözü aracılığıyla yaşayışımıza tuttuğu ışığa yanıt veririz. Duayla kendi hayatımızda ve topluluğumuzda olanları Tanrı’nın huzuruna getirebiliriz. Konuşur ve dinleriz, dinleriz ve derin düşünürüz – işte Tanrı’yla konuşmak böyle olur.

4 CONTEMPLATIO – KONTAMPLASYON (TEMAŞA ETME)

İncil metinlerini yorumlamamıza yardımcı olmak için, iki ayrı Kutsal Yazı metni daha verilir. Bu metinler üzerinde derin düşünmek, hem İncil metnini anlayışımızı geliştirebilir hem de Rab’be vermemiz gereken bir yanıtı fark etmemizi sağlayabilir.

Bu şekilde derin düşünmek, Tanrı’yla samimi konuşmak için bize fırsat verir. Tanrı’nın huzurunda sessiz kalın ve O’nu davet edin. Bu noktada, sadece gerekirse, birkaç söz söyleyin. O’nun varlığındaki bu zamanınızın keyfini çıkarın. Sadece onunla olun ve sizi sevmesine izin verin. Bırakın, canınızı tazelesin.

Gözden Geçirme

Okuma, derin düşünme, dua ve temaşa zamanınızı tamamladıktan sonra, sizi özellikle etkileyen tecrübe veya düşüncelerinizi bir deftere not alabilirsiniz. Bu notlarınıza daha sonra yeniden bakmak faydalı olabilir.

BU TASLAKLARI GRUP İÇİNDE KULLANMAK

Lectio divina grup içinde kullanılacaksa, biraz hazırlık yapmak gerekir.

1 LECTIO – OKUMA

Kutsal Kitap metnini okumanın aşağıdaki yöntemlerinden bir veya daha fazlasını deneyin. Hangisinin grubunuz için en yararlı olduğunu görün.

Bireysel okuma. Başlangıç olarak, metni sessizce okumaları için herkese zaman verin.

Söz’ün duyurulması. Bir kişi Söz’ü okur (duyurur). Bu, ibadetle ilgili kutlamalarda kullanılan, geleneksel okuma yöntemidir.

İki okuyucu. İki kişi metni sırayla ve sesli olarak okur.

Her kişi bir ayet okur. Bu yöntem sayesinde okuma dikkat gerektiren, dinamik bir zaman olur; çünkü gruptaki herkes bu zamana aktif olarak katılır ve kendi Kutsal Kitap’larından okurlar.

Kaset veya CD’den dinleme. Metni CD veya kasetten dinleme olanağınız varsa, bunu da yapabilirsiniz. Dinlerken farklı kelimelerin vurgulandığını fark edebilirsiniz.

Farklı karakterlerle okuma. Metne bir tür tiyatro metni gibi yaklaşın. Bir kişi anlatıcı/okuyucu, bir başkası İsa Mesih rolünde ve başka biri de bir başka karakterin rolünde olsun. Bu, en dinamik ve ilgi çekici yöntem olabilir; ayrıca, metindeki farklı karakterlerin neler söylediklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

2 MEDITATIO – MEDİTASYON (DERİN DÜŞÜNME)

 • Grup ortamında herkese katılım imkânı vermek önemlidir. Böylece kişiler Rab’bin kendilerine söylediklerini paylaşabilirler. Tanrı bize, sadece Sözü ile değil, imandaki kardeşlerimiz aracılığıyla da konuşur. Bu nedenle, gruptaki diğerler kişileri dinlerken, Rab’bin onlar aracılığıyla konuşan sesini duymak için yüreğimizi açmalıyız.
 • Gruptaki herkesin, bu paylaşımın birbirimizi bina etmek ve tecrübemizi zenginleştirmek için gerçekleştiğini anlaması önemlidir. Herkesin paylaşılanlarla aynı fikirde olması şart değildir. Bu zamanın tartışmaya dönüşmesine izin vermemelisiniz. Rab her birimizi kişisel olarak tanıdığı için, her bir kişiye hayatlarının o anki noktasında farklı şeyler söyleyecektir.
 • “Bu metinde dikkatinizi çeken nedir?” gibi bir soruyla başlayabilir ve hazır olan yazılı soruları kullanabilirsiniz. Amaç, herkesin rahat hissedip metnin kendilerine ne anlattığını paylaşmalarına yardımcı olmaktır. Grubu yönlendirerek, metne ve Tanrı’nın söylemekte olduklarına odaklı kaldığından emin olun.

3 ORATIO – DUA

Gruptakilere, Tanrı’nın huzurunda kişisel olarak sessizce dua etmeleri için zaman vermenizi öneriyoruz. Ayrıca kişilerin kendi sözleriyle ve karşılıklı okunan duanın ifadeleriyle sesli olarak dua etmelerine fırsat verebilirsiniz. Amaç, bu zamanda her bir kişinin Rab’be kişisel yanıt vermesine yardım etmek olmalıdır.

4 CONTEMPLATIO – KONTAMPLASYON (TEMAŞA ETME)

Temaşa etme, yapısı gereği bireysel bir eylemdir ve sessizlik gerektirir. Eğer yeterli yeriniz varsa, kişilerin birbirlerinden biraz daha uzak oturmalarını önerebilir ve böylece kendi özel alanlarına sahip olmalarını sağlayabilirsiniz.

Noel’e hazırlık devresi 1. Pazar Günü

SADIK KALIN

Markos 13:33-37

33“Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz.

34Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir, kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. 35Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu, bilemezsiniz. 36Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın! 37Size söylediklerimi herkese söylüyorum; uyanık kalın!”

Diğer okumalar: Yeşaya 63:16-17, 64:1, 3-8; Mezmur 80:1-2, 14-15, 17-18;
1.Korintliler 1:3-9

1 LECTIO

Bu harika Advent döneminin hazırlığına, İsa Mesih’in doğumuyla değil, daha ilerisine bakarak Rabbimiz’in ikinci gelişiyle başlıyoruz.

Markos 13’teki bu ayetlerde, İsa Mesih dünya tarihinin sonunda yeryüzüne tekrar gelmeden önce neler olacağıyla ilgili önemli gerçekleri öğretir. Olacaklar hakkında bize bazı ipuçları verilmiş olsa da, İsa Mesih’in dikkatimizi tarihler hakkında yararsız ve bölünmelere yol açabilen tahminlerden uzaklaştırıp sadakatle hizmete çekmek istediği kesindir.

Bu nedenle, İsa Mesih ikinci gelişiyle ilgili öğretişini, uyanık kalma ve bize verdiği görevi yerine getirmede sadık kalma gerekliliğine odaklanan ayetlerle tamamlar. İsa Mesih, sadakatle hizmeti anlamamıza yardım etmek için, yolculuğa çıkmadan önce hizmetkârlarına görevler veren efendi benzetmesini kullanır. Kimse efendinin tam olarak ne zaman geri döneceğini bilmez.

2 MEDITATIO

 • Bugünkü benzetmenin ana mesajı nedir? Bu mesaj, İsa Mesih’in geri döndüğünde bizi, yapmamızı istediği işi yaparken bulmayı beklemesi midir?
 • Benzetmede her bir hizmetkâra bir görev verilmiştir (34). İsa Mesih tüm Hıristiyanlara hangi “görevi” vermiştir? Peki size kişisel olarak gerçekleştirmeniz için hangi görevleri verdi?
 • Başka Hıristiyanlarla İsa Mesih’in tekrar gelişinin zamanıyla ilgili tartıştığınızda ne olabileceğini düşünün. Bununla, İsa Mesih’in benzetmesindeki gibi birlikte emek verdiğimiz hizmetkârlara olan sorumluluğumuzu kıyaslayın. Hangisi daha yapıcı?
 • Markos 13 bize bu dünyanın bir gün son bulacağını hatırlatır. Geçici şeylere yatırımda bulunmak için fazla zaman harcıyor muyuz?

3 ORATIO

Tanrı’yı yüceltin – İsa Mesih bir gün büyük güç ve görkemle geri gelecek. Ayrıca, tarihin sonu doğrudan O’nun kontrolü altındadır.

Henüz Tanrı’nın Mesih’teki bağışlayışını kabul etmemiş olan kişiler için dua edin. Kutsal Ruh’un onlara İsa Mesih’i açıklaması ve onların Mesih’in lütuf ve merhametine olumlu yanıt vermeleri için dua edin.

Tanrı’dan, O’na hizmet etmek ve O’nun isteğini yerine getirmek için ihtiyacınız olan lütuf ve gücü vermesini isteyin. Tanrı’nın bitkin düşmenize veya teşviğinizin kırılmasına engel olması için dua edin.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumalardan olan iki metin Yeşaya ve 1.Korintliler’dendir. Bunlardan ilki —Yeşaya 63 ve 64’ten— Tanrı’yla bozuk ilişkinin düzelmesi için tövbeye içten bir çağrıdır. Tanrı’nın özel sevgi ve sadakatini bilmelerine rağmen, İsrailliler doğru yoldan tekrar tekrar sapmıştır. Hepimiz hayatımızın çeşitli dönemlerini İsraillilerin bu durumuna benzetebiliriz. İsa Mesih’in yeryüzüne gelme nedeni, Tanrı’ya geri dönme yolunu sağlamaktı. Tövbe etmek, Tanrı’yla ilişkimizi düzeltir. Tanrı’ya şükürler olsun!

1.Korintliler 1:3-9 bize büyük teşvik verir. Bize, iman yaşamımızı kendi başımıza yaşamaya terk edilmediğimizi hatırlatır. Mesih’te bize verilmiş olan ruhsal zenginliklerden yararlanabiliriz. İsa Mesih hayatımızda, geri geleceği güne kadar sadık kalmamıza yardım etmek için etkindir.

Noel’e hazırlık devresi 2. Pazar Günü

MÜJDE HEDİYESİ

Markos 1:1-8

1Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili Müjde’nin başlangıcı. 2Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’nda şöyle yazılmıştır: “İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum; O senin yolunu hazırlayacak.” 3“Çölde haykıran, ‘Rab’bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin’ diye sesleniyor.” 4Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. 5Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimliler’in hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz ediliyordu.

6Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. 7Şu haberi yayıyordu: “Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip O’nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. 8Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh’la vaftiz edecektir.”

Diğer okumalar: Yeşaya 40:1-5, 9-11; Mezmur 85:8-13; 2.Petrus 3:8-14

1 LECTIO

Markos giriş cümleleriyle zaman kaybetmez. Daha ilk cümlede asıl odak noktasını —İsa Mesih’i— belirtir. İsa Mesih’in Tanrı Oğlu —Müjde (Grekçe ‘euangelion’)— olduğunu açıkça ilan eder.

Bundan sonra Markos, anlatacakları için zemini hazırlar. Ana karakterler Tanrı ile oğlu İsa Mesih ve Vaftizci Yahya ile Yahudiye ve Yeruşalim halkıdır. Bize, anlatacaklarının başlangıcı ve merkezinde Tanrı’nın olduğunu hatırlatır. Yüzyıllar önce Tanrı, gerçekleşecek olan şeyler hakkında Eski Antlaşma peygamberleri aracılığıyla bilgi vermiştir. Markos sadece Yeşaya’dan bahseder. Fakat 2. ayette Malaki 3:1’den ve 3. ayette peygamberliğin geri kalanı için Yeşaya 44:3’ten alıntı yaptığı bellidir.

Yazar, göksel âlemden yeryüzüne hatta tozlu Yahudiye çölüne hızlı bir geçiş yapar. Yahya adında, “tövbe vaftizini” vaaz eden bir adamı tanıtır. Yahya’nın hizmeti çok başarılıdır. Halk onun vaazını dinlemek için çöle akın etmektedir. Birçokları samimi olarak tövbe edip bunu Şeria Irmağı’nda herkesin huzurunda vaftiz olarak gösterir.

Bu durum her ne kadar heyecan verici olsa da, Markos dikkatleri asıl konuya —İsa Mesih’e— tekrar çekmek ister. Böylece Yahya’nın mesajının ikinci kısmı peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi konusuna döner. Yahya sadece bir başkası için yolu hazırlamakta olduğunu net olarak ilan eder. Bu kişi, henüz halkın arasına tam olarak karışmamıştır. Bu kişi, Yahya’dan çok daha üstün biridir. Daha yetkin bir vaftiz sağlayacaktır. Bu kişi, Kutsal Ruh’la vaftiz edecektir.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih’in İyi Haber (Müjde) oluşunun nedenlerini düşünün. Bu nedenleri liste halinde yazın. Bu Advent dönemi sırasında, birinin Noel’le ilgili bahsettiğini gördüğünüz veya duyduğunuz zaman, bu nedenlerden biri üzerinde düşünmek için biraz zaman ayırın.
 • İnsanların şehir hayatını geçici olarak da olsa bırakıp Yahya ile çölde zaman geçirmesine neden olan, Yahya’nın hizmetiyle ilgili böylesine ikna edici unsur nedir?

3 ORATIO

İsa Mesih’ten, sizi her gün yönlendirmesi için Kutsal Ruh’u size vermesini isteyin. Kutsal Ruh’tan, İsa Mesih’i daha yakından takip etmeniz için size yardım etmesini isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Bu Pazar günkü diğer okumalar bizi İsa Mesih’in ikinci gelişini sabırla beklemeye davet eder. Tanrı’nın ilk okuma olan Yeşaya 40: 1-5, 9-11’deki teselli edici sözleri Yeruşalim halkına günahlarının bağışlandığını söyler. 2.Petrus 3:8-14’ten olan ikinci okuma, İsa Mesih’in ikinci gelişini beklerken daha fazla umutla yaşamamız için bizi teşvik eder.

Noel’e hazırlık devresi 3. Pazar Günü

DÜNYANIN IŞIĞI

Yuhanna 1:6-8, 19-28

6Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 7Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. 8Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi.

19-20Yahudi yetkililer Yahya’ya, “Sen kimsin?” diye sormak üzere Yeruşalim’den kâhinlerle Levililer’i gönderdikleri zaman Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu: Açıkça konuştu, inkâr etmedi, “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu. 21Onlar da kendisine, “Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?” diye sordular. O da, “Değilim” dedi. “Sen beklediğimiz peygamber misin?” sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.

22Bu kez, “Kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim” dediler. “Kendin için ne diyorsun?” 23Yahya, “Peygamber Yeşaya’nın dediği gibi, ‘Rab’bin yolunu düzleyin’ diye çölde haykıranın sesiyim ben” dedi.

24-25Yahya’ya gönderilen bazı Ferisiler ona, “Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?” diye sordular.

26Yahya onlara şöyle yanıt verdi: “Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. 27Benden sonra gelen O’dur. Ben O’nun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.”

28Bütün bunlar Şeria Irmağı’nın ötesinde bulunan Beytanya’da, Yahya’nın vaftiz ettiği yerde oldu.

Diğer okumalar: Yeşaya 61:1-2, 10-11; Luka 1:46-50, 53-54; 1.Selanikliler 5:16-24

1 LECTIO

Bu hafta Yuhanna İncili’nin başlangıcına bakıyoruz. Vaftizci Yahya’yı tanıtan 6-8. ayetler, aslında giriş bölümünün (Yuhanna 1:1-18) içine yerleştirilmiş kısa bir nottur. Bu ayetler, İsa Mesih’in Söz (logos) oluşuyla ilgili bir ilahidir.

Vaftizci Yahya, “ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye” gönderilmiş bir Tanrı “elçisi” olarak tanımlanır. Müjde yazarı Yahya’nın ışık olmadığını vurgular. Işık, İsa Mesih’tir.

19-28. ayetlerde, Yahya ile Yahudiler’in dini yetkilileri olan Ferisiler’in gönderdiği elçiler arasındaki konuşmayı okuruz. Anlaşılan o ki, Yahya’nın beklenilen peygamber, İlyas, hatta Mesih olduğuna dair söylentiler dolaşmaktadır. Bu nedenle Ferisiler, Yahya’nın aslında kim olduğunu ve neden insanları vaftiz ettiğini öğrenmek için bazı kâhin ve Levililer’i göndermiştir.

Yahya bu kişilerden hiçbiri olmadığını açıkça belirtir. Kendi rolünü açıklamak için Yeşaya 40:3’teki bir peygamberlikten alıntı yapar; onun görevi Rab’bin yolunu hazırlamaktır. Yahya çölde vaaz etmektedir. Bu nedenle, o da Yeşaya’nın tasvir ettiği gibi, çölde haykıran “sestir.”

Yahya, Mesih olmadığını vurgularken, 26-27. ayetlerde çarpıcı bir beyanda bulunur: “Aranızda tanımadığınız biri duruyor… Ben O’nun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.” Bu noktada daha fazla bilgi verilmez ve yazar bir başka konuyla devam eder. Elçilerin Ferisilere döndüklerinde neler söylediklerini bilmeyiz.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih “Işık” olarak tanımlanır. Gürültülü ve aşırı yoğun dünyamızda İsa Mesih’in günümüz insanları için nasıl “Işık” olabileceğini düşünün.
 • Vaftizci Yahya, Tanrı tarafından İsa Mesih “hakkında konuşmak” için gönderilmişti. “Hakkında konuşmak” ifadesi Grekçe’de “tanıklık etmektir;” bu nedenle Yahya bir tanıktı. Modern dünyamızda tanıklık etmek ne kadar gereklidir? İsa Mesih’e tanıklık etmek için ne söyleyebilir ya da yapabilirsiniz?

3 ORATIO

Meryem’in övgü ilahisi okumamızın ortasında çınlar (Luka 1:46-55). Onun ilahisini kendi sevinç duanız yapın ve her ayetin sonunda şükretmek için duraksayın.

4 CONTEMPLATIO

“Aranızda tanımadığınız biri duruyor.” Bu ifade üzerinde bir veya iki dakika derin düşünün. Tanrı’dan size bu konuda konuşmasını dileyin. Tanrı’nın sizi belirli kişiler veya kendiniz hakkında İsa Mesih’i daha yakından tanımak için dua etmeye yönlendirdiğini hissedebilirsiniz.

Bugünkü Eski Antlaşma okuması olan Yeşaya 61:1-2’de, Mesih’in Tanrı Ruhu ile dolu oluşu ve Müjde ile özgürlük getirişi hakkındaki harika beyan yer alır. Bu Mesih size kimi hatırlatıyor?

Pavlus 1.Selanikliler 5:16-24’te bize nasıl iyi öğrenciler olacağımız konusunda tavsiyede bulunur. Bu ilkeleri uygulamak, İsa Mesih için daha iyi tanıklar olmamıza yardım edecektir.

Noel’e hazırlık devresi 4. Pazar Günü

TANRI'NIN SEÇİLMİŞİ

Luka 1:26-38

26-27Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. 28Onun yanına giren melek, “Selam, ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir” dedi.

29Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. 30Ama melek ona, “Korkma Meryem” dedi, “Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. 31Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. 32O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. 33O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”

34Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi.

35Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. 36Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. 37Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.”

38“Ben Rab’bin kuluyum” dedi Meryem, “Bana dediğin gibi olsun.” Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.

Diğer okumalar: 2.Samuel 7:1-5, 8-12, 14,16; Mezmur 89:1-4, 27, 29;
Romalılar 16:25-27

1 LECTIO

Bu haftanın okumasındaki Tanrı elçisi Cebrail’dir. Cebrail’in Nasıra’dan Meryem adında genç bir kızla olan çarpıcı konuşması Luka İncili’nin başında karşımıza çıkar.

Doğal olarak Meryem bu karşılaşmadan ötürü başlangıçta korkar ve endişelenir. Cebrail ona hamile kalacağını ve Tanrı Oğlu’nu doğuracağını bildirir. Meryem’in 34. ayetteki sorusundan anlaşılacağı gibi, Meryem bunun yakında —nişanlısı Yusuf’la evliliğinden önce— gerçekleşeceğini anlar.

Cebrail bu hamileliğin sıradan bir hamilelik olmayacağını açıklar. Bu, Tanrı’nın Meryem’in hayatındaki varlığıyla gerçekleşen, mucizevî bir olay olacaktır. Cebrail, Tanrı için hiçbir şeyin imkânsız olmadığına dair bir işaret olarak, Meryem’e uzun yıllardır kısır olan kuzeni Elizabet’in altı aylık hamile olduğunu söyler.

Meryem, Tanrı’nın onu özel bir amaç için çağırdığını anlar. Meryem’in yanıtı açıktır: “Ben Rab’bin kuluyum. Bana dediğin gibi olsun.” Meryem Tanrı’ya tüm varlığıyla inanır.

2 MEDITATIO

 • Tanrı Meryem’i eşsiz bir göreve çağırır ve onunla konuşması için bir melek görevlendirir. Tanrı bize genellikle hangi yöntemlerle konuşur? Tanrı’yı en son ne zaman işittiniz ve O’ndan işittiğiniz söz karşısında ne yaptınız?
 • Meryem Tanrı’nın ona verdiği söze ve bunu yerine getireceğine inanır. Meryem’in yanıtından biz neler öğrenebiliriz?
 • Tanrı’nın mesajını kabul etmek, Meryem’in hayatında son derece güçlü bir etkiye neden olur. Tanrı’nın size olan mesajı sizin hayatınızı nasıl değiştirdi?
 • Bazı kişiler için Kutsal Kitap’ta yer alan, bakirenin doğum yapmasıyla ilgili tanıklığı kabul etmek zordur. 37. ayet bu olayı kabul etmemize nasıl yardımcı olur?

3 ORATIO

Bugünkü Mezmur 89:1-4 okumasında, Tanrı’nın sevgisi ve sadakati hakkında harika bir övgü ilahisi görürüz. Tanrı’nın, sevgisini size nasıl ifade ettiğini düşünün. Hayatınız boyunca Tanrı’nın size sadakatini nasıl gösterdiğini hatırlayın. 4. ayetteki vaat İsa Mesih’ten bahsediyor olsa da, bu vaat O’nu Rab olarak kabul eden her bir kişi için de geçerlidir. Tanrı’ya şükranlarınızı sunun ve imanınız ile O’na olan güveninizi arttırmasını isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer iki okuma Cebrail’in bildirisine ışık tutar. 2.Samuel 7’de, Tanrı’nın Natan peygamber aracılığıyla uzun yıllar önce Davut’a verdiği vaatler, Meryem’e verilen oğul vaadinde gerçekleşmiştir.

İkinci okuma Pavlus’un Romalılar’a mektubunun son ayetlerindendir. Bu metin, Müjde’yi açıkladığı ve insan tarihinin Rabbi olduğu için, Tanrı’ya övgü duasıdır. Bu sözleri Tanrı’yı yüceltmek için kendi övgü ezginizde kullanın.

Noel Devresi Noel Bayramı

BİZE BİR KURTARICI DOĞDU

Luka 2:1-14

1O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. 2Bu ilk sayım, Kirinius’un Suriye valiliği zamanında yapıldı.
3Herkes yazılmak için kendi kentine gitti.

4Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. 5Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı. 6-7Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.

8Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. 9Rab’bin bir meleği onlara göründü ve Rab’bin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. 10-11Melek onlara, “Korkmayın!” dedi. “Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. 12İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.”

13-14Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı’yı överek, “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!” dediler.

Diğer Okumalar: Yeşaya 9:1-7; Mezmur 96:1-3, 11-13; Titus 2:11-14

1 LECTIO

İsa Mesih’in doğum hikâyesi iki sahnede tasvir edilir. İlk sahnede (1-7. ayetler), Luka İsa Mesih’in anne ve babası kuzeyde, Nasıra’da yaşarken O’nun nasıl Filistin’in güneyindeki Beytlehem’de doğduğunu açıklar.

Yusuf bir nüfus sayımına katılmak zorundadır. Kral Davut’un soyundan biri olarak Beytlehem’e dönmesi gerekmektedir. Meryem İsa Mesih’i burada dünyaya getirir. Tanrı’nın Mesih’i, Kral Davut’un soyundan birini, göndereceğine dair vaadi gerçekleşmiştir. İsa Mesih’in doğacağı yer bile peygamberler tarafından uzun yıllar önce belirtilmiştir.

İkinci sahnede (8-14. ayetler), İsa Mesih’in doğumuyla ilgili haberin çevreye nasıl yayıldığını görürüz. Çobanlar bu muhteşem haberi şaşırtıcı şekilde alan kişilerdir. Tanrı bu bebeğin doğumunu ve gerçek kimliğini açıklamak için bir melek gönderir. Bebek bir yemlikte, hayvanlar arasında doğmuştur; çünkü Meryem ve Yusuf kalacak başka bir yer bulamamıştır.

Melekler bu bebeğin doğumu karşısında duydukları heyecana hâkim olamamış gibidir. Bu nedenle, büyük bir melek ordusu ilk meleğe aniden katılıp Tanrı’ya övgüler sunar.

Kutsal Kitap metnimiz burada biter; ama hikâye devam eder. Çobanlar meleklerin verdikleri habere inanır ve Beytlehem’e giderek bunu kendi gözleriyle görmek isterler. İsa Mesih’i görürler ve Meryem ile Yusuf’a meleğin onlara anlattığı her şeyi bildirirler. Bu çobanlar, İsa Mesih’in uzun süredir beklenen Kurtarıcı olduğunu ilan eden ilk kişiler olurlar.

2 MEDITATIO

 • Bugün tüm Hıristiyan takviminin en sevinçli zamanlarından biridir. İsa Mesih’e hayran olmak için dünyadaki milyonlarca insana katılın.
 • Baba Tanrı’nın Oğlu’nu bu şekilde dünyaya gönderişine hayran kalın.
 • İsa Mesih’in hayvanların yemliğinde bir bebek olarak doğmak üzere cennetteki görkemini bırakmaya hazır oluşuna da hayran olun.
 • Baba ve Oğul’un bizi bunu yapmaya hazır olacak kadar çok sevmesi üzerinde derin düşünün.
 • İsa’nın Kurtarıcı ve Rab oluşunu düşünün. Bunun sizin için anlamı nedir?

3 ORATIO

İlk Noel günü melek ordusunun söylediklerini tekrarlamaya ne dersiniz: “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun.” Bu harika övgü beyanını birçok kez tekrarlayın.

İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak gönderdiği için Tanrı’ya şükredin.

İsa Mesih’e hayatlarında hâlâ yer vermeyenleri hatırlayın.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü metnimizi anlamaya yardımcı olmak için, Kutsal Kitap bize Yeşaya 9:1-7 ve Titus 2:11-14’ü sunar. Bu metinlerin her ikisi de kurtuluştan bahseder.

Yeşaya 9:6’da Kurtarıcımız’a verilmiş dört ünvan üzerinde derin düşünelim: “Harika Öğütçü,” “Güçlü Tanrı,” “Ebedi Baba,” “Barış Prensi.”

Titus’taki metin, insanoğlunun günah ve kötülükten özgür olabilmesi için Tanrı’nın lütfunu açıkladığını net olarak belirtir. Günah bizi tutsak eder, fakat İsa Mesih bizi özgür kılar. Bu nedenle şimdi, lütuf aracılığıyla, kurtulabilir ve Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürebiliriz.

Noel Devresi Kutsal Ailenin Bayramı

TANRI VAATLERİNİ YERİNE GETİRİR

Luka 2:22-40

22Musa’nın Yasası’na göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf’la Meryem çocuğu Rab’be adamak için Yeruşalim’e götürdüler. 23Nitekim Rab’bin Yasası’nda, “İlk doğan her erkek çocuk Rab’be adanmış sayılacak” diye yazılmıştır. 24Ayrıca Rab’bin Yasası’nda buyrulduğu gibi, kurban olarak “bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu” sunacaklardı.

25O sırada Yeruşalim’de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail’in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. 26Rab’bin Mesihi’ni görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti.
27-28Böylece Şimon, Ruh’un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa’nın annesi babası, Kutsal Yasa’nın ilgili kuralını yerine getirmek üzere O’nu içeri getirdiklerinde, Şimon O’nu kucağına aldı, Tanrı’yı överek şöyle dedi:

29“Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun; Artık ben, kulun huzur içinde ölebilirim.
30-32Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail’e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.”

33İsa’nın annesiyle babası, O’nun hakkında söylenenlere şaştılar. 34Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem’e şöyle dedi: “Bu çocuk, İsrail’de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. 35Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak.”

36-37Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel’in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı’ya tapınırdı. 38Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı’ya şükrederek Yeruşalim’in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa’dan söz etmeye başladı.

39Yusuf’la Meryem, Rab’bin Yasası’nda öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile’ye, kendi kentleri Nasıra’ya döndüler. 40Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi.

Diğer okumalar: Yaratılış 15:1-6, 21:1-3; Mezmur 105:1-6, 8-9;
İbraniler 11:8, 11-12, 17-19

1 LECTIO

Yusuf ve Meryem, Musa’nın Yasası’na göre ilk oğullarını Tanrı’ya sunmak için İsa’yı Yeruşalim’deki tapınağa götürürler. Tapınaktayken iki peygamberle —Şimon ve Anna— karşılaşırlar.

Kutsal Ruh Şimon’a, Mesih’i görmeden ölmeyeceğine dair vaatte bulunmuştur. Bu vaadi gerçekleştirmek için Ruh onu tapınağa yönlendirir.

Bu karşılaşma, Şimon İsa hakkında peygamberlikte bulunduğu zaman çok daha büyük bir önem kazanır. İlk olarak Şimon, meleğin çobanlara söylediği sözü tekrarlayarak İsa’nın Tanrı tarafından tüm insanlar için hazırlanmış Kurtarıcı, Mesih, olduğunu söyler. Sonra da “tüm insanlar” derken gerçekten bütün insanları kastettiğini ortaya koyar. Kurtuluş Yahudilerle birlikte Yahudi olmayanlar için de geçerlidir.

Ayrıca Şimon bize, insanların İsa Mesih’e verdikleri yanıtın onları kurtuluşa ya da kendi yıkımlarına götüreceğini söyler.

Anna Yusuf, Meryem ve İsa ile Şimon’la karşılaşmalarından kısa süre sonra karşılaşır. Bize sadece Anna’nın Tanrı’ya şükrettiği ve Mesih’i arayan herkese İsa’dan bahsettiği söylenir.

Son olarak, Yusuf ile Meryem’in Nasıra’ya geri döndüğünü öğreniriz. İsa Mesih burada büyür. Hikmetle doludur ve Tanrı’nın bereketi O’nun üzerindedir.

2 MEDITATIO

 • Şimon ve Anna’dan ve onların Tanrı’yla olan ilişkilerinden ne öğrenebiliriz?
 • İsa Mesih’in “ışık” olarak tanımlanması üzerinde düşünün. Bunun sizin ve tanıdığınız kişiler için anlamı nedir?
 • Bu metin, Kutsal Ruh’un bizi çeşitli konularda aydınlatması ve bizi yönlendirmesi hakkında ne öğretir?

3 ORATIO

Tanrı’dan, O’na olan imanınızı daha da derinleştirmesini isteyin. Mezmur 105’in ilk ayetini gün boyunca tekrarlayın.

“RAB’be şükredin, O’na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını!”

4 CONTEMPLATIO

Tanrı vaatlerini gerçekleştirir. O tamamen güvenilirdir. Meryem, Şimon, Zekeriya, Elizabet ve İbrahim buna tanıktır. Görünüşte gerçekleşmesi imkânsız olan durumlar hakkında Tanrı’ya güvenmek, diğer okumalarımızın konusu olacaktır.

Yaratılış 15:1-6’da İbrahim ve Sara’nın ilerlemiş yaşları ve Sara’nın uzun yıllardır süregelen kısırlığına rağmen Tanrı’nın vaadine inandıklarını görürüz. Onlar İshak adında bir oğulla bereketlenir (Yaratılış 21:1-3). 6. ayet şöyle der: “İbrahim RAB’be iman etti, RAB bunu ona doğruluk saydı.”

İbraniler 11 imanla ilgili birçok harika örneği listeler. Okuma metnimiz, İbrahim’in hayatındaki üç belirgin iman ve itaatkârlık adımına odaklanır. Bu örnekler bize, imanımızın gelişmesi için verilmiştir. Bunlar, Tanrı’nın yanıtlarının hızlı ve kolayca geleceğini vaat etmez. Fakat denenme zamanlarında bu sözlerden güç alıp Tanrı’ya güvenmeye devam edebiliriz.

Noel Devresi 2. Pazar Günü

YENİ BİR KRAL DOĞDU

Matta 2:1-12

1-2İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.”

3Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. 4Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu.

5“Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde” dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:

6‘Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder senden çıkacak.’”

7Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. 8“Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım” diyerek onları Beytlehem’e gönderdi.

9Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. 10Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. 11Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.

12Sonra gördükleri bir düşte Hirodes’in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.

Diğer okumalar: Yeşaya 60:1-6; Mezmur 72:1-2, 7-8, 10-13; Efesliler 3:2-3, 5-6

1 LECTIO

Matta bizi, özel bir bebeği —İsa Mesih’i— bulmak için doğudan gelen bazı ziyaretçilerle birlikte bir yolculuğa çıkarır.

Bu ziyaretçiler sıradan değildir; onlar yıldızbilimcidir ve yeni bir yıldızın varlığını fark edecek kadar bilgiye sahiptir. Eski zamanlarda insanlar bu tür olaylara büyük önem verirdi.

Bu ziyaretçilerin doğuda bir yıldızın görünmesiyle Yahudilerin Kralı’nın doğumu arasında nasıl bağlantı kurdukları bize söylenmez. Kutsal Yazılar’ın İsa Mesih tarafından yerine getirilmesi (5-6. ayetlere bakın) Matta için en önemli konudur.

Matta bu yıldızbilimcilerin Yeruşalim’e gelip yeni doğmuş, özel bir bebeği sorduklarını söyler. Ziyaretçilerin sorularına karşılık, hiç kimse bu doğum hakkında bir şey bilmiyordur. Fakat çok güçlü biri —Kral Hirodes— onların hikâyesiyle yakından ilgilenmiştir.

Daha sonra Hirodes’in asıl amacının, onu tahtından edebilecek olan bu gizemli çocuğu öldürmek olduğunu öğreniriz. Böylece Hirodes başkâhinler ve din bilginlerinden Mesih’in doğacağı yerle ilgili peygamberlikleri araştırmalarını ister. Sonra yıldızbilimcilere bu bilgiyi verir ve onlar da hemen Beytlehem’e doğru yola çıkar.

Yıldızbilimciler Yeruşalim’den ayrıldıktan sonra, yıldızı tekrar görürler ve yıldız onları İsa’ya götürür. Oraya vardıklarında İsa Mesih’e tapınırlar ve O’na hediyeler verirler.

2 MEDITATIO

 • Bilge adamlar İsa Mesih’le karşılaşmaları konusunda hazırlıklıydı. O’na tapındılar ve hediyeler getirdiler. Sizce bugün İsa Mesih bizden ne tür “hediyeler” ister?
 • “Ruhsal körler” olmamız çok kolaydır. Bu nedenle, Tanrı bazen ‘yabancı’ kişileri çevremizde neler olduğunu bize göstermek için kullanır. Tanrı’dan, O’nun işleyişini gözden kaçırmamak için sizi ruhsal olarak ayık tutmasını dileyin.

3 ORATIO

Tanrı, yıldızbilimcileri İsa Mesih’e doğru yönlendirmek için onların yıldızlarla ilgili çalışmalarını kullanmıştır. Tanrı’nın sizi İsa Mesih’e yönlendirdiğinde ve hayatınız boyunca size yön verdiğinde kullandığı yöntemleri düşünün. O’na her adım için şükredin. Şimdi Tanrı’ya önünüzdeki yılla ilgili sorun. Tanrı hangi önceliklere sahip olmanızı istiyor? Plan ve umutlarınızı duayla O’nun huzuruna getirin. Tanrı’dan, sizi O’nu hoşnut edeni yapmaya yönlendirmesini dileyin.

4 CONTEMPLATIO

Epifani kutlaması üzerinde daha derin düşünürken bugünkü diğer okumaları göz önüne alın. Yeşaya 60:1-6’da Yeruşalim Tanrı varlığının ışığına sahiptir ve Tanrı’yı arayan kişiler oraya gelmektedir. Başkalarının hayatımızdan ve kilisenin hayatından yansıyan Müjde ışığını görmeleri için dua edelim.

Efesliler 3’te Pavlus, Şimon’un peygamberliğini onaylar (Luka 2:32). İsa Mesih aracılığıyla tüm insanlık, Yahudiler ve Yahudi olmayanlar, O’nun kurtaran lütfuna erişebilecektir.

Olağan Devre Mesih İsa’nın Vaftizinin Bayramı

TANRI OĞLUNU AÇIKLAR

Markos 1:7-11

7Şu haberi yayıyordu: “Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip O’nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. 8Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh’la vaftiz edecektir.”

9O günlerde Celile’nin Nasıra Kenti’nden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz edildi. 10Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh’un güvercin gibi üzerine indiğini gördü. 11Göklerden, “Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum” diyen bir ses duyuldu.

Diğer okumalar: Yeşaya 55:1-11; Yeşaya 12:2-6; 1.Yuhanna 5:1-9

1 LECTIO

İsa Mesih’in Tanrı’nın Egemenliği’ni vaaz etme hizmeti, belki de şaşırtıcı bir olayla, O’nun vaftiziyle başlar. Vaftizci Yahya İsa Mesih’in ondan çok daha üstün ve tamamen günahsız olduğunu bilir.

Matta 3:13-15’te, Yahya’nın İsa Mesih’i vaftiz olması gerekmediği konusunda ikna etmeye çalıştığını görürüz. Fakat İsa Mesih ona bunun Tanrı’nın isteği olduğunu söylediği zaman, Yahya O’’nu vaftiz etmeyi kabul eder.

Baba Tanrı, İsa’nın ilahi kimliğini açıklayarak hemen yanıt verir. Tanrı İsa Mesih’in kendi biricik Oğlu olduğunu ilan eder ve O’ndan hoşnut olduğunu dile getirir. Ayrıca, Baba Tanrı İsa’ya cennetin ve Kutsal Ruh’un bir güvercin gibi üzerine inişinin görüntüsünü verir. İsa Mesih hizmetine başlamaya hazırdır; Baba ve Kutsal Ruh ile olan birliği de onaylanmıştır.

Yahya ayrıca bize, kendisi suyla vaftiz ederken, İsa Mesih’in Kutsal Ruh ile vaftiz edeceğini de söyler.

2 MEDITATIO

 • Tanrı’nın İsa Mesih’in neden vaftiz olmasını istediğini düşünün. Bunu izleyen kişiler bu konuda ne düşünmüştür? İsa Mesih hem Tanrı Oğul hem de İnsanoğlu’dur. İsa Mesih Yahya’nın vaftizine boyun eğerek kendisini günahlı insanla tamamen bağdaştırmış olabilir mi? Tanrı’nın gerçekleşmekte olan kurtarış planı uyarınca, İsa Mesih sonunda günahkârlar için kendi canını feda edecektir.
 • İsa Mesih’in Tanrı’nın iradesine itaat edişi için şükredin.
 • İsa Mesih ve Yahya, başkalarının eylemlerimizi yanlış anlayabileceği durumlarda bile Tanrı’ya itaat etmemiz gerektiğini açıkça gösterir. Bugün Tanrı’yı nasıl hoşnut edebileceğinizi düşünün. Başkalarının fikirleri sizi bir şekilde engelliyor mu? Tanrı’ya güvenmek ve itaat etmek için ne kadar hazırsınız?
 • Tanrı, İsa Mesih’e O’ndan hoşnut olduğunu söyler. Bugün teşvik sözü verebileceğiniz birileri olup olmadığı üzerinde düşünün.
 • Birkaç dakika ayırıp Tanrı’nın size olan sevgisi ve aldığınız lütuf üzerinde derin düşünün. Bir süre şükretmek için bu konulardan yararlanın.

3 ORATIO

Yeşaya 12’deki şu sözleri düşünün: “Tanrı kurtuluşumdur. O’na güvenecek, yılmayacağım. Çünkü Rab gücümdür.”

Bu sözler İsa Mesih’in Babası’na olan güvenini yansıtır. Bu yanıtı kendi duanız yapabilir misiniz?

4 CONTEMPLATIO

İncil’deki metnin zenginliğini anlamamıza yardım etmek için, bugünkü okumalarımız arasında Kutsal Yazılar’dan iki metin daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Yeşaya 55:1-11’de yer alan, Tanrı’nın bize Mesih’le birlikte vereceği bereketlerden bahseden güzel şiirdir. İkinci okuma, 1.Yuhanna 5:1-9’dur. Yazar İsa Mesih’e inanmanın gerekliliğini vurgular. İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı’ya inanır; fakat İsa Mesih’i inkâr edenler Tanrı’nın kendisini de inkâr etmiş olur.

Olağan Devre 2. Pazar Günü

İSA MESİH'LE TANIŞIN VE BAŞKALARINA ANLATIN

Yuhanna 1:35-42

35Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. 36Oradan geçen İsa’ya bakarak, “İşte Tanrı Kuzusu!” dedi.

37Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa’nın ardından gitti. 38İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, “Ne arıyorsunuz?” diye sordu. Onlar da, “Rabbî, nerede oturuyorsun?” dediler. Rabbî, öğretmenim anlamına gelir.

39İsa, “Gelin, görün” dedi. Gidip O’nun nerede oturduğunu gördüler ve o gün O’nunla kaldılar. Saat dört sularıydı. 40Yahya’yı işitip İsa’nın ardından giden iki kişiden biri Simun Petrus’un kardeşi Andreas’tı. 41Andreas önce kendi kardeşi Simun’u bularak ona, “Biz Mesih’i bulduk” dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir. 42Andreas kardeşini İsa’ya götürdü. İsa ona baktı, “Sen Yuhanna’nın oğlu Simun’sun. Kefas diye çağrılacaksın” dedi. Kefas, kaya anlamına gelir.

Diğer okumalar: 1.Samuel 3:3-10, 19; Mezmur 40:1, 3, 6-9; 1.Korintliler 6:13-15, 17-20

1 LECTIO

İnciller İsa Mesih’in biyografileri değildir ve bize O’nun hayatıyla ilgili her şeyi söylemez. İncil yazarları bu kayıtları, tanıdıkları İsa Mesih’le tanışmamız ve O’nun hakkında öğrenmemiz için yazıya geçirmiştir. Bugünkü okumada Yuhanna, İsa Mesih’in ilk öğrencileriyle nasıl tanıştığını anlatır.

İlk önce, Vaftizci Yahya öğrencilerinden ikisine İsa Mesih’i “Tanrı Kuzusu” olarak tanıtır. Öğrenciler Yahya’nın bu sözlerle neyi kastettiğini öyle merak ederler ki, İsa Mesih’in ardınca giderler. İsa Mesih onlarla konuşur ve onları kaldığı yere davet eder. Bize, bu karşılaşmanın öğleden sonra saat dörtte gerçekleştiği söylenir. Öğrenciler günün geri kalanını İsa Mesih’i daha iyi tanımakla ve O’nun öğretişleri hakkında bilgi edinmekle geçirir.

Andreas gerçekten çok etkilenmiş olmalıdır ki, vakit kaybetmeden kardeşi Simun’a gider ve Mesih’i bulduklarını söyler. Sonra Andreas Simun’u İsa Mesih’le tanışmaya götürür.

Simun’un İsa Mesih ile karşılaşması dramatiktir. İsa Mesih ona şöyle bir bakar, onun kim olduğunu söyler ve ona yeni bir isim verir — Kefas (Petrus). İsa Mesih’in

zamanında, bugün de olduğu gibi, yeni bir ad yeni bir kimlik anlamına gelirdi. Petrus İsa Mesih’le ilk karşılaşmasında değiştirildi ve hemen balıkçılık mesleğini geride bıraktı (Matta 4:18-22). Fakat İsa Mesih’in kilisesini üzerine kuracağı kaya haline gelmeden önce, Petrus’un yıllar süren bir büyüme ve Mesih’i sevip O’na hizmet etme döneminden geçmesi gerekiyordu.

2 MEDITATIO

 • Bu metinden, insanların İsa Mesih’le nasıl tanıştığı ve nasıl O’nun öğrencisi olduğu konusunda ne öğrenebiliriz?
 • Vaftizci Yahya ve Andreas İsa Mesih’in kim olduğunu biliyordu ve arkadaşlarını O’na tanıttılar. Siz İsa Mesih’i nasıl buldunuz? Başka Hıristiyanlar aracılığıyla mı? Bunu birkaç sözle anlatabilir misiniz? Tanrı’dan, arkadaşlarınızın İsa Mesih’le tanışmalarına yardımcı olmanız için yöntemler göstermesini isteyin.
 • İsa Mesih’in “Tanrı Kuzusu” olarak tanımlanışını düşünün. Bu ünvanın önemi konusunda derin düşünün. (Mısır’dan Çıkış 12:1-14; Levililer 16:5-10, 20-22; Yeşaya 53:7’ye bakın.)

3 ORATIO

Rab, lütfen öğrencin olmanın ne demek olduğunu tam olarak anlamam için bana yardım et. Seninle olan ilişkimi derinleştirmem ve benden istediğin her şeyi yerine getirmem için bana yardım et.

4 CONTEMPLATIO

Tanrı her birimizi farklı şekilde çağırmıştır. 1.Samuel 3:3-10, 19’dan olan ilk okuma, Samuel peygamberin nasıl çağırıldığını anlatır. Tanrı ona özel bir görev ve bunu yerine getirme özgürlüğü vermiştir. İsa Mesih’in bizi özgür kıldığını sıkça duyarız; fakat bu özgürlük, Pavlus’un ikinci okumamız olan 1.Korintliler 6:13-15, 17-20’de açıkladığı gibi, istediğimiz her şeyi yapmak için değildir. Tanrı’ya ait olan bizler, tamamen canlı kişiler olarak sözlerimiz ve eylemlerimizle İsa Mesih’i yansıtma görevine sahibiz.

Olağan Devre 3. Pazar Günü

İNSAN TUTAN BALIKÇILAR

Markos 1:14-20

14Yahya’nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı’nın Müjdesi’ni duyura duyura Celile’ye gitti. 15“Zaman doldu” diyordu, “Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!”

16İsa, Celile Gölü’nün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simun ile kardeşi Andreas’ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. 17İsa onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.” 18Onlar da hemen ağlarını bırakıp O’nun ardından gittiler. 19İsa biraz ileri gidince Zebedi’nin oğulları Yakup’la Yuhanna’yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. 20Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi’yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa’nın ardından gittiler.

Diğer okumalar: Yunus 3:1-5, 10; Mezmur 25:4-9; 1.Korintliler 7:29-31

1 LECTIO

Bu hafta Markos bize, ilk öğrencilerin çağrılmasından bahseder. Geçen haftanın okumasına benzemesine karşın, Markos’taki metin İsa Mesih’in dört adamı çağırışını anlatır. Ayrıca Markos, İsa Mesih’in bu adamlar için olan planının boyutundan da söz eder: Sadece öğrencileri değil, emektaşları olmaları.

Yuhanna’nın anlatımında, İsa Mesih öğrencileri kendisiyle kalmaları, kendisine arkadaş olmaları ve öğretişlerini dinlemeleri için çağırır. Markos’ta ise, İsa Mesih’in tüm dünyada insanlara Tanrı’nın mesajını öğretme işini gerçekleştirmeleri için onları eğitme planı olduğunu öğreniriz.

Bu dört adam İsa Mesih’in çağrısına boyun eğer ve o andan itibaren O’nun ardınca gider. Hem balıkçılık işlerini hem de, öyle görünüyor ki, ailelerini geride bırakırlar.

Diğer İncillerin de bize gösterdiği gibi, ilk öğrencileri hayatlarını İsa Mesih’le paylaştıkça Mesih de onları eğitmiştir. Mesih onlara Baba ile olan ilişkisi ve Tanrı’nın her bir kişiye beslediği büyük sevgisi hakkında öğretir.

Öğrencilerin, İsa Mesih’in “Tanrı’nın Krallığı” dediği bu yeni yaşam tarzı hakkında öğrenecekleri çok şey vardır. Üç yıl sonra Mesih onları bıraktığında, yaptığı hazırlıkların öğrencilerini bir misyon için “gönderilmiş kişiler”, yani “elçiler” haline getirmesi için yeterli bir temel oluşturduğuna güvenir.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih’in bahsettiği “İyi Haber” nedir? Bunun sizin için anlamı nedir? Bunu birkaç sözle ifade etmeye çalışın.
 • Günümüzde İsa Mesih’i izlemek ve O’nun öğrencisi olmak ne demektir?
 • Siz “insan tutan balıkçılar” olabilir misiniz? Bunun için rahip olmanız gerekmez. Geçen hafta da açıkladığımız gibi, arkadaşlarınızı Mesih’le tanıştırmanız yeterlidir.

3 ORATIO

Bugünkü “Ya Rab, yollarını bana öğret” mezmurunu (Mezmur 25:4) dua olarak Tanrı’ya sunun.

Tanrı’dan size, nasıl O’nun öğrencisi olmanızı istediğini göstermesini dileyin.

Tanrı’ya daha iyi hizmet edebilmek için yoğun hayatınızdan “geride bırakmanız” gereken bir şey olup olmadığını O’na sorun.

4 CONTEMPLATIO

Bu haftaki okumalarımız arasında, Yunus’un hikâyesi de vardı. Bu, peygambere ikinci kez yapılan çağrıdır (Yunus 3); çünkü ilkinde Tanrı’ya itaat etmeyi reddetmiştir (Yunus 1-2). Fakat Tanrı ona bir fırsat daha verir ve halk peygamberin sözlerini dinler. Halk tövbe edip Tanrı’ya döner ve yaşam tarzını değiştirir.

İkinci okumada —Korintliler’e yazdığı ilk mektubunda— Pavlus durumun aciliyetini vurgular (1Ko. 7:29-31). Onlara zamanın kısa olduğunu ve Tanrı’nın planını gerçekleştirmelerini engelleyen her şeyi geride bırakmaları gerektiğini hatırlatır. Bu, dört kişinin İsa Mesih tarafında özel bir görev için çağrıldığını gördüğümüz, bugünkü İncil metnimize ışık tutar. İlk öğrenciler gibi, biz de Mesih’i izlemeye odaklanmalıyız. Hayatımızdaki başka şeylerin Tanrı’nın bizden yapmamızı istediklerini yapmamızı engellemedeğinden emin olmalıyız.

Olağan Devre 4. Pazar Günü

GERÇEK YETKİ

Markos 1:21-28

21(İsa ve öğrencileri) Kefarnahum’a girdiler. Şabat Günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. 22Halk O’nun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.

23-24Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, “Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?” diye bağırdı. “Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsalı’sın sen!”

25İsa, “Sus, çık adamdan!” diyerek kötü ruhu azarladı.

26Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. 27Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, “Bu nasıl şey?” diye sormaya başladılar. “Yepyeni bir öğreti! Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor.”

28Böylece İsa’yla ilgili haber, Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı.

Diğer okumalar: Yasanın Tekrarı 18:15-20; Mezmur 95:1-2, 6-9; 1.Korintliler 7:32-35

1 LECTIO

Müjdeci Markos, İsa Mesih’in kimliğini açıklamak için O’nun hakkında hikâyeler anlatmayı sever. Genellikle her hikâye bir ana mesaj içerir: İsa Mesih gerçek yetkiye sahiptir. Bugünkü okumadan da net olarak aldığımız mesaj budur.

İsa Mesih Filistin’in kuzeyindeki önemli bir kent olan Kefarnahum’a gelmiştir. İyi bir Yahudi olarak Şabat Günü sinagoga gider ve öğretiş vermeye başlar. Sinagogdaki kişiler hayret içinde kalır. İsa Mesih din bilginlerinin tersine, yetkiyle konuşmaktadır.

Sonra kötü bir ruhun kontrolü altında olan bir adam İsa Mesih’e bağırır: “Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsalı’sın sen!” İsa Mesih yetkisini burada da sergiler. Kötü ruha sessiz olmasını ve adamdan çıkmasını emreder.

Kötü ruh Tanrı’nın Kutsalı’na boyun eğmek zorundadır; fakat adamı terk etmeden önce onu sarsar ve çığlık atar.

Şimdi insanlar İsa Mesih’i daha da önemli biri olarak görür. O sadece yetkiyle öğretmekle kalmıyordur; kötü ruhlar bile O’na itaat etmektedir. Olanlarla ilgili haberler tüm bölgeye hızla yayılır.

2 MEDITATIO

 • Sizce İsa Mesih konuştuğunda insanlar neden bir fark gördüler?
 • Sizce kötü ruh neden İsa Mesih’e “Tanrı’nın Kutsalı” dedi? Amacı insanların kafasını karıştırmak ve İsa Mesih’in hizmetine zarar vermek miydi? İsa Mesih kötü ruha neden susmasını söyledi? O kendisyle ilgili söyleneni inkâr etmedi. Bununla birlikte, kimliğinin bu şekilde açıklanmasını da istemedi.
 • İsa Mesih’in ve kötü ruhun adama nasıl davrandıklarını düşünün. Bu bize Tanrı’nın insanlara davranışı ve kötülüğün kişilere davranışı hakkında neler söylüyor? Kötü ruhun haykırış hamlesi nasıl geri tepti?

3 ORATIO

Bugün karşılıklı söylenen Mezmur 95: 6-7’nin sözlerini tekrarlayın:

Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB’bin önünde diz çökelim.

Çünkü O Tanrımız’dır,

Bizse O’nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

Bugün sesini duyarsanız...

Sizinle ilgilendiği ve ihtiyaçlarınızı karşıladığı için Tanrı’ya şükredin. O’ndan, hayatın yoğunluğunda O’nun sesini duymanıza yardım etmesini isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Bugün İsa Mesih’in kimliği hakkında derin düşünelim. Diğer okumaların ilki, Musa’nın Yasa’nın Tekrarı 18. bölümdeki konuşmasının bir kısmıdır. Musa, Tanrı’nın İsrailliler’e sadece O’nun söylemek istediklerini iletecek bir peygamber göndereceğine dair vaatte bulunur. Musa bu peygamber ile Tanrı’nın elçisiymiş gibi davranan sahte öğretmen ve büyücüleri kıyaslar.

İkinci okumada (1.Korintliler 7:32-35), Pavlus’un isteği kendimizi —İsa Mesih gibi— koşulsuz olarak ve tamamen Rab’bin hizmetine vermemizdir. Pavlus bunu yapmanın evliler için zor olabileceği, çünkü onların eşlerini de hoşnut etmek istedikleri yorumunda bulunur.

Olağan Devre 5. Pazar Günü

DOKTOR VE VAİZ

Markos 1:29-39

29İsa havradan çıkar çıkmaz, Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simun ve Andreas’ın evine gitti. 30Simun’un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa’ya bildirdiler. 31O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı.

32Akşam olup güneş batınca, bütün hastaları ve cinlileri İsa’ya getirdiler. 33Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. 34İsa, çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı.

35Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı.36Simun ile yanındakiler İsa’yı aramaya çıktılar. 37O’nu bulunca, “Herkes seni arıyor!” dediler.

38İsa onlara, “Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim” dedi. “Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim.”

39Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.

Diğer okumalar: Eyüp 7:1-4, 6-7; Mezmur 147:1-6; 1.Korintliler 9:16-19, 22-23

1 LECTIO

Bugünkü okuma metnimiz geçen haftaki hikâyenin devamıdır. Yetki dolu vaazı ve kötü ruhu bir adamdan yetkin şekilde kovuşundan sonra (Markos 1:21-28), İsa Mesih öğrencileriyle birlikte Simun Petrus’un evine gider.

Bize Petrus’un ailesi hakkında fazla bilgi verilmemekle birlikte, onun evli olduğunu öğreniriz; çünkü kayınvalidesi vardır. Bu kadın ateş içinde yataktadır. İsa Mesih bu haberi aldığında onun elinden tutup kalkmasına yardım eder ve kadın o anda iyileşir.

O sabah sinagogda olanlarla ilgili haber bu şifa verme haberiyle birlikte tüm kenti sarsar. İnsanların Şabat Günü’nün bitişi olan akşam saatini beklerken ne kadar heyecanlandığını ve sabırsızlandığını hayal edin. Akşam olduğu anda tüm kent Petrus’un evi önünde toplanır. Beraberlerinde hastalar ve cinli kişileri de getirirler. İnanılmaz bir akşam olmuştur. Birçok insan şifa alır ve pek çok kişi cinlerden özgür olur. İsa Mesih o geceyi Petrus’un evinde geçirir.

Sabah, herkes uykudayken, İsa Mesih evden ayrılır ve dua etmek için “ıssız bir yere” gider. Sonunda Petrus ve arkadaşları O’nu bulur ve herkesin O’nu aradığını söylerler. Fakat İsa Mesih geri dönmek yerine, vaaz vermesi için başka kent ve köylere gitmeleri gerektiği konusunda ısrar eder.

2 MEDITATIO

 • Dua etmek üzere yalnız kalacağı bir yere gitmesi İsa Mesih için neden bu kadar önemliydi? O’nun Tanrı ile yalnız zaman geçirmeye öncelik vermesini örnek aldığımızda, bundan ne öğrenebiliriz?
 • Petrus, İsa Mesih’in Kefarnahum’daki hizmetinde “başarının” doruk noktasına ulaşmasını istedi. Fakat Tanrı’nın planı farklıydı. İyi niyetli olsalar bile, insanları değil de Tanrı’yı hoşnut ettiğimizden nasıl emin olabiliriz?

3 ORATIO

Mezmur 147’yi sesli bir dua olarak (yalnız veya arkadaşlarınızla birlikte) okuyun. Bu mezmur, bugünkü İncil metnimizde İsa Mesih’le ilgili gördüğümüz birçok iyi unsuru özetler. Ayrıca, bize İsa Mesih’in Rab olduğunu hatırlatır.

Tanrı’dan, İsa Mesih’in yaptığı gibi, öncelikli olarak O’nunla zaman geçirmenize yardım etmesini isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Diğer okumalardan ilki (Eyüp 7:1-4, 6-7), hastaların sıkıntılarını ifade etmeye çalışır. İsa Mesih’in hastaları iyileştirmesi, Tanrı’nın onların sıkıntılarına duyarsız kalmadığını gösterir.

İsa Mesih’in Müjde’yi vaaz etme hizmeti 1.Korintliler 9:16-19, 22-23’te Elçi Pavlus tarafından yinelenir. Pavlus burada, mümkün olduğunca fazla kişinin kurtuluşa kavuşması için Tanrı sözünü vaaz etmeye devam etme görevinden bahseder.

Olağan Devre 6. Pazar Günü

TEMİZ OL

Markos 1:40-45

40İsa’ya cüzamlı biri geldi, diz çökerek, “İstersen beni temiz kılabilirsin” diye yalvardı.

41İsa’nın yüreği sızladı, elini uzatıp adama dokundu, “İsterim, temiz ol!” dedi. 42Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu. 43İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. 44“Sakın kimseye bir şey söyleme!” dedi. “Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa’nın buyurduğu sunuları sun.”

45Ne var ki, adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki, İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda, ıssız yerlerde kalıyordu. Ve halk her yerden O’na akın ediyordu.

Diğer okumalar: Levililer 13:1-2, 44-46; Mezmur 32:1-2, 5, 11; 1.Korintliler 10:31-11:1

1 LECTIO

Cüzam günümüzde tedavi edilebilmektedir. Fakat İsa Mesih’in zamanında bunun için ilaç veya tedavi yoktu; bu nedenle bu hastalığa tutulan kişi ömür boyu sıkıntı çekmeye mahkûm oluyordu.

Cüzamlı olduğu düşünülen her kişi, bulaşıcı bir hastalığa kapılmış kabul edilerek aile, arkadaşlar, ev ve işten uzaklaştırılırdı. Böyle kişiler ıssız yerlerde yaşamaya zorlanırdı ve bu toplumsal sorun hem cüzamlılarda hem de onların ailelerinde büyük acılara neden olurdu.

Cüzamlılar, dini olarak kirli sayıldıkları için tapınak veya sinagogdaki ibadetlere katılamazlardı. Hem aileleri hem de toplum için ölü sayılırlardı. Ancak kâhinin cüzamlının hastalıktan temizlendiğini ilan etmesi üzerine kişi topluma geri dönebilirdi.

İsa Mesih’in bu cüzamlı adama bir amaç için gidip gitmediğini bilmiyoruz. Karşılaştıklarında büyük ihtimalle yalnızdılar. Cüzamlı adam yalvarıp iman ifadesinde bulundu: “İstersen beni temiz kılabilirsin.”

İsa Mesih hiç tereddüt etmedi. Ona dokundu ve şöyle dedi: “İsterim, temiz ol.” Adam o anda iyileşti. Dindar bir Yahudi olarak, İsa Mesih adama Musa’nın Yasası’nda böyle durumlarda gerekli görüneni yapmasını, kâhine görünmesini söyledi (Levililer 14:2-32). Ayrıca, kimseye şifa alışıyla ilgili bir şey söylememesini tembihledi.

Fakat cüzamlı adam kendini tutamadı; İsa Mesih’in tembihini hiçe sayıp şifa alışını herkese anlattı. Bunun sonucunda kalabalık insan toplulukları İsa Mesih’in peşinden ayrılmaz oldu, öyle ki Mesih hiçbir kente açıkça giremez hale geldi. Ancak kent dışında kalabiliyordu.

2 MEDITATIO

 • Cüzamlı adamın imanı vardı, mucizevi şekilde iyileştirildi, fakat sonra İsa Mesih’e itaatsizlik etti. Sizce bunu neden yaptı?
 • İsa Mesih’in bu metinde hem cüzamlı hem de bizler için bir mesajı vardır. Sizce bu mesaj nedir?
 • Cüzamlıyla ilgili her şey onu toplum dışı biri ilan ediyordu. Hatta başkaları etrafta ise, cüzamlının “Kirli” diye bağırması gerekiyordu. Kilisenizde veya oturduğunuz bölgede “toplum dışı” görülen kişilere nasıl davranıyorsunuz?

3 ORATIO

Cüzamlı adam imkânsız görünen bir şeyi sormaya çekinmedi. İman onu İsa Mesih’e yönlendirdi. Luka 1:37 şöyle der: “Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.” Bu sözü birçok kez tekrarlayın. Tanrı’dan, O’na olan imanınızı arttırmasını isteyin.

İsa Mesih adamın haline acıdı ve böylece bu konuda bir şey yaptı. Tanrı’dan, ihtiyaç içinde olanlara nasıl yanıt vermeniz gerektiğini göstermesini isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Diğer okumaların ilki, deri hastalıklarıyla ilgili yasayı dile getirir (Levililer 13:1-2, 44-46). Böyle “korkunç bir deri hastalığına” yakalanmış kişilerin geleceği ümitsizdi. İman ve eylem cüzamlı adamı İsa Mesih’e basit bir dua ile yaklaşmaya yönlendirdi. Siz imanınızı nasıl eyleme geçiriyorsunuz?

İkinci okumada (1.Korintliler 10:31-11:1), Pavlus bizi İsa Mesih’i örnek almamız için teşvik eder. Bu, başkalarının İsa Mesih’le karşılaşabilmesi için onlara farklı gözle bakmamız anlamına gelir.

Olağan Devre 7. Pazar Günü

GÜNAH VE HASTALIK ÜZERİNDE GÜÇ

Markos 2:1-12

1Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum’a geldiğinde, evde olduğu duyuldu. 2O kadar çok insan toplandı ki, artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. 3Bu arada O’na dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. 4Kalabalıktan O’na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. 5İsa onların imanını görünce felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi.

6-7Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: “Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı’ya küfrediyor! Tanrı’dan başka kim günahları bağışlayabilir?”

8Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, “Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?” dedi. 9“Hangisi daha kolay, felçliye, ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa, ‘Kalk, şilteni topla, yürü’ demek mi? 10-11Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye...” Sonra felçliye, “Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git!” dedi.

12Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrı’yı övüyorlar, “Böylesini hiç görmemiştik” diyorlardı.

Diğer okumalar: Yeşaya 43:18-25; Mezmur 41:1-4, 12-13;
2.Korintliler 1:18-22

1 LECTIO

Markos’un tasvir ettiği sahneye bir bakalım. Felçli bir adam, arkadaşları tarafından İsa Mesih’in öğretiş vermekte olduğu eve taşınır. Adam tamamen hareketsiz ve yardıma muhtaçtır. Konuşabiliyorsa bile, geçen hafta hakkında okuduğumuz cüzamlı gibi kendisi için yalvarışta bulunduğunu görmeyiz.

Buna karşın adamın arkadaşları son derece aktiftir. Felçli adamı döşeğiyle taşıyıp İsa Mesih’e getirirler; çünkü imanları büyüktür (5. ayet). Fakat öncelikle adamı kalabalıktan geçirip Mesih’e ulaştırma sorununu çözmeleri gerekmektedir. Sonunda radikal bir çözüm bulurlar. Çatıda, İsa Mesih’in tam üzerindeki bölgede bir delik açarlar ve adamı tam O’nun önüne indirirler.

İsa Mesih kendisine olan imanlarını ve eylemlerinin ifade ettiği yakarışı görür. Felçli arkadaşlarını fiziksel olarak iyileştirmesi için İsa Mesih’e eylemle yalvarışta bulunuyorlardır.

Fakat İsa Mesih önce daha derin bir sorunla ilgilenir: Günah. Bu soruna bağışlamayla yanıt verir. Sonra günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunun belirtisi olarak, adamın fiziksel hastalığına da şifa verir.

Bu karşılaşmanın sonunda, İsa Mesih kendisinin “İnsanoğlu” olduğunu ifade eder.

2 MEDITATIO

 • Bu metinden İsa Mesih hakkında ne öğreniyoruz? Bugün hayatımız için öğrenmemiz gereken ana dersler neler?
 • Bu olay İsa Mesih’in günah ve hastalık üzerinde yetkisi olduğunu açıkça gösterir. Bunun sizin için ne anlama geldiğini düşünün.
 • Kendinizi ümitsiz hissettiğiniz, Tanrı’dan yardım bile dileyemediğiniz zamanlar oldu mu? Belki “ruhsal olarak felçli” olan ve İsa Mesih’e götürülmeye ihtiyaç duyan birini tanıyorsunuz. Tanrı’dan, böyle kişilere nasıl yardım edebileceğinizi göstermesini isteyin.

3 ORATIO

Geçmişte işledikleri günahlar nedeniyle sorun yaşayan kişilerden olabiliriz. Katolik Hıristiyanlar, günahlarını rahibe itiraf ederek bağışlanabileceklerini bilirler. Hepimiz tövbe edip Tanrı’dan günahlarımızı bağışlamasını dilemeliyiz. Bu konuda bize yardımcı olması için Mezmur 41’in sözlerini kullanabiliriz:

“Acı bana, ya RAB!” dedim,

“Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!” (4. ayet)

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumalar, bağışlama ve Tanrı’nın sadakatiyle ilgili vaatlerle dolu iki okuma içerir. Eğer geçmişteki veya şu andaki günahlarınızla mücadele ediyorsanız, Yeşaya 43:18-25 en mükemmel çözümü önerir. Tanrı, halkına geçmişte yaşamamaları gerektiğini, bağışlayışının Kendi sevecen doğasından kaynaklandığını hatırlatır. Tövbe ettiğimizde bize yanıtı, koşulsuz bir ‘günahlarınızı artık anmayacağım’dır.

Bu tema, ikinci okuma olan 2.Korintliler 1:18-22’de de tekrarlanır. Tanrı’nın tüm vaatleri İsa Mesih aracılığıyla, yankılanan bir “Evet!” ile gerçekleşmiştir. Belki ya da bazen değil, net ve her zaman geçerli bir “Evet.”

Oruç Devresi 1. Pazar Günü

AYARTIYI YENMEK

Markos 1:12-15

12O an Ruh, İsa’yı çöle gönderdi. 13İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca Şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı, melekler O’na hizmet ediyordu.

14Yahya’nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı’nın Müjdesi’ni duyura duyura Celile’ye gitti. 15“Zaman doldu” diyordu, “Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!”

Diğer okumalar: Yaratılış 9:8-15; Mezmur 25:4-9; 1.Petrus 3:18-22

1 LECTIO

Hepimizin yaşadığı bir şey olan ayartıyla İsa Mesih de karşılaştı. Markos, İsa Mesih’in çöldeki denenmesini sadece bir cümleyle özetler. Luka ve Matta bize aynı olaydan bahsederken, İblis’in İsa Mesih’i nasıl ayartmaya çalıştığını daha detaylı olarak anlatır. (Luka 4:1-13; Matta 4:1-11)

Markos’un anlatımı bize sadece konu başlıklarını verir. İsa Mesih’in vaftiz oluşundan hemen sonra (Markos 1:9-11), üzerine güvercin gibi inmiş olan Kutsal Ruh O’nu, Şeytan’ın ayartmaya çalışması için çöle götürür.

Yaratılış 2-3’ten, Şeytan tarafından ayartılmalarla karşılaşmanın insan olmanın bir parçası olduğunu öğreniriz. İsa Mesih’in karşılaştığı ayartmalar da insan deneyimini paylaşmasının bir yoluydu.

Yeni Antlaşma’da, zaten Eski Antlaşma’da keşfettiğimiz fikir ve karakterleri görebiliriz. İsa Mesih’in çöldeki kırk günü, İsrailliler’in Mırıs’dan çıktıktan sonra çölde yaşadıkları kırk yıla benzer. İsrailliler ayartılar ve tehlikelerle karşılaştılarsa da, Tanrı onlara hep yardım etti. Çölde Sayım Kitabı bu olayların bazılarını anlatır.

Eyüp Kitabı’nda, Şeytan Eyüp’ü Tanrı’nın önünde suçlar. Fakat Tanrı’nın, görünenin tersine, Eyüp için bir planı vardır.

Her iki durumda da Tanrı vaatte bulunur ve vaatlerine sadıktır. İsa Mesih de Tanrı’nın vaatlerine sadık olduğunu öğrenir. Markos detaylı anlatmasa da, ayartı ve denenmelerin Hıristiyan yaşamının bir parçası olduğunu ifade eder. Bizim için iyi haber, bunların üstesinden Tanrı’nın sadık ve sevecen yardımıyla gelebileceğimizdir.

2 MEDITATIO

 • Sizce İsa Mesih neden bu denenmelerden geçmek zorundaydı? İbraniler 4:15 bu konuya ışık tutuyor mu?
 • Ayartılarla siz nasıl baş ediyorsunuz? Tanrı’dan yardım gelmesini bekliyor musunuz?

3 ORATIO

İsa Mesih karşılaştığı ayartıları yenmek için Kutsal Yazılar’ı kullandı (Matta 4:1-11). Biz de aynısını yapabiliriz. Kutsal Kitap’ın sözleriyle konuşmak irademizi güçlendirip bize Tanrı’nın yardımını hatırlatabilir. Bugünkü okumalardan bir ayet seçin ve onu duanız olarak dile getirin. Ayeti kâğıda yazıp kolayca görebileceğiniz bir yerde tutabilirsiniz. Ayeti her gördüğünüzde onu kendi duanız yapın.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumalara bakalım. Yaratılış 9:8-15’te Tanrı, Nuh ve diğer tüm canlılar ile bir antlaşma yapar; yeryüzünü yok etmek için bir daha tufan göndermeyecektir. Tanrı Nuh’un döneminde tufan gönderdiği zaman 40 gün yağmur yağmıştı. Her gökkuşağı gördüğümüzde bize bu antlaşma hatırlatılır.

1.Petrus 3:18-22 bize İsa Mesih’in masum ve günahsız olduğunu hatırlatır. O sadece Şeytan’ın çöldeki ayartılarına direnmekle kalmadı, yeryüzündeki hayatı boyunca tüm ayartılara direnmeyi başardı. Buna rağmen, bizim gibi günahkârlar Tanrı’ya gelebilsin diye yerimize öldü.

Oruç Devresi 2. Pazar Günü

ONU DİNLEYİN

Markos 9:2-10

2Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna’yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa’nın görünümü değişti. 3Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü; yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. 4O anda Musa’yla İlyas öğrencilere göründü. İsa’yla konuşuyorlardı. 5Petrus İsa’ya, “Rabbî, burada bulunmamız ne iyi oldu! Üç çardak kuralım: Biri sana, biri Musa’ya, biri de İlyas’a” dedi. 6Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı.

7Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’nu dinleyin!” dedi. 8Öğrenciler birden çevrelerine baktılar, ama bu kez yanlarında İsa’dan başka kimseyi göremediler.

9Dağdan inerlerken İsa, İnsanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı.

10Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında, “Ölümden dirilmek ne demek?” diye tartışıp durdular.

Diğer okumalar: Yaratılış 22:1-18; Mezmur 116:10, 15-19; Romalılar 8:31-34

1 LECTIO

İsa Mesih, çok özel bir olayı paylaşmak için öğrencilerinden sadece üçünü seçer. Bu olay bir dağın tepesinde gerçekleşir — İsa Mesih’in görünümü öğrencilerin gözleri önünde değişir. Bu olayda dikkat edilmesi gereken dört nokta vardır: İsa Mesih’in görünümündeki önemli değişiklik, Musa ve İlyas’ın Mesih’in yanında belirmesi, aşağı inen bulut ve duyulan ses.

Markos İsa Mesih’in ve kıyafetinin bembeyaz olduğunu ve parladığını söyler. Bulutun grubu ve dağı nasıl kapladığını da anlatır. Sonra bir ses duyulur. Ses buluttan gelir ve İsa Mesih için “Sevgili Oğlum budur” deyip “O’nu dinleyin” emrini verir.

Hıristiyan geleneği bulutun Kutsal Ruh olduğunu söyler. “Oğlum” diyen ses, Baba’dır. Bu olay Üçlü Birlik olan Tanrı’nın kendini açıklayışıdır: Üç kişilikte tek Tanrı.

Bu dağda İsa Mesih Tanrı Oğlu olarak açıklanır. Petrus kendisi ve arkadaşlarının Tanrı’nın varlığı karşısında hissettikleri şaşkın hayranlığı ifade eder. Bu, Eski Antlaşma hikayelerinde Tanrı’yla karşılaşan insanların durumunu yansıtır (Mısır’dan Çıkış 3 ve Yeşaya 6’ya bakın).

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih’in, öğrencilerinin bu inanılmaz tecrübeyi paylaşmalarına izin vermesindeki amacı nedir? Markos neden bize bunu anlatır?
 • Sizce öğrenciler İsa Mesih’in, ölümden dirilene kadar bu olaydan kimseye bahsetmemeleriyle ilgili buyruğuna nasıl yanıt vereceklerdir?
 • Tanrı’nın öğrencilere yapmalarını söylediği gibi, “O’nu dinleyin” emrini nasıl uygulayabiliriz?

3 ORATIO

Bugünkü karşılıklı okunan Mezmur, Tanrı tarafından ölümden kurtarılan bir adamın şükran ezgisidir. Mezmur yazarına, sizi sonsuz yaşam için kurtarmasından ötürü Tanrı’ya şükrederek katılın.

Kutsal Ruh’tan varlığınızı kaplamasını isteyin. Kutsal Ruh sizi öyle değiştirsin ki, çevrenizdeki kişiler yaşayışınızda özel bir şeyler olduğunu görsün. Tanrı’dan, İsa Mesih’i başkalarına daha çok yansıtmanız için size yardım etmesini isteyin.

“Yaşayanların diyarında, RAB’bin huzurunda yürüyeceğim” (Mezmur 116:9) diyebilme ayrıcalığına sahip olduğumuz için şükredin. Bunun günlük hayatınızın gerçeği haline gelmesi için Tanrı’dan yardım isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü okumaya iki ünlü metin eşlik etmektedir. İlkinde (Yaratılış 22:1-18), Tanrı İbrahim’den oğlu İshak’ı kurban etmesini ister. İbrahim tam bir iman ve itaat ile davranır. Rab de son anda müdahale ederek İshak’ı kurtarır ve başka bir kurban sağlar.

İkinci okuma, Romalılar 8:31-34, Tanrı’nın bize olan sevgisinin Kendi Oğlu İsa Mesih’i bile sakınmayacak kadar büyük olduğunu hatırlatır. Artık Mesih’in fedakârca ölümü aracılığıyla “suçsuz” çıkarılabiliriz. İşte bu İyi Haber’dir! Rab’be şükran ezgileri sunalım!

Oruç Devresi 3. Pazar Günü

TANRI'NIN HİKMETİ

Yuhanna 2:13-25

13Yahudiler’in Fısıh Bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim’e gitti. 14Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. 15İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. 16Güvercin satanlara, “Bunları buradan kaldırın, Babam’ın evini pazar yerine çevirmeyin!” dedi.

17Öğrencileri, “Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek” diye yazılmış olan sözü hatırladılar.

18Yahudi yetkililer İsa’ya, “Bunları yaptığına göre, bize nasıl bir belirti göstereceksin?” diye sordular.

19İsa şu yanıtı verdi: “Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.”

20Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?” dediler.

21Ama İsa’nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. 22İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar, Kutsal Yazı’ya ve İsa’nın söylediği bu söze iman ettiler.

23Fısıh Bayramı’nda İsa’nın Yeruşalim’de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları O’nun adına iman ettiler. 24Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. 25İnsan hakkında kimsenin O’na bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.

Diğer okumalar: Mısır’dan Çıkış 20:1-17; Mezmur 19:7-10; 1.Korintliler 1:22-25

1 LECTIO

Bugünkü anahtar soru şudur: “İsa Mesih’e neden inanmalıyım?” Müjdeci Yuhanna, öğrenciler dahil olmak üzere, çeşitli kişilerin İsa Mesih’e neden inandığını ya da O’nu neden reddettiğini gösterir.

Tüm dünyadan Yahudiler tapınakta kurban sunmaya gelmişti. Tapınağın avlusunda satılan kurbanlık hayvanlardan satın alıyorlardı. Fakat İsa Mesih dini görünüm ardında, satış yapanların para hırsını gördü; kutsal yeri pazar yerine çevirmişlerdi.

Öğrenciler, İsa Mesih’in tapınaktaki davranışının ardında Tanrı’nın onurlandırılmasıyla ilgili derin bir kaygının olduğuna inandılar. İsa Mesih’in sözlerini Mezmur 69:9’un ışığında değerlendirdiler: “Çünkü evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirdi”; Mesih’in Tanrı’dan geldiğine inandılar.

Fakat Yahudi yetkililer İsa Mesih’in davranışını çok ciddi bir hakaret olarak gördü. Tanrı’dan geldiğini ve yetkiye sahip olduğunu kanıtlaması için O’ndan bir mucize yapmasını istediler. İsa Mesih o anda kimsenin anlamadığı bir peygamberlikte bulunarak yanıt verdi. Peygamberlik, O’nun ölümden dirileceğiydi (19. ayet).

Bu gizemli peygamberlik, Mesih’in öğrencileri üzerinde derin bir etki yarattı. Bu sözü unutmadılar ve Mesih’in dirilişi gerçekleştiğinde bu sözün peygamberlik sözü olduğunu anladılar. Diğer yandan Yahudi yetkililer, İsa Mesih’in sözlerini alaya aldılar ve görünenden farklı bir anlam taşıyabileceğini göz önüne almayı reddettiler.

2 MEDITATIO

 • Markos’un anlatımı (Markos 11:15-17) bu olayı anlayışımıza nasıl ışık tutuyor?
 • Tapınakta satış yapanlar ve tapınak yetkilileri kime hizmet ettiklerini unutmuş, ya da yanlış anlamış gibidir. Bunun bize olmasını nasıl engelleyebiliriz?
 • Yahudi yetkililerin tavrını öğrencilerinkiyle kıyaslayarak düşünün. İsa Mesih’in söz ve davranışlarına karşı tavırları nasıldı? Biz bundan ne öğrenebiliriz?

3 ORATIO

İsa Mesih Tanrı’yı her durumda onurlandırmak istiyordu. Geçen haftayı, izlediğiniz TV programlarını ve yaptığınız şakaları düşünün. Bunlar Tanrı’yı onurlandırıyor mu? Tanrı’dan, gelecek haftalarda hayatınızda değişmesini istediği alanları size göstermesini isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Diğer okumaların ilkinde (Mısır’dan Çıkış 20:1-17), Tanrı Musa’ya İsrailliler için On Emir’i, Yasa’yı, verir. İsa Mesih’in eylemleri Tanrı’yı onurlandırma arzusunu ve O’nun evine olan saygısını yansıtır. Bugünkü İncil metnimiz, İsa Mesih’in pekçok kişi için gizemli biri olduğunu gösterir; bu, bugün için de geçerlidir.

1.Korintliler 1:22-23’te Pavlus aynı durumu vurgular. Yahudiler bir mucize ister, Grekler ise hikmet ister. Çarmıha gerilmiş Mesih, Yahudiler için hakaret, Grekler için anlamsızdır. Bu bize, Tanrı’nın bize Kendini açıklaması için O’na imanla ve alçakgönüllü bir yürekle yaklaşmamız gerektiğini hatırlatır.

Oruç Devresi 4. Pazar Günü

TANRI BİR KURTARICI GÖNDERİR

Yuhanna 3:14-21

14Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. 15Öyle ki, O’na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. 16“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 17Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

18O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir. 19Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. 20Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. 21Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı’ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.”

Diğer okumalar: 2.Tarihler 36:14-16, 19-23; Mezmur 137:1-6; Efesliler 2:4-10

1 LECTIO

Bugünkü metin, İsa Mesih ile Nikodim adında, önde gelen bir dini liderin konuşma ortamında geçer.

Yuhanna’nın tarzı Markos’unkinden farklıdır ve çoğu zaman daha çok detay verir. Yuhanna, İsa Mesih’in çeşitli kişilerle karşılaşmalarından bahseder. Bu konuşmalar aracılığıyla İsa Mesih’in kişiliği ve misyonu hakkında bilgi ediniriz.

Bu karşılaşmada İsa Mesih, kendisinin yeryüzüne gelme nedeni ile Musa’nın zamanından bir olay arasında ilişki kurar. Kutsal Yazı uzmanı olan Nikodim bu hikâyeyi anlayacaktır. Eski Antlaşma’daki bu hikayenin tamamını Çölde Sayım 21:4-9’da bulabilirsiniz. İsrailliler günah işlediği için Tanrı onların arasına zehirli yılanlar göndermiştir. Onlar da tövbe edip yardım için yakarırlar. Böylece Tanrı, Musa’ya tunç bir yılan yapıp bir direğin üzerine koymasını söyler. İsrailliler bu yılana baktıklarında iyileşirler.

İsa Mesih de aynı şekilde kaldırılıp bir direğe —çarmıha— koyulmuştur. Yılanlar tarafından ısırılmış İsrailliler için, bir yılana bakmak büyük ihtimalle korkutucuydu. Çarmıhtaki bir adama bakmak da Yahudiler için korkunçtu.

Artık çarmıhtaki İsa Mesih kurtuluşun simgesidir. O’na inanan herkes günahlarından arınır ve bağışlanır. İsa Mesih çarmıhta ölmekle, kendisini Baba’ya günah sunusu olarak sundu. O ve Baba herkesin günahlarının bağışına kavuşmasını ve Üçlü Birlik olan Tanrı’dan akan hayatın lütuf ve sevincini yaşamalarını ister. İsa Mesih çarmıhta ölüp üç gün sonra dirildiğinde bizim için zafer kazanmıştır. Tanrı, Oğlu İsa Mesih’i bizi sevdiği için göndermiştir.

2 MEDITATIO

 • Bugünkü metnimizi Yuhanna 3’ün genel içeriğine bağlı olarak okumanızı öneriyoruz. İsa Mesih ve Nikodim’in yeniden doğmanın gerekliliği konusundaki tartışması ile Tanrı’nın insanlara olan sevgisi arasında bir bağlantı var mı? Nikodim gibi daha fazla açıklamaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa, İsa Mesih’teki yeni ruhsal yaşama zaten kavuşmuş durumda mısınız?

3 ORATIO

Yuhanna 3:16 Kutsal Kitap’tan en çok alıntı yapılan ayetlerden biridir. Bu ayeti birçok kez okuyun. Tanrı’dan, bu vaadin sizin ve tanıdığınız kişiler için ne anlama geldiği konusundaki anlayışınızı arttırmasını isteyin. Tanrı size özel bir şekilde konuşmak isteyebilir; O’nu iyi dinleyin.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumaların ikisi olan 2.Tarihler 36:14-16, 19-23 ve Efesliler 2:4-10, İsa Mesih’e uygulandığında Yuhanna 3:14-21’deki metnimize nasıl katkıda bulunuyor? 2.Tarihler’deki metinde, bazı kişilerin o zamanda —günümüzde olduğu gibi— Tanrı’nın hizmetkarlarıyla alay ettiğini ve Tanrı sözünü umursamadıklarını görürüz. Efesliler’in yazarı, kurtuluşumuzun —bizim çaba ve işlerimize değil— tamamen Tanrı lütfuna bağlı olduğunu belirtmekle birlikte, Tanrı’nın bizi önceden hazırladığı iyi işlerle dolu bir hayat için yarattığını da vurgular.

Oruç Devresi 5. Pazar Günü

İSA'YA GELİYORLAR

Yuhanna 12:20-33

20Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim’e gidenler arasında bazı Grekler vardı. 21Bunlar, Celile’nin Beytsayda Kenti’nden olan Filipus’a gelerek, “Efendimiz, İsa’yı görmek istiyoruz” diye rica ettiler.

22Filipus gitti, bunu Andreas’a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa’ya haber verdiler. 23İsa, “İnsanoğlu’nun yüceltileceği saat geldi” diye karşılık verdi. 24“Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.

25Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. 26Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.

27Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? ‘Baba, beni bu saatten kurtar’ mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. 28Baba, adını yücelt!” Bunun üzerine gökten bir ses geldi: “Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim.”

29Orada duran ve bunu işiten kalabalık, “Gök gürledi” dedi. Başkaları, “Bir melek O’nunla konuştu” dedi.

30İsa, “Bu ses benim için değil, sizin içindi” dedi. 31“Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. 32Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.” 33İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.

Diğer okumalar: Yeremya 31:31-34; Mezmur 51:1-2, 10-13; İbraniler 5:7-9

1 LECTIO

Sadece Yuhanna bize Grek ziyaretçilerle ilgili bu hikâyeden bahseder. Yuhanna İncili’nde, İsa Mesih kendisini yücelten büyük bir kalabalık eşliğinde Yeruşalim’e girer.

Kalabalığın içinde bazı Grekler (Yahudi olmayanlar) da vardır. Bu kişiler İsa Mesih’le tanışmak isterler. Elçilerden biri olan Filipus’a kendileri için özel bir toplantı ayarlayıp ayarlayamayacağını sorarlar. Bu “yabancılarla” gerçekleşen karşılaşma İsa Mesih’in şefkatini ön plana çıkarır. Bir kez daha, görevini tüm uluslardan insanlar için gerçekleştireceğini söyler.

İsa Mesih o sırada günün en önemli kişilerindendir. Fakat bu sözde zafer saatinin yakın zamanda acı dolu aşağılanma ve dayanılmaz sıkıntı zamanına dönüşeceğini bilir. Birkaç gün içinde aynı kalabalık O’nun çarmıha gerilmesini isteyecek ve en yakın dostları bile O’nu terk edecektir. Yuhanna 17-19’da bu konunun tamamını okuyabilirsiniz.

İsa Mesih, öğrencilerine içindeki fırtınayla ilgili bir ipucu verir. Öğrencileri bunu Mesih’in ölümünden sonra hatırlar. İsa Mesih “sıkıntı saatinden” bahsederken, Tanrı duyulabilir bir sesle gökten müdahale eder (28. ayet). Bazıları bu sesi işitir; diğerleri ise bunun gökgürültüsü olduğunu söyler. İsa Mesih ise durumu açıklığa kavuşturarak bunun, kendisi için değil, insanların yararı için Tanrı’nın sözü olduğunu açıklar
(30. ayet).

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih bu okumada çarmıhtaki ölümüyle ilgili nasıl ipucu veriyor? İsa Mesih ayrıca kendisini hayatının her alanında yönlendiren, önemli bir ilkeden bahsediyor. Bu ilke nedir?
 • İsa Mesih, bu dünyanın egemeninin dışarı atılacağını söylerken kimi kastediyor (31. ayet)?
 • İsa Mesih’e nasıl hizmet ediyor ve O’nun ardından nasıl gidiyorsunuz?

3 ORATIO

İsa Mesih, çarmıha gerildiğinde bütün insanları kendine çekeceğini vaat eder (32. ayet). İsa Mesih’in sizi kendisine çekişini tecrübe ettiniz mi? Bazen bu tür sevecen yakınlık ürkütücü olabilir. İsa Mesih’ten, O’nun Baba’yı sevip O’na güvendiği gibi, O’nu sevip O’na güvenmenize yardım etmesini isteyin.

Tüm hafta boyunca, bugünkü Mezmur’un sözlerini, özellikle 10. ayeti, kendi duanızda kullanın: “Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde.”

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumalar, İsa Mesih’in insanlığı kurtarma görevi konusunda bizi daha çok aydınlatır. Yeremya 31:31-34’te Tanrı, Yahudilerle —ve onlar aracılığıyla tüm halklarla— yeni bir antlaşma yapacağından, böylece herkesin O’nu tanıyacağından bahseder (34. ayet).

İbraniler 5’te, Tanrı’nın planı olduğu için İsa Mesih’in çarmıhta aşağılanarak acı çekmeye razı olduğunu okuruz. İsa Mesih çekeceği acılar başlamadan önce onları kabul etmiştir. Bütün bunların temelinde, Tanrı’nın siz ve ben dâhil olmak üzere, kırılgan insanlığa olan, tutkulu sevgisi yer alır. Tanrı’nın büyük sevgisi, O’nunla olan ilişkinizi nasıl etkiliyor?

Kutsal Hafta Mesih İsa’nın Yeruşalim’e Giriş Bayramı

GERÇEK KURBAN

Markos 14:1-15:47

Markos 14

1Fısıh ve Mayasız Ekmek Bayramı’na iki gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa’yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. 2“Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar” diyorlardı.

3İsa Beytanya’da cüzamlı Simun’un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymaktaşından bir kap içinde çok değerli, saf hintsümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı O’nun başına döktü. 4-5Bazıları buna kızdılar; birbirlerine, “Bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? Üç yüz dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi” diyerek kadını azarlamaya başladılar.

6“Kadını rahat bırakın” dedi İsa. “Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. 7Yoksullar her zaman aranızdadır, dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda olmayacağım. 8Kadın elinden geleni yaptı, beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. 9Size doğrusunu söyleyeyim, Müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.”

10Bu arada Onikiler’den biri olan Yahuda İskariot, İsa’yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. 11Onlar bunu işitince sevindiler, Yahuda’ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa’yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.

12Fısıh kurbanının kesildiği Mayasız Ekmek Bayramı’nın ilk günü öğrencileri İsa’ya, “Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?” diye sordular.

13O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi: “Kente gidin, orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. 14Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin: ‘Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? diye soruyor.’ 15Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın.”

16Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi, İsa’nın kendilerine söylediği gibi buldular ve Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. 17Akşam olunca İsa Onikiler’le birlikte geldi. 18Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek.”

19Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, “Beni demek istemedin ya?” diye sormaya başladılar.

20İsa onlara, “Onikiler’den biridir, ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır” dedi. 21“Evet, İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor, ama İnsanoğlu’na ihanet edenin vay haline! O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu.”

22İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve, “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi. 23Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. 24“Bu benim kanım” dedi İsa, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. 25Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliği’nde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.”

26İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı’na doğru gittiler.

27Bu arada İsa öğrencilerine, “Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz” dedi. “Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak.’

28Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile’ye gideceğim.”

29Petrus O’na, “Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem” dedi.

30“Sana doğrusunu söyleyeyim” dedi İsa, “Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.”

31Ama Petrus üsteleyerek, “Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkâr etmem” dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.

32Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, “Ben dua ederken siz burada oturun” dedi.

33Petrus’u, Yakup’u ve Yuhanna’yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. 34Onlara, “Ölesiye kederliyim” dedi. “Burada kalın, uyanık durun.”

35Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. “Mümkünse o saati yaşamayayım” dedi. 36“Abba, Baba, senin için her şey mümkün, bu kâseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun.”

37Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus’a, “Simun” dedi, “Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? 38Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.”

39Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. 40Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa’ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı.

41İsa üçüncü kez yanlarına döndü, “Hâlâ uyuyor, dinleniyor musunuz?” dedi. “Yeter! Saat geldi. İşte İnsanoğlu günahkârların eline veriliyor. 42Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi!”

43Tam o anda, İsa daha konuşurken, Onikiler’den biri olan Yahuda çıkageldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. 44İsa’ya ihanet eden Yahuda, “Kimi öpersem, İsa O’dur. O’nu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün” diye onlarla sözleşmişti. 45Gelir gelmez İsa’ya yaklaştı, “Rabbî” diyerek O’nu öptü. 46Onlar da İsa’yı yakalayıp tutukladılar. 47İsa’nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu.

48İsa onlara, “Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?” dedi. 49“Her gün tapınakta, yanıbaşınızda öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu, Kutsal Yazılar yerine gelsin diye oldu.” 50O zaman öğrencilerinin hepsi O’nu bırakıp kaçtı.

51İsa’nın ardından sadece keten beze sarınmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. 52Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.

53İsa’yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. 54Petrus, İsa’yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı.

55Başkâhinler ve Yüksek Kurul’un öteki üyeleri, İsa’yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor, ama bulamıyorlardı. 56Birçok kişi O’na karşı yalan yere tanıklık ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı.

57-58Bazıları kalkıp O’na karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: “Biz O’nun, ‘Elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde, elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım’ dediğini işittik.” 59Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı.

60Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa’ya, “Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?” diye sordu. 61Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu.

62İsa, “Benim” dedi. “Ve sizler, İnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.”

63-64Başkâhin giysilerini yırtarak, “Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?” dedi. “Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?” Hepsi İsa’nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler.

65Bazıları O’nun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak O’nu yumruklamaya başladılar. “Haydi, peygamberliğini göster!” diyorlardı. Nöbetçiler de O’nu aralarına alıp tokatladılar.

66-67Petrus aşağıda, avludayken, başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus’u görünce onu dikkatle süzüp, “Sen de Nasıralı İsa’yla birlikteydin” dedi.

68Petrus ise bunu inkâr ederek, “Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum” dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü.

69Hizmetçi kız Petrus’u görünce çevrede duranlara yine, “Bu adam onlardan biri” demeye başladı.

70Petrus tekrar inkâr etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus’a yine, “Gerçekten onlardansın; sen de Celileli’sin” dediler.

71Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, “Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum” dedi.

72Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa’nın kendisine, “Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin” dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Markos 15

1Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve Yüksek Kurul’un öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa’yı bağladılar, götürüp Pilatus’a teslim ettiler.

2Pilatus O’na, “Sen Yahudiler’in Kralı mısın?” diye sordu. İsa, “Söylediğin gibidir” yanıtını verdi.

3Başkâhinler O’na karşı birçok suçlamada bulundular. 4Pilatus O’na yeniden, “Hiç yanıt vermeyecek misin?” diye sordu. “Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar!”

5Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.

6Pilatus, her Fısıh Bayramı’nda halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. 7Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. 8Halk, Pilatus’a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi.

9Pilatus onlara, “Sizin için Yahudiler’in Kralı’nı salıvermemi ister misiniz?” dedi. 10Başkâhinlerin İsa’yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. 11Ne var ki başkâhinler, İsa’nın değil, Barabba’nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar.

12Pilatus onlara tekrar seslenerek, “Öyleyse Yahudiler’in Kralı dediğiniz adamı ne yapayım?” diye sordu.

13“O’nu çarmıha ger!” diye bağırdılar yine.

14Pilatus onlara, “O ne kötülük yaptı ki?” dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, “O’nu çarmıha ger!” diye bağrıştılar.

15Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için Barabba’yı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.

16Askerler İsa’yı, Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. 17O’na mor bir giysi giydirdiler, dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. 18“Selam, ey Yahudiler’in Kralı!” diyerek O’nu selamlamaya başladılar. 19Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. 20O’nunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O’nu dışarı götürdüler.

21Kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus’un babası olan bu adama İsa’nın çarmıhını zorla taşıttılar. 22İsa’yı Golgota, yani Kafatası denilen yere götürdüler. 23O’na mürle karışık şarap vermek istediler, ama içmedi. 24Sonra O’nu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar.

25İsa’yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu. 26Üzerindeki suç yaftasında, YAHUDİLER’İN KRALI diye yazılıydı. 27-28İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. 29-30Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor, “Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini!” diyorlardı.

31Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de O’nunla alay ederek aralarında, “Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor” diye konuşuyorlardı. 32“İsrail’in Kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim.” İsa’yla birlikte çarmıha gerilenler de O’na hakaret ettiler.

33Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. 34Saat üçte İsa yüksek sesle, “Elohi, Elohi, lema şevaktani” yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı.

35Orada duranlardan bazıları bunu işitince, “Bakın, İlyas’ı çağırıyor” dediler.

36Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa’ya içirdi. “Dur bakalım, İlyas gelip O’nu indirecek mi?” dedi.

37Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.

38O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. 39İsa’nın karşısında duran yüzbaşı, O’nun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, “Bu adam gerçekten Tanrı’nın Oğlu’ydu” dedi.

40Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose’nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. 41İsa daha Celile’deyken bu kadınlar O’nun ardından gitmiş, O’na hizmet etmişlerdi. O’nunla birlikte Yeruşalim’e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.

42-43O gün Hazırlık Günü, yani Şabat Günü’nden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle, Yüksek Kurul’un saygın bir üyesi olup Tanrı’nın Egemenliği’ni umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus’un huzuruna çıktı, İsa’nın cesedini istedi. 44Pilatus, İsa’nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, “Öleli çok oldu mu?” diye sordu. 45Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf’a, cesedi alması için izin verdi. 46Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. 47Mecdelli Meryem ile Yose’nin annesi Meryem, İsa’nın nereye konulduğunu gördüler.

Diğer okumalar: Yeşaya 50:4-7; Mezmur 22:7-8, 16-19, 22-23; Filipililer 2:6-11

1 LECTIO

Kutsal Hafta için hazırlanırken, bugün Markos’un Kutsal Perşembe’den başlayıp İsa Mesih’in çarmıha gerilmesini anlatışını okuyoruz. Bu anlatım büyük ihtimalle yazılmış ilk İncil anlatımıdır. Markos için bu sıkıntı zamanı (çile), İsa Mesih ile O’nun “Babam” dediği Tanrı arasında olanlarla ilgilidir.

Hepsi son derece gerçekçidir. 14:35-36’da İsa Mesih Babası’ndan bu sıkıntı ve acı dolu zamanı O’ndan almasını ister. 15:34’te çarmıhta ölmek üzere olan İsa Mesih, Mezmur 22:1’in sözlerini kullanarak, Tanrı’ya O’nu terk edişinden ötürü yakınır.

Karakterlerin çoğu acımasız, saygısız ve tanrısız görünür. Buna karşın, Petrus’un tecrübesi farklı bir tablo çizer: Petrus cömert ve sevecen biridir; fakat İsa Mesih’e olan sevgisine tanıklık etme zamanı geldiğinde zayıflık sergiler (14:66-72).

Markos Yahuda’nın yaptıklarını özetlerken olumsuz terimler kullanır. Marta’nın kız kardeşi Meryem (Yuhanna 12:3) İsa Mesih’in üzerine pahalı bir yağ döktüğünde Yahuda, düşüncesizce ve kaba davranır. İsa Mesih ise Meryem’in eylemini hem cömert bir hareket hem de ölümüyle ilgili bir peygamberlik olarak görür (14:3-9).

Yahudi önderler, gözlerinin önünde ölmekte olan çıplak adama tepki olarak, tüm süreç buyunca uzak ve duygusuz olup doktrinsel konumlarını mahafaza ederler (14:43-65).

Romalı askerler İsa Mesih’e verilen fiziksel cezayı uygular. Kırbaçlama sırasında alay ederek insanın acı çekişine duyarsız davranırlar. Fakat onların komutanı, yüzbaşı, İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğunu itiraf eden ilk kişi olur (15:16-20, 39).

Duyarsızlık buradaki anahtar sözcük gibidir. Birçok kişi hiçbir şey yapmamış; ölen adama uzaktan bakmıştır.

İsa Mesih’in bayan öğrencileri duydukları kaygıyı fiziksel olarak gösterir. Onlara büyük acı vermesine rağmen, Mesih’in çarmıha gerilişinde orada olmuşlardır. Ayrıca, İsa Mesih’in gömüldüğü yeri görmek için de çaba harcamışlardır (15:40, 41, 47).

2 MEDITATIO

 • Bu büyük sıkıntı (çile) zamanında tasvir edilen İsa Mesih’i anlatmak için üç kelime seçin.
 • Babası’ndan ayrılığı tecrübe etmenin İsa Mesih için nasıl bir şey olduğu üzerinde derin düşünün.
 • Filipililer 2:6-11’in harika sözlerini düşünün.

3 ORATIO

Meryem İsa Mesih’in üzerine şişe dolusu yağı döktüğünde, başkalarının —hatta belki İsa Mesih’in— gözünde akılsız görünme riskini göze almıştı. Ama Mesih’i seviyordu ve bunu bu şekilde gösterdi. Belki siz de kendinize bir “şişe dolu yağ” yaratabilirsiniz. Bir sayfa kağıt alın, İsa Mesih’e bir sevgi mektubu yazın ve bunu O’na dua olarak sunun. İsterseniz, O’na sevdiğiniz bir Mezmur veya ilahinin sözlerini tapınmanızın ifadesi olarak sunabilirsiniz.

4 CONTEMPLATIO

Diğer okumaların ilkinde Yeşaya, İsa Mesih’i, Tanrı’nın isteğine hiçbir şekilde karşı gelmeyen, sadık bir hizmetkâr olarak tanımlar (Yeşaya 50:4-7). İkinci okuma da İsa Mesih’in insan olmak ve ölümün aşağılamasından geçmek için kendini boş kıldığını (yüceliğinden soyunduğunu) söyler (Filipililer 2:6-11). Bunu yapmak için, İsa Mesih’in Babası’nı tanıması ve O’na güvenmeyi öğrenmesi gerekti. Sevgiden kaynaklanan itaat yolunda ilerlemek için hangi adımları atabilirsiniz? Tanrı’yla her gün kaliteli zaman geçirmek için ne yapabilirsiniz?

Kutsal Hafta Kutsal Perşembe Günü

HEM HİZMETKÂR HEM DE RAB

Yuhanna 13:1-15

1Fısıh Bayramı’ndan önceydi. İsa, bu dünyadan ayrılıp Baba’ya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti; sonuna kadar da sevdi. 2Akşam yemeği sırasında İblis, Simun İskariot’un oğlu Yahuda’nın yüreğine İsa’ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. 3İsa, Baba’nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı’dan çıkıp geldiğini ve Tanrı’ya döneceğini biliyordu. 4Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. 5Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı.

6İsa, Simun Petrus’a geldi. Simun, “Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?” dedi.

7İsa ona şu yanıtı verdi: “Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın, ama sonra anlayacaksın.”

8Petrus, “Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın!” dedi. İsa, “Yıkamazsam yanımda yerin olmaz” diye yanıtladı.

9Simun Petrus, “Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka!” dedi.

10İsa ona dedi ki, “Yıkanmış olan tamamen temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz, ama hepiniz değil.” 11İsa, kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle, “Hepiniz temiz değilsiniz” demişti.

12Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. “Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?” dedi. 13“Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. 14Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. 15Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim.

Diğer okumalar: Mısır’dan Çıkış 12:1-8, 11-14; Mezmur 116: 12-13, 15-18;
1.Korintliler 11:23-26

1 LECTIO

Müjdeci Yuhanna, Rab’bin Sofrası’nın ilk kez gerçekleşmesinde bize rehberlik eder. Ayrıca Yuhanna aracılığıyla, diğer üç İncil’de yer almayan detay ve hikayeleri okuruz.

Yuhanna, Getsemani bahçesinde kendisini deneyen olaylarla yüzleşmeden önce İsa Mesih’in öğrencileriyle birlikte nasıl bir akşam geçirdiğini anlatır.

İsa Mesih yüreğini öğrencilerine açar. Yuhanna, bu özel zamanın perdelerini aralayan tek yazardır. İsa Mesih’in yakın dostları olan öğrencilerin ayaklarını nasıl yıkadığını anlatır.

İsa Mesih’in ne düşündüğünü anlamak için iki unsura bakmamız gerekir. Ayak yıkamak, ev sahibi tarafından misafire uygulanan özel bir nezaketti. İsa Mesih’in hareketiyle ilgili şaşırtıcı kısım, bu eylemin evin efendisi tarafından değil, genellikle evin hizmetkârları veya köleleri tarafından gerçekleşmesiydi! Bu, Petrus’un ilk tepki olarak Mesih’in bu eylemini reddedişini açıklar; Petrus İsa Mesih’in kendisini bir hizmetçi düzeyine düşürmesini kabul edememişti. Mesih ise bu hizmeti gerçekleştirmesine izin vermesi için Petrus’a ısrar etti.

İsa Mesih’in öğrencilerine çok önemli bir ders vermesi gerekiyordu — O’nun onlara hizmet ettiği gibi birbirlerine hizmet etmeleri şarttı.

2 MEDITATIO

 • Öğrencilerin ayaklarını yıkama eyleminin anlamı neydi? İsa Mesih’in hizmetle ilgili vermek istediği ders bugün de geçerli mi?
 • Bu “ayak yıkama” hizmetini günümüzde çevremizdeki insanlara nasıl verebileceğimizi düşünün. Ayrıca, Petrus gibi, biri bize hizmet sunduğunda, bu hediyeyi nasıl kabul etmemiz gerektiğini de öğrenmemiz gerekir.

3 ORATIO

Tanrı bizi komşu ve arkadaşların yer aldığı topluluklara yerleştirmiştir. O’ndan, hizmet edebileceğiniz veya iyilik yapabileceğiniz birini göstermesini isteyin. Bu kişi hiç tanımadığınız ya da bir daha hiç görmeyeceğiniz biri de olabilir. Rab’bi dinleyin ve Kutsal Ruh’un sizi yönlendirmesine izin verin. Tanrı’dan, sizin için önceden hazırladığı iyi işlerden bazılarını size göstermesini isteyin (Efesliler 2:10).

4 CONTEMPLATIO

Mısır’dan Çıkış 12, Fısıh akşamının kaynağını anlamamıza yardımcı olmak için bugünkü okumalara eklenmiştir. Bu bölüm, İsrailliler’in kölelikten kutulup vaat edilen topraklara gitmek için Mısır’daki son akşamlarında yapmaları gekerenleri adım adım görmemizi sağlar.

İsa Mesih Fısıh yemeği kutlaması sırasında, Rab’bin Sofrası dediğimiz, önemli kavramı oluşturmuştur. 1.Korintliler 11:23-26’da Pavlus, aynı olayla ilgili diğer üç İncil anlatımını göz önüne alır. Pavlus o zamanki kiliselerin elinde olan bazı kutsal yazıları tekrarlıyor gibidir.

Kutsal Hafta Kutsal Cuma Ayini

YENİ BİR YOL

Yuhanna 18:1-19:42

Yuhanna 18

1İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi’nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa’yla öğrencileri bu bahçeye girdiler. 2O’na ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa, öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. 3Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve Ferisiler’in gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı.

4İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu.

5“Nasıralı İsa’yı” diye karşılık verdiler. İsa onlara, “Benim” dedi. O’na ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. 6İsa, “Benim” deyince gerileyip yere düştüler.

7Bunun üzerine İsa onlara yine, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu. “Nasıralı İsa’yı” dediler.

8İsa, “Size söyledim, benim” dedi. “Eğer beni arıyorsanız, bunları bırakın gitsinler.” 9Kendisinin daha önce söylediği, “Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim” şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu.

10Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı.

11İsa Petrus’a, “Kılıcını kınına koy! Baba’nın bana verdiği kâseden içmeyeyim mi?” dedi.

12Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa’yı tutup bağladılar. 13O’nu önce, o yıl başkâhin olan Kayafa’nın kayınbabası Hanan’a götürdüler.

14Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa idi.

15Simun Petrus’la başka bir öğrenci İsa’nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa’yla birlikte başkâhinin avlusuna girdi. 16Petrus ise dışarıda, kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus’u içeri getirdi. 17Kapıcı kız Petrus’a, “Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?” diye sordu. Petrus, “Hayır, değilim” dedi.

18Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu.

19Başkâhin İsa’ya, öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. 20İsa onu şöyle yanıtladı: “Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudiler’in toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. 21Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar.”

22İsa bunları söyleyince, yanında duran görevlilerden biri, “Başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin?” diyerek O’na bir tokat attı.

23İsa ona, “Eğer yanlış bir şey söyledimse, yanlışımı göster!” diye yanıtladı. “Ama söylediklerim doğruysa, niçin bana vuruyorsun?”

24Bunun üzerine Hanan, O’nu bağlı olarak Başkâhin Kayafa’ya gönderdi.

25Simun Petrus hâlâ ateşin yanında durmuş ısınıyordu. O’na, “Sen de O’nun öğrencilerinden değil misin?” dediler. “Hayır, değilim” diyerek inkâr etti.

26Başkâhinin kölelerinden biri, Petrus’un, kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus’a, “Bahçede, seni O’nunla birlikte görmedim mi?” diye sordu.

27Petrus yine inkâr etti ve tam o anda horoz öttü.

28Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa’yı Kayafa’nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve Fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. 29Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. “Bu adamı neyle suçluyorsunuz?” diye sordu.

30Ona şu karşılığı verdiler: “Bu adam kötülük eden biri olmasaydı, O’nu sana getirmezdik.”

31Pilatus, “O’nu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın” dedi. Yahudi yetkililer, “Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok” dediler.

32Bu, İsa’nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu.

33Pilatus yine vali konağına girdi. İsa’yı çağırıp O’na, “Sen Yahudiler’in Kralı mısın?” diye sordu.

34İsa şöyle karşılık verdi: “Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa başkaları mı sana söyledi?”

35Pilatus, “Ben Yahudi miyim?” dedi. “Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?”

36İsa, “Benim krallığım bu dünyadan değildir” diye karşılık verdi. “Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.”

37Pilatus, “Demek sen bir kralsın, öyle mi?” dedi. İsa, “Kral olduğumu sen söylüyorsun” karşılığını verdi. “Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.”

38Pilatus O’na, “Gerçek nedir?” diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, Yahudiler’in yanına çıktı. Onlara, “Ben O’nda hiçbir suç görmüyorum” dedi. 39“Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh Bayramı’nda sizin için birini salıveriyorum. Yahudiler’in Kralı’nı sizin için salıvermemi ister misiniz?”

40Onlar yine, “Bu adamı değil, Barabba’yı isteriz!” diye bağrıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.

Yuhanna 19

1O zaman Pilatus İsa’yı tutup kamçılattı. 2Askerler de dikenlerden bir taç örüp O’nun başına geçirdiler. Sonra O’na mor bir kaftan giydirdiler. 3Önüne geliyor, “Selam, ey Yahudiler’in Kralı!” diyor, yüzüne tokat atıyorlardı.

4Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudiler’e, “İşte, O’nu dışarıya, size getiriyorum. O’nda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz” dedi.

5Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, “İşte o adam!” dedi.

6Başkâhinler ve görevliler İsa’yı görünce, “Çarmıha ger, çarmıha ger!” diye bağrıştılar. Pilatus, “O’nu siz alıp çarmıha gerin!” dedi. “Ben O’nda bir suç bulamıyorum!”

7Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.”

8Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. 9Yine vali konağına girip İsa’ya, “Sen nereden geliyorsun?” diye sordu. İsa ona yanıt vermedi.

10Pilatus, “Benimle konuşmayacak mısın?” dedi. “Seni salıvermeye de, çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?”

11İsa, “Sana gökten verilmeseydi, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı” diye karşılık verdi. “Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür.”

12Bunun üzerine Pilatus İsa’yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, “Bu adamı salıverirsen, Sezar’ın dostu değilsin!” diye bağrıştılar. “Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar’a karşı gelmiş olur.”

13Pilatus bu sözleri işitince İsa’yı dışarı çıkardı. Taş Döşeme –İbranice’de Gabbata– denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. 14Fısıh Bayramı’na Hazırlık Günü’ydü. Saat on iki sularıydı. Pilatus Yahudiler’e, “İşte, sizin Kralınız!” dedi.

15Onlar, “Yok et O’nu! Yok et, çarmıha ger!” diye bağrıştılar. Pilatus, “Kralınızı mı çarmıha gereyim?” diye sordu. Başkâhinler, “Sezar’dan başka kralımız yok!” karşılığını verdiler. 16Bunun üzerine Pilatus İsa’yı, çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.

17Askerler İsa’yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası –İbranice’de Golgota– denilen yere çıktı. 18Orada O’nu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. 19Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: NASIRALI İSA YAHUDİLER’İN KRALI

20İsa’nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudiler’in birçoğu okudu. 21Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus’a, “‘Yahudiler’in Kralı’ diye yazma” dediler. “Kendisi, ‘Ben Yahudiler’in Kralı’yım dedi’ diye yaz.”

22Pilatus, “Ne yazdımsa yazdım” karşılığını verdi.

23Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. 24Birbirlerine, “Bunu yırtmayalım” dediler, “Kime düşecek diye kura çekelim.” Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: “Giysilerimi aralarında paylaştılar, elbisem üzerine kura çektiler.” Bunları askerler yaptı. 25İsa’nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas’ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu.

26İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, “Anne, işte oğlun!” dedi. 27Sonra öğrenciye, “İşte, annen!” dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa’nın annesini kendi evine aldı.

28Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı yerine gelsin diye, “Susadım!” dedi. 29Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercanköşk dalına takarak O’nun ağzına uzattılar. 30İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.

31Yahudi yetkililer Pilatus’tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık Günü olduğundan, cesetlerin Şabat Günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat Günü büyük bayramdı. 32Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. 33İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. 34Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. 35Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. 36Bunlar, “O’nun bir tek kemiği kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için oldu. 37Yine başka bir Yazı’da, “Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor.

38Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa’nın cesedini kaldırmak için Pilatus’a başvurdu. Yusuf, İsa’nın öğrencisiydi, ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf gelip İsa’nın cesedini kaldırdı. 39Daha önce geceleyin İsa’nın yanına gelen Nikodim de otuz litre kadar karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi. 40İkisi, İsa’nın cesedini alıp Yahudiler’in gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. 41İsa’nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. 42O gün Yahudiler’in Hazırlık Günü’ydü. Mezar da yakın olduğundan İsa’yı oraya koydular.

Diğer okumalar: Yeşaya 52:13-53:12; Mezmur 31:1, 5, 11-12, 14-16, 24;
İbraniler 4:14-16, 5:7-9

1 LECTIO

Yuhanna İsa Mesih’in bu sıkıntı (çile) zamanını kendince anlatır. Bize diğer İncil yazarlarından farklı bir yaklaşım sunar.

Yuhanna İsa Mesih’in askerler ve Yahudiler’in elinden acı çektiğini gösterir (18:13, 22; 19:1-3). Fakat Mesih bir şekilde duruma hakimdir. Neredeyse kendisini yargılayanların yargıcı konumundadır.

Yuhanna diğer İncil anlatımlarının bu bölümünde fazla bahsedilmeyen iki kişiden bahseder. Bu iki kişi, İsa Mesih’in annesi Meryem ve Mesih’in “sevdiği öğrencisi” olup genellikle Yuhanna olarak adlandırılan kişidir.

Ayrıca Yuhanna, bir askerin İsa Mesih’in öldüğünden emin olmak için böğrünü delişini gördüğünü söyler (19:35). Fakat bunu, kendinden bahsettiği çok belli olmasın diye, başkasından bahsediyormuş gibi, “tanıklığı doğrudur” diye yazar.

Sonra Pilatus’tan İsa Mesih’in bedenini isyeten Aramatyalı Yusuf ve Nikodim ile karşılaşırız (19:38-40). Bu iki adam İsa Mesih’i öldüğü yere yakın bir yerdeki yeni bir mezara koyar. Her ikisi de hem Yahudi komitesinin önemli üyeleri hem de İsa Mesih’in gizli öğrencileridir.

Baba Tanrı hakkında bu metinde doğrudan bir anlatım yoktur. Yine de biz, O’nun bu kutsal hikâyeyi trajik ama zaferli sonuna kadar yönlendirdiğini biliriz. Yoksa bu aslında bir başlangıç mıdır?

2 MEDITATIO

 • Pilatus’un Mesih’in bu sıkıntı zamanındaki rolü nedir (19:1-6)? Çarmıhın dibinde, Meryem’in yanında duran öğrencinin isminden niye bahsedilmiyor?
 • İsa Mesih “tamamlandı” dediğinde neyi kastetti? Bizim için çarmıhta neyi başardı?
 • İsa Mesih bu sıkıntı zamanında on sekizden fazla peygamberliği yerine getirmiştir. Bunlardan birkaçını düşünelim. Bu bize Tanrı’yla ilgili ne söyler?

3 ORATIO

İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman tapınaktaki perde ikiye ayrıldı (Luka 24:45). Bu, Tanrı’nın huzurunda olma yolunun açıldığını gösteriyordu. İbraniler 4:16 bize artık Tanrı huzuruna cesaretle gelebileceğimizi söyler. Bu inanılmaz ayrıcalıktan hemen yararlanın. İsa Mesih’e, çamıhta bizler için başardığı her şey için teşekkür edin.

4 CONTEMPLATIO

İsa Mesih’in fedakar ölümü üzerinde derin düşünürken, bugünkü diğer okumalardaki mesajı göz önüne alalım.

Yeşaya 52:13 – 53:12 “acı çeken hizmetkâr” portresini çok iyi çizer. İsa Mesih’in rolünü ve bu harika vaatleri nasıl yerine getirdiğini düşünün. Bu ayetlerden bazılarını şükretmek için dualarınızın parçası olarak kullanın.

İbraniler (4:14-16 ve 5:7-9) bize meydan okuduğu kadar, harika teşvik de verir. Öncelikle, İsa Mesih’in karşılaştığımız denenmeleri anladığını bilerek teşvik alırız. O her denenmeden başarıyla çıkmıştır. O’nun lütuf ve merhameti her ihtiyacımız olduğunda bizim için hazırdır (İbraniler 4:16). Ayrıca İsa Mesih, acı çekildiğinde bile tamamen itaatkar ve alçakgönüllü olmanın mükemmel örneğini vererek bize meydan okur. Eski Antlaşma’daki sürekli hayvan kurbanları sunan kâhinlerin tersine, İsa Mesih kendini kurban olarak ilk ve son kez günahlarımızın bedeli olarak sunmuştur.

Paskalya Devresi Paskalya Bayramı

GÖRÜN VE İNANIN

Yuhanna 20:1-9

1Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. 2Koşarak Simun Petrus’a ve İsa’nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. “Rab’bi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz” dedi.

3Bunun üzerine Petrus’la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. 4İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus’tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. 5Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri girmedi. 6-7Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa’nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. 8O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. 9İsa’nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten Kutsal Yazı’yı henüz anlamamışlardı.

Diğer okumalar: Elçilerin İşleri 10:34, 37-43; Mezmur 118:1-2, 16-17, 22-23;
Koloseliler 3:1-4

1 LECTIO

Bu, etkileyici bir hikayedir — İsa Mesih’in bedeni ortadan kaybolmuştur. Bu keşfi yapan, Mecdelli Meryem’dir. Onun İsa Mesih’le nasıl karşılaştığını bugünkü metnimizi takip eden ayetlerde okuyabilirsiniz.

Bugünkü metin daha çok iki öğrenciye odaklanır: Petrus ve kilise geleneğine göre elçi Yuhanna olarak tanımlanan, diğer öğrenci.

Yazar bize, İsa Mesih’in bedenine sarılmış olan bez ve peşkiri öyle serili gören Yuhanna’nın hemen orada Mesih’in dirildiğine iman ettiğini söyler. Yuhanna’nın İsa Mesih’in dirilmiş olduğuna inanmasını sağlayan şey neydi? Bazı yazarlar bunun nedeninin, mezarlıktaki bezlerin belirli bir tarzda —İsa Mesih’in tarzında— katlanması olduğuna ve Yuhanna’nın bu tarzı fark ettiğine inanır. Bunu yapan kişi ölü değil, diri olmalıdır. Bu mutlaka İsa Mesih olmalıdır. Bu, Yuhanna’nın dirilmiş olan İsa Mesih’le ilk karşılaşmasıdır.

Yuhanna bu inancını Petrus’la paylaştı mı? Bunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, öğrencilerin Mesih’in ölümden dirilmesi gerektiğini söyleyen Kutsal Yazılar’ı halen anlamamış olmasıdır. Fakat bu durum yakında değişecektir.

Mecdelli Meryem, Petrus, Yuhanna ve diğer öğrenciler, dirilmiş olan Mesih’le bugünkü metnimizi takip eden ayetlerde yüz yüze karşılaşırlar.

Bu öğrencilerin görgü tanığı olmaları, Hıristiyanlık inancı açısından son derece önemlidir. Bu öğrenciler İsa Mesih’in çarmıhta öldüğünü ve tam olarak nereye gömüldüğünü biliyordu; ayrıca dirilmiş Mesih’le de karşılaştılar. Dirilmiş Mesih’i görmeleri Kutsal Yazılar’ın gerçekliğine olan imanlarını güçlendirdi. Çünkü Kutsal Yazılar’da yazılı olanların gerçek Tanrı sözü olduğunu biliyorlardı.

2 MEDITATIO

 • Mezarın boş olduğunu keşfettiğinde, Mecdelli Meryem’in ne düşünüp hissetmiş olabileceğini hayal edin.
 • İsa Mesih’in ölümden dirilmesinin tam olarak önemini düşünün. Bu, Hıristiyan inancı için neden temel bir önem taşır?
 • Paskalya’da olanların önemini arkadaşınıza nasıl açıklardınız?

3 ORATIO

Önümüzdeki bir hafta boyunca Mezmur 118’in şu üç ayetini dua olarak Rab’be sunun: “Bugün RAB’bin yarattığı gündür, onun için sevinip coşalım!” (24. ayet); “Yapıcıların reddettiği taş, köşenin baş taşı oldu.” (22. ayet); “RAB’be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur.” (1. ayet). Size daha fazlasını söylemesi için Rab’bi dinleyin ve kendi sözlerinizle O’na şükranlar sunun.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumaların ilki olan Elçilerin İşleri 10: 34, 37-43, tanıklar olma konusunu devam ettirir. Artık Petrus Tanrı’nın Mesih’i ölümden dirilttiğini cesaretle ilan eder. İnsanların İsa Mesih’e iman ederek günahlarından arınması için Müjde’yi vaaz eder.

Koloseliler 3:1-4’te, Mesih’te kendi ruhsal “dirilişimizi” nasıl yaşadığımızı okuruz. Bu nedenle hayatımızı, geçici dünyasal kaygılarla değil, sonsuz değerlerin ışığında yaşamalıyız.

Paskalya Devresi 2. Pazar Günü

DİRİLMİŞ MESİH

Yuhanna 20:19-31

19Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup, “Size esenlik olsun!” dedi. 20Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab’bi görünce sevindiler. 21İsa yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.” 22Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi. 23“Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır.”

24Onikiler’den biri, “İkiz” diye anılan Tomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. 25Öbür öğrenciler ona, “Biz Rab’bi gördük!” dediler. Tomas ise, “O’nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam” dedi.

26Sekiz gün sonra İsa’nın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, “Size esenlik olsun!” dedi. 27Sonra Tomas’a, “Parmağını uzat” dedi, “Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!”

28Tomas O’na, “Rabbim ve Tanrım!” diye yanıt verdi.

29İsa, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!”

30İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. 31Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.

Diğer okumalar: Elçilerin İşleri 4:33-35; Mezmur 118:2-4, 15-18, 22-24;
1.Yuhanna 5:1-6

1 LECTIO

Yuhana bize, dirilmiş Mesih’in öğrencilerine görünmesiyle ilgili bilgi verir. Bu tür tanıklıklar, Mesih’in ölümünden sonraki birkaç gün içinde —M.S. yaklaşık 30 yılında— Yeruşalim’de yaşayan Hıristiyanlar arasında konuşulmaktadır. İncil yazarları da bu anlatımları daha sonra öğretiş için kullanmıştır.

Yuhanna bizi, Mesih’in aniden öğrencilerin arasında belirdiği bir Pazar toplantısına götürür. Öğrenciler sevinçten coşar. İsa Mesih onları Müjde’yi yaymak için gönderir ve Kutsal Ruh’u almalarını söyler.

Maalesef, Onikiler’den biri olan Tomas bu olay sırasında orada değildir. Diğerleri ona İsa Mesih’i gördüklerini söylediklerinde, onlara inanmaz. Mesih’in ellerindeki çivi izlerine ve böğrüne dokunmadıkça inanmayacağını söyler.

Topluluk bir sonraki Pazar yeniden bir araya gelir ve bu sefer Tomas da onlarla birliktedir. Rab onlara görünür ve onları selamlar. Şaşırtıcı şekilde Tomas’a, parmaklarıyla yaralı ve delinmiş ellerine ve böğrüne dokunmasını söyler.

Tomas bunu yaptı mı? Bilmiyoruz. Bütük ihtimalle İsa Mesih’i görmesi yeterli oldu. Böylece o da İsa Mesih’in Rab ve Tanrı olduğunu ilan etti.

Tomas, dirilmiş Mesih’i gördüğü için iman etti. İsa Mesih ise daha sonra gelip O’nu fiziksel olarak görmeden iman edecekleri de düşündü.

2 MEDITATIO

 • Yukarıda tasvir edilen, yeni kurulmuş kilise topluluğu ile sizin üyesi olduğunuz kilise topluluğu arasındaki fark nedir?
 • Dirilmiş Mesih sizin Hıristiyan topluluğunuzda da yer alıyor mu? Kutsanmış ekmek ve şarap dışında, O’nu görüp O’na dokunabiliyor musunuz?
 • Eğer İsa Mesih çarmıhtaki ölümünden sonra dirildiyse, bu sizin için bir fark yaratıyor mu? Siz de Tomas gibi, “Rabbim ve Tanrım” diyebiliyor musunuz?
 • Yuhanna’nın, öğrencileri arasında göründüğünde İsa Mesih’in söylediği ilk sözler olarak kaydettiği sözler “Size esenlik olsun”dur. Bunun önemini düşünün. Belki bu sözleri Mesih’ten duymaya sizin de ihtiyacınız vardır.

3 ORATIO

Mezmur 118’i kullanarak, bazı ayetleri göklerdeki Babanız’a İsa Mesih’in dirilişi ve bunun bize verdiği sonsuz umut için şükran sunmak üzere seçin. İsa Mesih’in topluluklarımızdaki varlığı için de şükredin.

4 CONTEMPLATIO

İki Yeni Antlaşma metni bizi düşüncelerimizde daha da derine götürür. Elçilerin İşleri 4:32-35 elçilerin İsa Mesih’in dirilişine nasıl tanıklık ettiğini anlatır. 1.Yuhanna 5:1-6’da, artık yaşlı bir adam olan Yuhanna dirilmiş Mesih’i kabul etmenin sonuçları üzerinde düşündürür. Bu inanç bizi, komşumuzu sevmeye ve ihtiyaçta olanlarla elimizdekini paylaşmaya yönlendirmelidir.

Paskalya Devresi 3. Pazar Günü

TÜM ULUSLAR İÇİN MESAJ

Luka 24:35-48

35Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa’yı nasıl tanıdıklarını anlattılar.

36Bunları anlatırlarken İsa’nın kendisi gelip aralarında dikildi. Onlara, “Size esenlik olsun!” dedi.

37Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. 38İsa onlara, “Neden telaşlanıyorsunuz? İçinizde neden böyle kuşkular doğuyor?” dedi. 39“Ellerime, ayaklarıma bakın; işte benim! Bana dokunun da görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz, ama görüyorsunuz, bende var.”

40Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. 41Sevinçten hâlâ inanamayan, şaşkınlık içinde olan öğrencilerine İsa, “Sizde yiyecek bir şey var mı?” diye sordu. 42Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. 43İsa onu aldı ve onların gözleri önünde yedi.

44Sonra onlara, “Ben daha sizlerle birlikteyken size şu sözleri söylemiştim: ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’” dedi.

45Bundan sonra İsa, Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. 46-47Onlara dedi ki, “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak tüm uluslara O’nun adıyla duyurulacak. 48Sizler bu olayların tanıklarısınız.”

Diğer okumalar: Elçilerin İşleri 3:13-15, 17-19; Mezmur 4:1, 3, 6, 8; 1.Yuhanna 2:1-5

1 LECTIO

Bugünkü metin, Emmaus yolunda İsa Mesih’le karşılaşan iki öğrencinin Yeruşalim’e döner dönmez yaptıklarıyla başlar. Bu iki heyecanlı öğrencinin dudaklarından yaşadıkları olay dökülürken, İsa Mesih aralarında belirir!

Öğrenciler korkuya kapılırlar ve ne düşüneceklerini bilemezler. Bu gerçekten İsa Mesih midir, yoksa bir hayalet mi?

İsa Mesih onlara karşı sabırlıdır. Önce onlara, yaraları görmeleri için ellerine ve ayaklarına bakmalarını söyler. Sonra, hayalet değil, gerçek olduğunu anlamaları için kendisine dokunmalarını söyler.

Öğrenciler sevinç ve hayret içindedir. İnanmak isterler; fakat olanlar gerçek olamayacak kadar güzeldir. Halen şüpheleri vardır. Bu nedenle, İsa Mesih onların önünde bir parça balık yer.

Sonra Mesih, hepimize yapmasını istediğimiz şeyi yapar. Onlara Kutsal Yazıları hatırlatıp kendisi ve hayatıyla ilgili yerleri ayet ayet fark etmelerine yardım eder.

İsa Mesih’in dirilişi, Tanrı’nın kendi halkı ile süregelen ilişkisinin sadece bir parçasıdır. Bu olay aynı zamanda insan tarihinde bir dönüm noktasıdır. İsa Mesih kendisine iman edecek kişilere, yaşam ve iman hakkında söylediklerinin doğru olduğunu sonsuza dek kanıtlamıştır (İbraniler 7:25). Mesih’in dirilişi, “Tanrı’nın kurtarış hikayesi”nin muhteşem doruk noktasıdır.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih gerçekten ölümden dirildiğini öğrencilerinin kabul etmesine nasıl yardımcı olmaya çalışır? Mesih gerçek olduğunu göstermek için son derece pratik bir yöntem kullanır.
 • İsa Mesih’e güvenmenize yardımcı olan şey nedir? Onun diri ve bugün de aramızda olduğuna dair inancınızı ne bina etmektedir? Hıristiyan arkadaşlarınıza bu konuda ne düşündüklerini sorun.
 • İsa Mesih öğrencilerine, “Sizler bu olayların tanıklarısınız” (48. ayet) der. Onlar görgü tanıklarıdır. Bizi de bugün insanlar nasıl tanıklar olarak görebilirler?

3 ORATIO

İsa Mesih’in bizim affedilmemiz ve sonsuz yaşama kavuşmamız için çarmıhta ölümü ve dirilişi, gerçek olmak için neredeyse fazla güzeldir. Ama bu gerçektir! Kurtarış planının harikalığı için Tanrı’yı övmek üzere zaman ayırın. Tanrı’dan, sizde var olabilecek her şüpheyi kaldırmasını isteyin.

Mezmur 4 sevinçten bahseder (7. ayet); fakat zorluklar arttıkça sevinç kaybolup gider. Hayatın zor olduğu zamanlardan birinde ruhsal sevinç veya esenlik hissettiğiniz bir zamanı hatırlıyor musunuz? Tanrı’dan size böyle zamanları hatırlatmasını isteyin. Ayrıca, bu umuda bugün ihtiyacı olanlar için de dua edin.

4 CONTEMPLATIO

Elçilerin İşleri 3:13-19’da, Petrus’un Yahudiler’e tam olarak neler olduğunu ve İsa Mesih’in neden öldüğünü açıklayışını okuruz. Petrus tövbe etmelerini ve inanmalarını ister. Yuhanna bu mesajı 1.Yuhanna 2:1-5’te tekrarlar. Sadece İsa Mesih aracılığıyla günahlarımızın bağışına kavuşabiliriz. Mesih hem bize aracılık eden hem de günahlarımızı yüklenendir. İsa Mesih’in bizim için Baba’ya yakarması harika değil midir?

Paskalya Devresi 4. Pazar Günü

İYİ ÇOBAN

Yuhanna 10:11-18

11Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. 12Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. 13Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz.

14-15Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. 16Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. 17Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. 18Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babam’dan aldım.”

Diğer okumalar: Elçilerin İşleri 4:8-12; Mezmur 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29;
1.Yuhanna 3:1-2

1 LECTIO

Çoban benzetmesi Yahudi kültüründe yaygındı. Hem politik hem de dini önderlere çoğu zaman “çoban” denirdi (Hezekiel 34’e bakın). Bu benzetme Mezmur 23’ün sevilen sözlerinde de Rab için kullanılmıştır.

Eski Antlaşma metinlerinde koyunlara önderlik etmenin önemi vurgulanmıştır. Yuhanna ise, çoban ile koyunları arasındaki derin ilişkiye odaklanır. Böylece İsa Mesih, bu iyi bilinen metaforun anlamını değiştirerek öğrencilerinin önderi olmaktan fazlası olduğunu vurgulamak için kullanır. O’nun koyunları O’nun sesini fark eder ve O’nun peşinden gider. Çobanın koyunlarını tanıması, onları teker teker isimleriyle tanıyor olması ve ihtiyaçlarını bilmesidir.

Mezmur 23 ile Yuhanna 10 arasındaki önemli farklardan biri, Yuhanna 10’da İsa Mesih’in kendisinin çoban olduğunu söylemesidir. Mezmur 23’te şair Kral Davut peygamberlik olarak Rab için çoban benzetmesini kullanır: “RAB çobanımdır, eksiğim olmaz.”

İsa Mesih ve mezmur yazarı Rab’bin çoban olma özelliği konusunda hemfikirdir. İsa Mesih, bir ekleme yaparak koyunları uğruna canını vereceğini söyler. Sadık olanların tüm ruhsal ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu kişilerin tüm yapması gereken, O’nun sesini dinlemek ve nereye yönlendirirse oraya gitmektir.

İyi Çoban İsa, henüz kendi sürüsüne dahil olmayan koyunları da bu vaade dahil etmektedir. Verdiği söz onlar için de geçerli olacaktır.

18. ayette İsa Mesih hayatını vermeyi seçtiğini net olarak dile getirir. Romalı ve Yahudi yetkililer kontrolün kendilerinde olduğunu düşünürken, asıl kontrolü elinde tutan kişi —çarmıhta bile— Mesih’tir.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih kendisini “iyi” olmayan çobanlardan nasıl ayırır? İyi çoban koyunlarının güvenliğini nasıl sağlar? Koyunlarını kurtlardan koruyacağını söylerken, İsa Mesih “kurt” sözüyle kimleri kasteder (Matta 15:16’ya da bakın)? İsa Mesih koyunlarını aslında nasıl koruyacaktır?

3 ORATIO

Zihinlerimizdeki düşünce yoğunlukları Tanrı’nın yumuşak sesini duymamızı engelleyebilir. Mesih’ten, size konuştuğu zaman Kutsal Ruh aracılığıyla sesini duymanıza yardım etmesini isteyin. O’nun nasıl konuştuğunu fark etmemiz için Kutsal Kitap’taki sözleri derin düşünme fırsatı verdiğinden ötürü O’na teşekkür edin. Kilisenin ve Hıristiyanlar olarak hayatımızın köşetaşı olduğu için de şükredin (Mezmur 118:22).

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumalar İncil metnimizi onaylar niteliktedir. Yahudi din önderlerinin önünde konuşma yaparken, Petrus kurtuluşun sadece İsa Mesih aracılığıyla gerçekleştiğini vurgular (Elçilerin İşleri 4:8-12).

1.Yuhanna 3:1-2’den, Tanrı’nın bize olan sevgisinin bizi çocukları kılacak kadar büyük olduğunu öğreniriz.

İsa Mesih’in tekrar gelişine doğru ilerliyoruz. O zaman “iyi çobanı” olduğu gibi göreceğiz.

Paskalya Devresi 5. Pazar Günü

ÜRÜN VERMEK

Yuhanna 15:1-8

1“Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. 2Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, her meyve vereni de daha çok versin diye budayıp temizler. 3Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. 4Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz.

5Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. 6Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. 7Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. 8Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.

Diğer okumalar: Elçilerin İşleri 9:26-31; Mezmur 22:25-27, 29-31; 1.Yuhanna 3:18-24

1 LECTIO

Yuhanna İncili’ndeki bu etkili konuşma, İsa Mesih’in Baba’yla ve öğrencileriyle —sizin, benim gibi kişilerle— olan ilişkisini resmeder.

Geçen haftanın okumasında İsa Mesih kendisini “İyi Çoban” olarak tanımlamıştı (Yuhanna 10). Bugünkü metinde Mesih kendisinin “gerçek asma” olduğunu söyler. Bağlar —günümüzde bazı ülkelerde olduğu gibi— İsa Mesih’in zamanında da son derece yaygındı.

Metnimizde üç karakter göze çarpar: Asma olan İsa Mesih, bahçıvan olan Baba ve asma dalları olan öğrenciler. Asma, dalları muhafaza eder; asma olmadan meyve veremezler.

Baba asmayla ilgilenir. İyi gelişim ve bol ürün için dalları budar. Meyve vermeyen dallar kesilip atılır.

Peki, “dallar” “asmayla” nasıl bütünleşir? İsa Mesih iki fikir önerir: “Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi” (5. ayet) ve “sözlerim sizde kalırsa” (7. ayet). İsa Mesih gibi yaşamalı ve O’nun öğretişinin hayatımızda geçekleştireceği paklama ile “budamayı” kabul etmeliyiz (3. ayet).

Hayatımızın amacı ve vermemiz gereken meyve, Baba’yı övmek ve yüceltmektir. Bir başka deyişle, kendimizi sevecen Tanrımız’ın isteğini yerine getirmeye tamamen adamalıyız.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih’te kalmanın sizin için ne anlama geldiğini düşünmek için biraz zaman ayırın. O’nun sözlerinin sizde nasıl kalabileceğini de düşünün.
 • Tanrı’nın sizi düzeltmesi —ya da “budaması”— karşısında nasıl hissediyorsunuz? Tanrı’nın sizi ne kadar çok sevdiğini hatırlayın. Kendinize, budamanın daha fazla meyve vermenizi sağlayacağını hatırlatmanız size yardımcı oluyor mu?

3 ORATIO

Bugünkü dua zamanınız için bir yaprak kâğıt ve birkaç adet renkli kalem alın. Üzerinde meyveler olan, basit bir asma çizin — çizgiler ve daireler yeterli olacaktır. Köklerini de çizmeyi unutmayın. Her kökün yanına, Tanrı’yla ilişkinizi besleyen bir şeyi yazın. Dallardan biri olduğunuzu hayal edin. Alçakgönüllülüğü bir yana bırakıp —bu Tanrı’yla sizin aranızda olduğu için— dalınızdaki meyvelerden bazılarını kısaca adlandırın. Bunu yapmak biraz zor olabilir; bu yüzden, Kutsal Ruh’tan size yardım etmesini isteyin. Diğer dalların bazılarının üzerine, Mesih’le ilişkinizin güçlenmesine yardımcı olan kişilerin isimlerini yazın. Bu resmi dua eşliğinde düşünün. Biraz zaman alsa da, hazır olduğunuzda, bunu Tanrı’ya şükranla ve gelecekteki ürünler için O’na olan güveninizi ifade ederek sunun.

4 CONTEMPLATIO

Elçilerin İşleri 9:26-31 İsa Mesih’le bir olmanın ne demek olduğunu açıklar: Bu, O’nun Kilisesi’yle bir olmaktır. Pavlus Mesih’e geldiği zaman değiştirilmişti. Tanrı’nın istediği meyveyi verebilmesi için, daha önce acı çektirdiği Yeruşalim Kilisesi’yle barışması gerekiyordu.

1.Yuhanna 3:18-24’ün sözleri çok pratiktir: İsa Mesih’e iman et ve komşunu sev. İmanlı kardeşleri sevmek sadece sözde olmamalıdır; “eylemle ve içtenlikle” olmalıdır (18. ayet).

Paskalya Devresi 6. Pazar Günü

BİRBİRİNİZİ SEVİN

Yuhanna 15:9-17

9“Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. 10Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi...

11Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. 12Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. 13Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. 14Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. 15Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam’dan bütün işittiklerimi size bildirdim. 16Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz size versin. 17Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!

Diğer okumalar: Elçilerin İşleri 10:25-26, 34-35, 44-48; Mezmur 98:1-4;
1.Yuhanna 4:7-10

1 LECTIO

İsa Mesih bu sözleri öğrencilerine, çarmıha gerilmeden ve öğrencileri O’nu korkudan terk etmeden sadece birkaç saat önce söyler. Bu sözler aynı zamanda, İsa Mesih’in Yuhanna 13-17 bölümlerinde öğrencilerine verdiği uzun öğretişin bir kısmıdır.

İsa Mesih kendisindeki sevinci öğrencileriyle paylaşmak ister. Kendisi gerçekten sevinç dolu biridir. Bu sevincin öğrencilerinde de olması için ne yapmaları gerektiğini söyler: O’nun sevgisinde kalmak ve birbirlerini sevmek.

İsa Mesih ile Baba Tanrı arasındaki sevgi karşılıklıdır. Mesih, itaat aracılığıyla Babası’nın sevgisinde kaldığını net olarak ifade eder. Bu, bizim için de geçerlidir. İsa Mesih’le aramızdaki sürekli ilişki bizi hizmetkârlıktan çıkarıp Mesih’in dostlarına dönüştürür (14-15. ayetler).

İsa Mesih öğrencilerine tek buyruk verir: “Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin” (12. ayet). Öğrencileri O’nun sevgi örneğini izlemelidir. O’nun onları sevdiği gibi birbirimizi sevmek; bu olmadan ne onlar ne de biz Mesih’in sevincini paylaşabiliriz.

Bir topluluktaki derin ve uygulamalı sevgi, hem veren hem de alan için Mesih’in sevgisini ve hayatını gerçek kılar. O’nun varlığında yaşadığımızda, Mesih aramızda olur ve O’nun sözü aracılığıyla Baba’yla hayatımız konusunda güven buluruz. Kısacası, Hıristiyan yaşamının gizemi budur.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih neden sevginin kritik koşul olduğu konusunda ısrar eder? O’nun sevgisinde nasıl kalabiliriz?
 • Hıristiyan kardeşlerimizi Mesih’in bizi sevdiği gibi sevmenin ne demek olduğunu düşünün. Hayatınızı dostlarınız uğruna nasıl feda edebilirsiniz? 1.Korintliler 13’ten sevgi hakkında ne öğrenebiliriz?

3 ORATIO

Hıristiyan yaşamını sadece biz seçmeyiz; aslında seçilip atanmışızdır (Yuhanna 15:16). Tanrı’nın bizi tanıyıp kendi sevgi dolu amacı için seçtiği fikri inanılmaz bir fikirdir. Mezmur 98’deki harika övgü ilahisine katılabiliriz. Bu ayetleri birçok kez okuyun ve onları Tanrı’ya kendi övgü duanız olarak sunun.

4 CONTEMPLATIO

Elçilerin İşleri 10:25-48, Petrus’un bir görüm görüp (Elçilerin İşleri 10:1-24) Kornelius adında birini görmeye gittikten sonra olanları anlatır. Petrus’un görümü, İyi Haber’in sadece birkaç seçilmiş kişi için değil, tüm insanlık için olduğuyla ilgilidir. Petrus Kornelius’un ev halkına, “Tanrı’nın insanlar arasında ayrım yapmadığını” (34. ayet) söyler.

1.Yuhanna 4:7-10 bu görüşü destekler. Tanrı günahlarımızı bağışlamak için İsa’yı bu dünyaya göndererek bize olan sevgisini göstermiştir.

Paskalya Devresi 7. Pazar Günü

BABA'NIN KORUYUŞU

Yuhanna 17:11-19

11Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar. 12Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

13“İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum. 14Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. 15Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. 16Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. 17Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. 18Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim. 19Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum.

Diğer okumalar: Elçilerin İşleri 1:15-17, 20-26; Mezmur 103:1-2, 11-12, 19-20;
1.Yuhanna 4:11-16

1 LECTIO

Bugünkü metin, İsa Mesih’in çektiği büyük sıkıntıdan (çile) önce öğrencileri için ettiği etkin duanın bir parçasıdır. Bu dua, O’nun Perşembe günkü son öğretişini sonuçlandırır (Yuhanna 13-17). İsa Mesih yeryüzündeki günlerinin sayılı olduğunu bilir; “dünyadan” ayrılacaktır ve Babası’ndan öğrencilerini korumasını ister.

İsa Mesih, öğrencilerinin Mesih’e inanmayan ve O’nun standartlarına göre yaşamayan dünyadan korunmasını ister. Öğrencilerinin, öğrettiği gibi yaşayabilmeleri ve imanda büyüyebilmeleri için Babası’ndan koruma ister.

İsa Mesih, kendisi ve Babası’nın bir olduğu gibi, öğrencilerinin de bir olmalarını, birlikte sevgi içinde yaşayıp çalışmalarını ister.

İsa Mesih Baba’dan öğrencilerini “kutsal kılmasını” ister (17-18. ayetler); bu, bölünmüş olan diğer insanlardan ve Baba ile Oğul’un yaşadığı gibi birlik içinde yaşamalarına engel olan kültürden onları ayrı kılmaktır.

Baba bunu, gerçek olan —hatta gerçeğin kendisi olan— Söz’ü (İsa Mesih) aracılığıyla yapar (17. ayet). İsa Mesih, öğrencilerinin de Baba’ya tamamen adanmış olması için, kendini Babası’na tam anlamıyla teslim eder.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih’in devamında bizi de içine alan duası Tanrı’yla olan ilişkinizi nasıl güçlendiriyor (Yuhanna 17:20-21)? Bu duanın hangi bölümleri size doğrudan konuşuyor? Hangi kısımlarını anlamak size zor geliyor?
 • İsa Mesih hayatını tamamen Tanrı’ya teslim etti. Sizin hayatınız Tanrı’ya ne kadar ait?
 • İsa Mesih öğrencilerinin bir olması için dua etti. Üyesi olduğunuz Hıristiyan topluluğunda bunun sizin için anlamı nedir? Farklı Hıristiyan geleneklerine sahip kişilerle aranızda köprü oluşturma fırsatlarınız olup olmadığı üzerinde düşünün.

3 ORATIO

Paskalya sevincimizin asıl nedeni, günahtan özgür kılınmış olmamızdır. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde, Tanrı günahlarımızı doğunun batıya olan uzaklığı kadar uzaklara fırlatmıştır (Mezmur 103:12). Bunu yapmıştır; çünkü sevgisi göklerin yeryüzünden yüksekliği kadar büyüktür (11. ayet). Bu gerçek O’nu övmek istemenize neden oluyor mu? Mezmur 103’ün tamamını veya beğendiğiniz bir ilahiyi, sonsuza dek kalıcı merhamet ve iyilikle dolu Tanrımız’a tapınmanızı ifade etmek için kullanın.

4 CONTEMPLATIO

Elçilerin İşleri 1:15-17, 20-26’da, dirilişe bir tanığın daha olması için, İsa Mesih’in duasında bahsettiği (Yuhanna 17:12) Yahuda’nın yerine kimin seçildiğini okuruz.

Yuhanna, 1. mektubunda sevgi konusuna devam eder ve birbirimizi Tanrı’nın bizi sevdiği gibi sevmemiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlatır. Matta 18:20’deki gerçeği vurgular: “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.” Bir başka deyişle, Tanrı Hıristiyan sevgisiyle yaşayan kişilerin olduğu yerdedir.

Paskalya Devresi Pentİkost Bayramı

YARDIMCI

Yuhanna 15:26-27; 16:12-15

Yuhanna 15

26“Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek. 27Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.

Yuhanna 16

12“Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. 13Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. 14O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. 15Baba’nın her nesi varsa benimdir. ‘Benim olandan alacak ve size bildirecek’ dememin nedeni budur.

Diğer okumalar: Elçilerin İşleri 2:1-11; Mezmur 104:1, 24, 29-31, 34;
Galatyalılar 5:16-25

1 LECTIO

Yukarıdaki iki metin, İsa Mesih’in Yeruşalim’deki son akşamında öğrencilerine söylediği son sözlerindendir (Yuhanna 13-17). Bugün, Üçlü Birlik’in üçüncü kişisi olan Kutsal Ruh ön plandadır (Yuhanna 15, 16).

İsa Mesih öğrencilerini yakında gerçekleşecek ayrılışı için hazırlamaktadır; fakat önce, onları Kutsal Ruh’a emanet etmek ister. Bu neden bu kadar önemliydi? İsa Mesih Kutsal Ruh’un asıl görevinin Tanrı’yı ve Sözü’nün özelliklerini açıklamak olduğunu bilir (15:26). Kutsal Ruh bunu yaparak öğrencilerin İsa Mesih’i daha iyi anlamalarına yardım edecektir.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh mükemmel sevgi ve anlayış içinde Üçlü Birlik’te varlığını sürdürür. Bu nedenle, Baba ve Oğul’un söylediklerini Kutsal Ruh’tan başka, daha iyi açıklayıp öğretecek kimse yoktur (16:13).

Kutsal Ruh, nasıl yaşamamız ve İsa Mesih’in sevgi mesajını nasıl paylaşmamız gerektiğini gösteren, kişisel rehberimizdir (15:27). Bu metinden ve başka metinlerden, Kutsal Ruh’un bunu dört şekilde yaptığını biliriz: Kutsal Yazılar’ın —Davut, Yeşaya, Yuhanna, Luka, Pavlus gibi— yazarlarına ilham vermiştir. Böylece bize Mesih’in sözlerini hatırlatır; Kutsal Yazılar’ı anlamamıza yardım eder; Tanrı’nın hayatımızdaki sevgi ateşini alevlendirir. Hıristiyanları hayat yolculuğunda güçlendiren şey, karşılıklı sevgidir.

İsa Mesih öğrencilerine kolay bir hayat vaat etmez; bunun yerine, denenme zamanlarımızda ve tüm insanlara O’nun tanıkları olmak istediğimizde Tanrı’nın yardımını vaat eder (15:26, 16:12).

2 MEDITATIO

 • Kutsal Ruh’un yardım vaadinin bir amacı vardır: İsa Mesih hakkında konuşabilmemizi ve gerçekte yaşayabilmemizi sağlamak. Kutsal Ruh size hangi şekillerde yardım etti ve öğretti?
 • İsa Mesih “gerçek” derken neyi kastetmiştir? Sadece sözleri ve fikirleri mi kastetmiştir?

3 ORATIO

Kutsal Ruh’tan, Baba ve Oğul ile ilgili size daha fazlasını açıklamasını isteyin. İsa Mesih’in yeryüzündeki işini devam ettirmedeki payınızı gerçekleştirmek ve O’nun meyvesini hayatınızda göstermek için size yardım etmesini isteyin (Galatyalılar 5:22-23).

Tüm hafta boyunca Mezmur 104’ü duayla okuyun. Tanrı’nın sizi zaman zaman belirli ayetlere yönlendirmesine izin verin. Bu ayetleri Tanrı’nın harikalığını övmek için kullanın.

4 CONTEMPLATIO

Bugün Pentikost Bayramı’nı ve muhteşem Kutsal Ruh armağanını kutluyoruz. Elçilerin İşleri 2:1-11’de, Kutsal Ruh’un öğrencilerin üzerine görkemli şekilde dökülüşünü okuyoruz. Bu olay son kez olmamıştır; günümüzde de insanlar, kendilerini doldurması, yönlendirmesi, öğretmesi ve teşvik etmesi için Kutsal Ruh’u davet etmeye devam ediyorlar.

Pavlus Galatyalılar’a yazarken Kutsal Ruh’un işleyişiyle ilgili pratik ifadelerde bulunur (5:16-25). Ruh’un işleyişinin meyveleri, ilk Hıristiyanların hayatında olduğu gibi, bugün bizim hayatımızda da belirgin olmalıdır.

Olağan Devre Kutsal Üçlük Bayramı (10. Pazar Günü)

BÜYÜK GÖREV

Matta 28:16-20

16On bir öğrenci Celile’ye, İsa’nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. 17İsa’yı gördükleri zaman O’na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. 18İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. 20Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”

Diğer okumalar: Yasanın Tekrarı 4:32-34, 39-40; Mezmur 33:4-6, 9, 18-20, 22;
Romalılar 8:14-17

1 LECTIO

Matta İncili, İsa Mesih’in öğrencileriyle yüz yüze yaptığı son konuşmayla sonlanır. Öğrenciler Mesih’i bir kez daha görebildiklerine inanamazlar. İsa Mesih öğrencileriyle birlikte olmaya devam edecektir; fakat onlar Mesih’i artık yüz yüze göremeyecektir. Bugünkü okumada, İsa Mesih öğrencilerine çok önemli bir görev verir (bu göreve günümüzde “Büyük Görev” denilmektedir). Öğrenciler tüm uluslardaki insanlara gidip Müjde’yi anlatacak ve onları vaftiz ederek hem İsa Mesih’in öğrencileri hem de Hıristiyan topluluğunun bir parçası yapacaklardı.

İsa Mesih öğrencilerine belirli talimatlar verir. Öncelikle, insanları Üçlü Birlik olan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz etmeleri gerekmektedir. İsa Mesih öğrencilerine Tanrı’yı üç kişilikte tek kişi olarak görmeyi ve Üçlü Birlik’te olduğu gibi birbirlerini sevip hizmet etmeyi öğretir. İkinci olarak, öğrenciler İsa Mesih’in onlara verdiği buyruklara uymayı yeni öğrencilere öğretmelidir.

Sonunda, İsa Mesih ilk öğrencileri için geçerli olduğu kadar bugün bizim için de geçerli olan, muhteşem bir vaatle öğrencilerinden ayrılır: “İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” (20. ayet).

Diri olan Rabbimiz’in görünmez varlığının aramızda olması, Hıristiyan topluluğunun gizemidir. Yeni imanlıları çekip büyümelerine yardım eden kişi, öğrencilerinin içinde yaşayan İsa Mesih’tir. O’nun bir numaralı kuralı halen “birbirinizi sevin” buyruğudur (Yuhanna 15:12).

2 MEDITATIO

 • Yerde ve gökteki tüm yetki İsa Mesih’e verilmiştir (18. ayet). Böylece Tanrı her şeye hakimdir. Bu gerçek, sizin düşünce ve dualarınızı nasıl etkileyebilir?
 • İsa Mesih’in öğretiş ve buyruklarından bazılarını düşünün. Onlara ne kadar uygun yaşıyorsunuz? Yakup, Mesih’in sözlerini yerine getirmek yerine onları sadece dinleyerek kendimizi aldatmamamız gerektiğini söyler (Yakup 1:22).
 • İsa Mesih bize, her zaman bizimle olacağına dair söz vermiştir. Bunun kişisel olarak sizin için anlamı nedir?
 • Üçlü Birlik’in üyeleri arasında var olan sevgi ve hizmeti düşünün. İsa Mesih birbirimizle olan ilişkilerimizde O’nun örneğini izlememizi ister.

3 ORATIO

Mezmur 33 yaratılıştan, Tanrı’nın sonsuza dek kalıcı olan vaat ve korumasından bahseder. Tanrı’nın vaatleri hatırlanmaya değer; çünkü bize güç ve umut verirler. Dua ederken Kutsal Kitap’ınızı açık tutun, elinize bir kurşun kalem alın ve Matta 28:20 ile Mezmur 33:20’nin yanındaki boşluğa “vaat” kelimesininin baş harfi olan “V” harfini koyun. Size olan vaatleri için Tanrı’ya şükredin — Kutsal Kitap bu vaatlerle doludur. Gün boyunca bu ayetleri hatırlamaya çalışın. Onları öğrenip uyguladıkça, hayatınızın gerçeklerinden olacaklar. Kutsal Kitap’ta daha pek çok vaat bulacaksınız; bu yüzden kaleminiz yanınızda hazır bulunsun.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü metinlerimizde süregelen bir konu bulunmaktadır: Sonsuza dek süren ilgi ve koruma. Yasanın Tekrarı 4’te Musa, On Emir’i açıklamadan hemen önce, İsrailliler’e tarihleri boyunca açıkça gördükleri, Tanrı sevgisi ve sağlayışını hatırlatır (Yasanın Tekrarı 5).

Romalılar 8:14-17’de Pavlus, Ruh aracılığıyla Tanrı’nın yönlendirdiği herkesin Tanrı çocukları olduğunu vurgular.

Olağan Devre 11. Pazar Günü

TANRI'NIN İÇİMİZDEKİ KRALLIĞI

Markos 4:26-34

26Sonra İsa şöyle dedi: “Tanrı’nın Egemenliği, toprağa tohum saçan adama benzer. 27Gece olur, uyur; gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama, tohum filizlenir, gelişir. 28Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. 29Ürün olgunlaşınca, adam hemen orağı vurur. Çünkü ürünü biçme zamanı gelmiştir.”

30İsa sonra şöyle dedi: “Tanrı’nın Egemenliği’ni neye benzetelim, nasıl bir benzetmeyle anlatalım? 31-32Tanrı’nın Egemenliği, hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tüm tohumların en küçüğü olmakla birlikte, ekildikten sonra gelişir, tüm bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki, gökte uçan kuşlar gölgesinde barınabilir.”

33İsa, Tanrı sözünü, buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. 34Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında, onlara her şeyi açıklardı.

Diğer okumalar: Hezekiel 17:22-24; Mezmur 92:1-2, 12-15; 2.Korintliler 5:6-10

1 LECTIO

“Tanrı’nın Krallığı”, ya da Matta’nın deyişiyle “Göklerin Krallığı”, öğretişini duyup kabul etmeye istekli herkese İsa Mesih’in sunduğu yeni ruhsal hayatı temsil eder. İsa Mesih bu yaşam tarzını genel kalabalığa anlatmak için benzetmeler kullanırken, adanmış öğrencilerine öğretişini daha detaylı açıklar.

Benzetmeler, dinleyenin zihninde bir resim oluşturmak için tasarlanmış, kısa hikâyelerdir. İsa Mesih, krallığının nasıl olacağını ve orada yaşayan kişilerin nasıl yaşaması gerektiğini göstermek için gündelik durum ve olayları kullanır.

İlk benzetme Tanrı’nın nasıl işlediğini —yeni ruhsal hayat ve büyüme sağlamak için çoğu kez belli etmeden çalışmasını— resmeder. Benzetme tohumların saçılmasıyla başlar; bu, Tanrı Sözü’nün vaaz edilmesini simgeler. Tanrı’nın Krallığı, Tanrı Sözü ilan edildiğinde kişi veya toplumun hayatında başlar; fakat onun büyümesi Tanrı’nın gücüne bağlıdır.

Hardal tanesi benzetmesi son decere basittir — küçücük bir tohum sonunda kocaman bir ağaca dönüşür. Burada boyutlarla ilgili zıtlık önemlidir: Görünüşte önemsiz, minik bir tohum görkemli, devasa bir şey haline gelir. Hardal tanesinin hem Kilise’yi hem de sizin, benim gibi her bir Hıristiyanın ruhsal hayatını temsil ettiğini düşünebiliriz.

2 MEDITATIO

 • Sizi değiştirmeye başlayan Tanrı Sözü’nü size kimin ektiğini hatırlıyor musunuz? İman hayatınıza başladığınız zamandan beri ruhsal hayatınız gelişip derinleşti mi? Değişiklikleri tarif edebilir misiniz? Bu büyümeye nasıl yardımcı olabilirsiniz?
 • Başkalarının hayatına Tanrı Sözü’nü ektiniz mi? Bunu, İsa Mesih’e inanmayan biriyle imanınızı paylaşarak, ya da bir Hıristiyana Kutsal Kitap’tan bir veya iki ayetle yardım ederek yapabilirsiniz. Kutsal Ruh’tan, tohum ekmede size düşeni nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstermesini isteyin.

3 ORATIO

Mezmur 92’de mezmur yazarı, bitki ve ağaca dönüşen tohumlar fikrini geliştirir. Bu haftanın her gününde, Tanrı’nın sabah sevgisini ve akşam gerçeğini ilan etmek için mezmur yazarına katılın.

Tanrı’dan, 12-15 ayetlerinin bizi teşvik ettiği gibi Hıristiyan yaşantınızın güçlü ve ürün dolu hale gelmesi için O’nda nasıl daha derinden kök salabileceğinizi göstermesini isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Hezekiel 17:22-24’te Tanrı halkı ve onların ruhsal hayatı, yüksek bir dağın tepesine dikilmiş bir ağaçla kıyaslanır. Bitkiyi eken, koruyan, kurutan ve geliştiren Tanrı’dır. Bugünkü İncil metnimizle paralelliklere bakın.

2.Korintliler 5:6-10’da bize, yaşamımızın görmeye değil, imana bağlı olduğu (7. ayet) ve her şeyden çok Tanrı’yı hoşnut etmeyi arzulamamız gerektiği hatırlatılır.

Olağan Devre 12. Pazar Günü

GÖLDEKİ MUCİZE

Markos 4:35-41

35O gün akşam olunca öğrencilerine, “Karşı yakaya geçelim” dedi.

36Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa’yı, içinde bulunduğu kayıkla götürdüler. Yanında başka kayıklar da vardı. 37Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar kayığa öyle saldırıyordu ki, kayık neredeyse suyla dolmuştu. 38İsa, kayığın kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O’nu uyandırıp, “Öğretmenimiz, batıyoruz! Hiç aldırmıyor musun?” dediler.

39İsa kalkıp rüzgârı azarladı, göle, “Sus, sakin ol!” dedi. Rüzgâr dindi, ortalık sütliman oldu. 40İsa öğrencilerine, “Neden bu kadar korkaksınız? Hâlâ imanınız yok mu?” dedi.

41Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, “Bu adam kim ki, rüzgâr da göl de O’nun sözünü dinliyor?” dediler.

Diğer okumalar: Eyüp 38:1, 8-11; Mezmur 107:23-26, 28-31; 2.Korintliler 5:14-17

1 LECTIO

Markos bu olayı, İsa Mesih’in kişiliği ve kimliğine çarpıcı bir ışık tutmak için kullanır. İsa Mesih sadece birkaç basit sözle dünyadaki elementlere hükmeder — bu yalnız Tanrı’nın yapabileceği bir şeydir.

Bu durum öğrenciler için bir sınavdır. İsa Mesih ve öğrencileri Celile Gölü’nü tekneyle geçmektedir. Aniden fırtına kopar ve dalgalar tekneyi batırmak üzeredir. İsa Mesih ise teknenin arka tarafında derin uykudadır. Öğrenciler O’nu hemen uyandırır ve ölmek üzere olmalarına aldırış etmemekle suçlar.

İsa Mesih tamamen sakin ve kontrollüdür. Rüzgâra ve dalgalara sakin olmalarını buyurur. Fırtına diner. Sonra İsa Mesih, imanlarının eksikliği ve korkuya kapılmalarından ötürü öğrencilerini azarlar. Öğrenciler sınıfta kalmıştır.

Öğrenciler yaşadıkları tecrübe ve Mesih’in müdahalesinden fena halde sarsılmış gibidir. Halen korku içindedirler ve İsa Mesih’le ilgili kendi kendilerine, “Bu adam kim ki, rüzgâr da göl de O’nun sözünü dinliyor?” diye sorarlar.

2 MEDITATIO

 • Sizce öğrencilerin sözleri ve eylemleri, İsa Mesih hakkındaki düşüncelerini ne şekilde yansıtıyor?
 • Bu metin İsa Mesih’in gerçek kimliği hakkında bize ne açıklıyor? Bundan hangi dersleri çıkarabiliriz?
 • Öğrencilerin bu tehlikeli duruma tepkisiyle İsa Mesih’in tepkisini kıyaslayın. İsa Mesih korkuyla değil, esenlik ve O’na olan imanla yaşamamızı ister. Kendimizi korkutucu durumların içinde bulduğumuzda ne yapabiliriz? Mesih ilk yöneldiğimiz kişi olması gerekirken, bazen son sığındığımız kişi oluyor.

3 ORATIO

Mezmur 107:23-31, İsa Mesih’in zamanından çok önceki tekne yolculuklarıyla ilgili bilgi verir. Denizciler Tanrı’ya tam olarak bağlıydı ve anlatılan olaylar hayatlarımızdaki fırtına ve sakinlik dönemlerine çok benzer. Bu Mezmur’u dua olarak Rab’be sunarken Tanrı’dan, O’nun yardımıyla atlattığınız “fırtınalardan” bazılarını size hatırlatmasını isteyin. Bunları defterinize not alın. Bir daha fırtınayla karşılaştığınız zaman, Tanrı’nın size yardım edeceğini kendinize hatırlatmak için notlarınıza ve bu mezmura bakın.

4 CONTEMPLATIO

Tanrı her zaman bizimledir ve içinde bulunduğumuz durumları kendi kontrolünde tutma gücüne sahiptir. Zavallı yaşlı Eyüp Tanrı’ya epey feryat eder. Yaşadığı tüm acılardan sonra böyle yapması hiç şaşırtıcı değildir. Eyüp 38:8-11’de, Tanrı Eyüp’ü azarlar ve dünyadakileri yaratırken onun etrafta olup olmadığını sorar. Elbette Eyüp o sırada henüz dünyaya gelmemiştir; ama Tanrı’nın sözleri bize O’nun gücünün ne kadar fazla olduğunu hatırlatır.

2.Korintliler 5:14-17’de Pavlus, İsa Mesih’e iman ettiğimizde yepyeni bir ruhsal hayata başladığımızı hatırlatır. Artık Mesih’e olan sevgimiz bizi harekete geçiren güç olmalıdır. Bundan sonra hayatımızı kendimizi hoşnut etmek için yaşamamalıyız; rüzgâr ve dalgalar gibi, İsa Mesih’e itaat etmeye hazır olmalıyız.

Olağan Devre 13. Pazar Günü

ÖDÜLLENDİRİLEN İMAN

Markos 5:21-43

21İsa kayıkla karşı yakaya dönünce, çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. 22-23Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa’yı görünce ayaklarına kapandı, “Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın!” diye yalvardı. 24İsa adamla birlikte gitti. İsa’nın ardından giden büyük bir kalabalık da O’nu dört bir yandan sıkıştırıyordu.

25Orada, on iki yıldır kanaması olan bir kadın vardı. 26Bir sürü hekimin elinden çok çekmiş, tüm varını yoğunu harcamış, ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. 27Kadın, İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle, kalabalıkta O’nun arkasından gelip giysisine dokundu. 28İçinden, “Giysilerine bile dokunsam kurtulacağım” diyordu. 29Hemen o anda kanaması kesiliverdi. Kadın, bedeninin derinliğinde ıstıraptan kurtulduğunu hissetti. 30İsa ise, kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp, “Giysilerime kim dokundu?” diye sordu.

31Öğrencileri O’na, “Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun! Nasıl oluyor da, ‘Bana kim dokundu’ diye soruyorsun?” dediler.

32İsa bunu yapmış olanı görmek için çevresine bakındı. 33Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi, İsa’nın ayaklarına kapandı ve O’na tüm gerçeği anlattı. 34İsa ona, “Kızım” dedi, “imanın seni kurtardı. Esenlikle git. Istırabın son bulsun.”

35İsa daha konuşurken, havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye, “Kızın öldü” dediler. “Öğretmeni neden hâlâ rahatsız ediyorsun?”

36İsa bu sözlere aldırmadan havra yöneticisine, “Korkma, sadece iman et!” dedi.

37İsa, Petrus, Yakup ve Yakup’un kardeşi Yuhanna’dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. 38Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa, acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. 39İçeri girerek onlara, “Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?” dedi. “Çocuk ölmedi, sadece uyuyor.” 40Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. 41Çocuğun elinden tutarak ona, “Talita kumi!” dedi. Bu söz, ‘Kızım, sana söylüyorum, kalk’ demektir.

42On iki yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. 43İsa, “Bunu kimse bilmesin” diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yiyecek bir şey verilmesini buyurdu.

Diğer okumalar: Bilgelik 1:13-15; 2:23-24; Mezmur 30:1, 3-5, 10-12;
2.Korintliler 8:7, 9, 13-15

1 LECTIO

Bugünkü okumada Markos, iki şifa hikâyesini beceriyle birleştirmiştir. Asıl hikâye Yair ve kızıdır; fakat bu hikâyenin içine bir başka şifa hikâyesi işlenmiştir.

Bu iki hikâyenin birçok ortak yanı vardır: Yair ve kadının İsa Mesih’e olan imanları büyüktür ve her ikisi de çaresizdir. İsa Mesih her ikisine de şefkatle yanıt verir; Hem kadın hem de Yair’in kızı şifa bulur.

Yair o bölgedeki havranın yöneticilerinden olmasına rağmen, kendini alçaltmaya hazırdır. Herkesin önünde kendini İsa Mesih’in ayakları dibine atıp kızını iyileştirmesi için yalvarır. Bu, kızına olan sevgisinden ötürü tüm gurur ve temkini bir yana bırakıp İsa Mesih’in merhametine sığınan, çaresiz bir babanın davranışıdır. Yair’in imanı daha sonra sınanır; çünkü kızına doğru giderlerken onun öldüğü haberini alır. Diğerleri pes etmesi için Yair’i ikna etmeye çalışırken, İsa Mesih onu yüreklendirerek, “Korkma, sadece iman et!” der.

Diğer hikâyedeki kadın ise on iki yıldır süren ciddi kanamalardan ötürü acı çekmektedir. Birçok doktora gitmiş; fakat durumu iyileşmek yerine daha da kötüleşmiştir. İsa Mesih onun son umududur. Fakat onun üzerine elini kesinlikle koymayacaktır; çünkü dini yasaya göre “kirli”dir. Bu yüzden, kimse farkında olmadan O’na bir dokunabilse, şifa alabilecektir.

2 MEDITATIO

 • Yair ve kadın İsa Mesih’e olan imanlarını nasıl gösterdiler?
 • Yair, kızı için İsa Mesih’e dönmüştür. Kanamalı kadın imanını sözler yerine eylemleriyle ifade etmiştir. Bu iki hikâyeden iman hakkında hangi dersleri çıkarabileceğimizi düşünün.
 • Yair pes etmesi için başkaları tarafından ayartılmak istendi. İsa Mesih’e inanmaya devam etmesine yardımcı olan şey neydi? Sizin imanınızı hangi konular ya da sorunlar denedi? Bunlara rağmen, Mesih’e güvenmeye devam ettiniz mi?

3 ORATIO

Mezmur 30, Tanrı’nın şifa verişini öven bir ilahidir. Bu mezmurun sözlerini kullanarak, hayatınıza —ruhsal, duygusal ve fiziksel açılardan— şifa verdiği için Tanrı’ya şükredin.

Yair gibi, değer verdiğiniz biri için Mesih’ten yardım isteyip isteyemeyeceğinizi düşünün.

4 CONTEMPLATIO

Bilgelik 1:13-15, 2:23-24’te, Tanrı’nın bizi kendi benzeyişinde yarattığını ve sağlığımızla ilgilendiğini okuruz. Belki bu, İsa Mesih’in neden pek çok kişiye şifa verdiğini açıklar.

2.Korintliler 8:7, 9, 13-15’te Pavlus, İsa Mesih’in sevgiden kaynaklanan eylemlerine odaklanır. Ellerinde olanı başkalarıyla paylaşmada, İsa Mesih gibi cömert olmaları için Hıristiyanları teşvik eder.

Olağan Devre 14. Pazar Günü

İYİ SORU, YANLIŞ CEVAP

Markos 6:1-6

1İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. 2Şabat Günü olunca İsa havrada ders vermeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. “Bu adam bunları nereden öğrendi?” diye soruyorlardı. “Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? 3Meryem’in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun’un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kızkardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu?” Ve gücenip O’nu reddettiler.

4İsa da onlara, “Bir peygamber, kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez” dedi. 5Orada birkaç hastayı, üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. 6Halkın imansızlığına şaşıyordu. İsa, çevredeki köyleri dolaşıp ders veriyordu.

Diğer okumalar: Hezekiel 2:2-5; Mezmur 123; 2.Korintliler 12:7-10

1 LECTIO

Markos, İsa Mesih’in uğradığı hayal kırıklığından bahseder. İyi tanıdığı kişiler —kendi memleketinin insanları— O’nu yerli bir genç olarak tanıdıkları için O’na inanmayı reddeder.

Bu kişiler, İsa’nın hikmetle konuştuğunu ve mucizeler yaptığını görmüştür. Hatta, O’nu dinledikleri zaman hayran kalmışlardır. Yine de, sıradan yerli bir aileden olup aralarında yetişmiş birinin böyle şeyler söyleyip yapabileceğine inanamamışlardır.

Bu halk üç önemli soru sorar: “Bu adam bunları nereden öğrendi?” “Kendisine verilen bu bilgelik nedir?” ve “Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor?” İsa Mesih’i reddetmeleri, kendilerine göre doğru yanıtı alamadıklarını gösterir. Yargıları kesindir.

Böylesine imanısızlık, kapanmış yürekler ve zihinler ortamında İsa Mesih pek mucize yapamaz; yine de, birkaç hastaya şifa verir. Belki o hastaların biraz olsun imanı vardır.

İsa Mesih Tanrı’nın gücünü ve varlığını göstermek için mucizeler yapmıştır. Tamamen Tanrı’nın kendisine söylediklerine dayanarak hareket etmiştir. Bu, sihir değil, Tanrı’nın gücüdür. İsa Mesih oradakilerden sadece biraz “iman” istemiştir. Buna, Tanrı’ya açıklık —O’nun varlığını hayatına kabul etme istekliliği— diyebilirsiniz.

2 MEDITATIO

 • Çocukluğundan beri tanıdığı, kendi memleketinden insanlar, arkadaşlar ve ailesi tarafından reddedildiğinde, İsa Mesih’in ne hissettiğini düşünün. İmanınız nedeniyle size yakın kişilerin sizi reddettiği oldu mu?
 • Mesih’i reddettiğiniz ya da O’nun isteğini yerine getirmeye hazır olmadığınız bir zamanı hatırlayabiliyor musunuz? Kararınızı değiştirdiniz mi? Değiştirdiyseniz, bunu neden yaptınız? Bu konu hakkında şimdi ne hissediyorsunuz?
 • Sizce insanların sorduğu o üç sorunun “doğru” yanıtları neler? Bunlar İsa Mesih’in kimliği hakkında neler söylüyor? Bu, İsa Mesih müdahale ettiğinde bir şeylerin değişebileceğine olan inancımızı nasıl arttırır?
 • Yürek ve zihinlerimizi açık tuttuğumuzdan nasıl emin olabiliriz?

3 ORATIO

Mezmur 123, hizmetkârın gözlerini efendisine dikerek emrini yerine getirmeye hazır olduğunu anlatır. Bu bekleyiş, dikkatli bir bekleyiştir. Bu hafta, kendi kaygı ve taleplerinizi bir yana bırakmak için daha fazla gayret sarfedin. Rab’le bol zaman geçirin. Gözlerinizi O’na dikin, kesintisiz zaman ayırın ve dikkatinizi verin. Size söylemek istediklerini dinleyin.

4 CONTEMPLATIO

Hezekiel 2:2-5’te Tanrı, peygamberine gideceği halkın inatçı ve Tanrı’ya saygı duymayan bir halk olduğunu söyler. Bu gerçek, İsa Mesih’in memleketindeki halk —ve malesef günümüzde çoğu kişi— için de geçerlidir.

2.Korintliler 12:7-10’da Pavlus, Tanrı tarafından bir göreve gönderilen kişinin karşılaşabileceği başka zorluklardan bahseder. İsa Mesih gibi bir misyoner olmak, zorluk olmadan gerçekleşmez.

Olağan Devre 15. Pazar Günü

EYLEME GEÇİŞ

Markos 6:7-13

7On iki öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara, kötü ruhları kovma yetkisini verdi.

8Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. 9Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama, “İki mintan giymeyin” dedi.

10“Bir yere gittiğiniz zaman, oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın” diye devam etti. 11“İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken, onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin!”

12Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. 13Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.

Diğer okumalar: Amos 7:12-15; Mezmur 85:8-13; Efesliler 1:3-14

1 LECTIO

Markos sadece birkaç cümleyle, İsa Mesih’in öğrencilerini “sınıftan” çıkarıp ilk Hıristiyan misyonerlik seyahatine yollayışını anlatır. Onları net talimatlar ve ruhsal yetkiyle donatsa da, sadece Babası Tanrı’nın ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkça belirtir.

İsa Mesih’in onlara verdiği talimatlar basit olmakla birlikte iman gerektirir. Metne baktığımızda şu noktaları görürüz: 1) Onları göndermeye İsa Mesih karar verir; bu kendi kararları değildir. İsa Mesih bu seyahatin sadece zamanına değil, nereye ve nasıl olacağına da karar veren kişidir.

2) Mesih yalnızca Tanrı’ya güvenmeleri gerektiğini vurgular. Bu nedenle, yanlarına bir şey almazlar: Ne para, ne yiyecek, ne de fazladan kıyafet. 3) Bu seyahat onların çıkarı için değildir. Sonuç için Tanrı’ya güvenmeleri gerekmektedir; bu nedenle, iman ve güven son derece önemlidir. 4) Onların sorumluluğu, kurtuluş mesajını vaaz etmek ve hastalarla cine tutulmuşlar için dua etmektir. 5) İnsanlar onları ya da mesajlarını kabul etmediği takdirde, öfkelenmelerine gerek yoktur. Sadece bilinen bir Yahudi hareketini gerçekleştirip ayaklarındaki tozu silkmelidirler. Bu hareket semboliktir; asıl olarak gururu temsil eder ve kişinin diğer kişilerle birlikte olmak istemediğini ifade ederdi. Şimdi ise Tanrı’nın kurtarış mesajını reddedenlerin bunun sonucuna katlanacağını her iki taraf için ifade eden, görsel bir hatırlatmadır.

6) Esenlik garantidir; çünkü her şeyin kontrolü Tanrı’dadır.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih neden öğrencilerini ikili takımlar halinde gönderdi? Neden onlara hastaları iyileştirme ve cinleri çıkarma yetkisi verdi? Neden bu göreve yanlarına bir şey almadan gitmeleri konusunda ısrar etti?
 • Tanrı hiç size bir adım atıp Kendisi için yeni bir şey yapmanızı istedi mi? İstediğinde nasıl hissettiniz? Ne oldu? Bu tecrübeden ne öğrendiniz?

3 ORATIO

Mezmur 85:8-13 Tanrı’yı dikkatle dinleyen ve O’na olan bağımlılığını kabul eden kişiyi anlatır. Size her şekilde —fiziksel, duygusal ve ruhsal— sağlayış verdiği için Tanrı’ya şükredin. O’ndan, mezmur yazarında olduğu gibi, O’nun sesini dinlemeye istekli olup olmadığınızı göstermesini isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü ana konu misyondur. Diğer okumalarımızın ilkinde Amos, peygamber olarak çağrılması konusunda zorluklar yaşar. Yine de çağrısıyla, görevleriyle ya da ona bu görevleri kimin verdiğiyle ilgili kuşkusu yoktur.

Efesliler 1:3-14 pek çok harika gerçekten bahseder ve çağrılmışlığımızı bize hatırlatır. “Her ruhsal kutsamayla” donatıldık (3. ayet). Günahlarımız bağışlandı ve kutsal olmak üzere seçildik (7 ve 4. ayetler). Mesih aracılığıyla Tanrı’nın evlat edinilmiş çocukları oluyoruz (5. ayet). İman ettiğimiz için, Tanrı’nın bize sahip olduğunu gösteren Kutsal Ruh’la mühürlendik. Bu nedenle, donatılmış olarak Tanrı’nın misyonunu yerine getirmeye hazırız.

Olağan Devre 16. Pazar Günü

ONLARA ACIDI

Markos 6:30-34

30Elçiler, İsa’nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi O’na anlattılar. 31İsa onlara, “Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin” dedi. Gelen giden öyle çoktu ki, yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı.

32Kayığa binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. 33Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. 34İsa kayıktan inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda ders vermeye başladı.

Diğer okumalar: Yeremya 23:1-6; Mezmur 23; Efesliler 2:13-18

1 LECTIO

Markos bu ilk misyon yolculuğunun heyecanı üzerinde fazla durmaz; ama öğrenciler Tanrı’nın onları Kendisi için bir şeyler yapmak üzere kullanmasından dolayı heyecandan uçuyor olmalıdır. Tabi çok yorgun oldukları da kesindir.

Markos hemen İsa Mesih’in Filistin’in kuzeyindeki Celile bölgesindeki hizmetine döner. Mesih’in hizmeti yetki dolu ve ünlüdür. Fakat bu hizmet öğrencilerin ruhsal hayatında etki yaratmış, onlara dinlenme zamanı tanımamıştır.

Hikmetli bir önder olan İsa Mesih, bunun tüm grubu ruhsal ve fiziksel tükenmeye götüreceğini fark eder. Böylece, onları başkalarının taleplerinden uzak, dinlenip tazelenebilecekleri bir yere götürmeyi planlar. Celile Denizi’ni geçip sessiz bir yere gitmek için yola koyulurlar. Bu deniz büyük bir göl gibidir ve kuzey kısmına doğru daralır.

Fakat yerli halk İsa Mesih’in ne yapacağını tahmin eder ve O’ndan önce oraya varmak için yayan olarak yola çıkar! Tekne kıyıya yaklaşırken, İsa Mesih bekleyen kalabalığa bakar, onları ve ihtiyaçlarını görmezden gelemez. Kendisini dinlemek için ne kadar istekli olduklarını gördüğünde, “bu insanlara acır” (34. ayet).

İsa Mesih “çobansız koyunlar gibi” olan bu halka kendini verir. Mesih ve öğrencilerinin çoktandır hak ettiği dinlenme zamanı bir başka güne kalmıştır!

2 MEDITATIO

 • İş ve Tanrı’ya hizmetin sorumlulukları ile dinlenme ihtiyacınızı nasıl dengeliyorsunuz? Dinlenme zamanınızda dua ve Kutsal Kitap okumaları aracılığıyla Tanrı’yla bol zaman geçiriyor musunuz, yoksa buna az zaman mı ayırıyorsunuz?
 • İnsanların acil yardımınızı gerektiren, gerçek ihtiyaçları olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?
 • Başkalarının ihtiyaçları planlarınızı değiştirmeniz anlamına geldiğinde nasıl hissediyorsunuz? İsa Mesih’in tepkisinden ne öğrenebiliriz?

3 ORATIO

Mezmur 23 Kutsal Kitap’ta en çok sevilen metinlerden biridir. Bize, artık “çobansız koyunlar gibi” olmadığımızı hatırlatır. Artık çobanımız İsa Mesih’tir.

Bu değerli gerçekleri yavaşça ve sesli okuyun. Bu sözlerden zevk alarak zaman geçirin ve Tanrı’nın hayatınız ve durumlarınız hakkında size konuşmasına izin verin.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumalarda önderliğin önemi ve sorumlulukları yer almaktadır. Tanrı için bunlar önemlidir. Yeremya 23:1-6, sorumluluklarını ihmal edenlere Tanrı’nın ne yaptığını vurgular. 5-6. ayetler İsa Mesih’i gösteren peygamberliktir; Mesih tanrısal önderliği geri getirecek ve onun için “Rab doğruluğumuzdur” denilecektir.

Efesliler 2:13-18 bu doğruluk ve kurtuluşun anlamını açıklar. Çarmıhtaki ölümü aracılığıyla, İsa Mesih bizi Tanrı’dan ayıran engelleri yıkmıştır. İsa Mesih Tanrı’yla aramızda —ve Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasında— barışı mümkün kılmıştır.

Olağan Devre 17. Pazar Günü

İSA MESİH 5,000 KİŞİYİ DOYURUR

Yuhanna 6:1-15

1Bundan sonra İsa, Celile (Taberiye) Gölü’nün karşı yakasına geçti. 2Büyük bir kalabalık O’nun ardından gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. 3İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. 4Yahudiler’in Fısıh Bayramı yakındı.

5İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus’a, “Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?” diye sordu. 6Bu sözü onu sınamak için söyledi, kendisi ne yapacağını biliyordu.

7Filipus O’na şu cevabı verdi: “Her birinin az bir şey yiyebilmesi için iki yüz dinarlık ekmek bile yetmez.”

8-9Öğrencilerinden biri, Simun Petrus’un kardeşi Andreas, İsa’ya dedi ki, “Burada beş arpa ekmeğiyle iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?”

10İsa, “Halkı yere oturtun” dedi. Orası çimenlik bir yerdi. Böylece halk yere oturdu. Oradaki erkeklerin sayısı beş bin kadardı. 11İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara istedikleri kadar dağıttı. Balıklarla da aynı şeyi yaptı. 12Herkes doyunca İsa öğrencilerine, “Artıkları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın” dedi.

13Beş arpa ekmeğinden yiyenlerin bıraktığı artıkları topladılar ve bunlarla on iki sepet doldurdular. 14Halk, İsa’nın yaptığı mucizeyi görünce, “Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur” dedi.

15İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi.

Diğer okumalar: 2.Krallar 4:42-44; Mezmur 145:10-11, 15-18; Efesliler 4:1-6

1 LECTIO

Yuhanna bu hikâyeyi zevk alarak anlatır. Öğrencilerin mucizevi bir olay beklemedikleri kesindir. Filipus büyük maliyet —yaklaşık sekiz aylık maaş— düşüncesinde takılıp kalmıştır. Andreas sadece çocuğun ekmek ve balıklarını görebilir.

İsa Mesih için ise hiçbir problem yoktur; o zaten bu ihtiyacın nasıl karşılanacağını bilir. Çocuğun ekmek ve balıklarını kabul eder ve onları mucizevi şekilde çoğaltarak herkesi besler. Hatta sonunda on iki sepet artık toplarlar!

Bu mucizenin anlamı nedir? Göze ilk çarpan anlamda kalabiliriz; fakat devam edip 6.bölümün geri kalanını okursak, Yuhanna’nın bu anlama bir başka boyut kattığını görebiliriz.

Yuhanna yiyecek konusu üzerinde durur. Bunu bir benzetme olarak kullanır. İsa Mesih, hayatın —özellikle ruhsal hayatın— devamını sağlayan “yaşam ekmeğidir.” (27-36. ayetler).

Burada ekmeğin iki anlamı vardır: İsa Mesih’in öğretişleri ve Mesih’in kendisi. Onun kendisi ve doğası hakkındaki tanımından “beslenmeli,” güç almalıyız.

İsa Mesih’in kendisi insanların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılama konularında paralellik kurar (26-27. ayetler). Bu ruhsal beslenmeden yararlanmak için biz de bir şey yapmalıyız: İsa Mesih’e iman etmeliyiz (29. ayet). O’nun öğretişi, hayatını buna dayandıran herkes için, her parçası değerli olan, mükemmel beslenme kaynağıdır.

2 MEDITATIO

 • Sizce İsa Mesih bu mucize aracılığıyla öğrencilerine neler öğretmek istedi?
 • Biz bu mucizeden neler öğrenebiliriz?
 • Mesih’ten ve O’nun sözlerinden nasıl “besleniyorsunuz”? Çoğu insan fiziksel yiyeceğin öneminin farkındadır. Ruhsal beslenmenize gereken önceliği verip vermediğinizi düşünün.

3 ORATIO

Mezmur 145 tüm yarattıklarına gösterdiği ilgi için Tanrı’yı yüceltir. 15 ve 16. ayetler, ihtiyaç olduğunda “yiyeceğin” sağlandığından bahseder. Kutsal Yazılar’dan bir ayetin hayata devam etmeniz için size güç verdiği bir zamanı düşünün.

Hayatınızda belirli zamanlardaki çeşitli yardımları ve sağlayışı için Tanrı’ya şükredin. Bu mezmurun söz ve dualarının imanınızı geliştirmesine ve gelecekle ilgili güveninizi arttırmasına izin verin.

4 CONTEMPLATIO

Kalabalık İsa Mesih’in yemeği çoğalttığına tanık olunca, “Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur” dedi. Belki de, 2.Krallar 4:42-44’te Elişa’nın 20 somun ekmeği çoğaltarak yüz peygamberi besleme mucizesiyle bir bağlantı kurmuşlardı.

Efesliler 4:1-6’da, Pavlus bize Hıristiyanların Mesih’te ve Mesih’le tek beden olduğunu hatırlatır. Bu, ortak bir umudumuz —kurtuluş umudu— olduğu anlamına gelir. Ayrıca “her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.” Böylece bu vaat hepimiz için geçerlidir.

Olağan Devre 18. Pazar Günü

YAŞAM EKMEĞİ

Yuhanna 6:24-35

24Halk, İsa’nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce kayıklara binerek Kefarnahum’a, İsa’yı aramaya gitti. 25O’nu gölün karşı yakasında buldukları zaman, “Rabbî, buraya ne zaman geldin?” diye sordular.

26İsa şöyle cevap verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, mucizeler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. 27Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O’na bu onayı vermiştir.”

28Onlar da şunu sordular: “Tanrı’nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?”

29İsa, “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir” diye cevap verdi.

30Bunun üzerine, “Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir mucize yaratacaksın? Ne yapacaksın?” dediler. 31“Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi, ‘Yemeleri için onlara gökten ekmek verdi.’”

32İsa onlara dedi ki, “Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir. 33Çünkü Tanrı’nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.”

34Onlar da, “Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver!” dediler.

35İsa, “Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi.

Diğer okumalar: Mısır’dan Çıkış 16:2-4, 12-15; Mezmur 78:3-4, 23-25, 54;
Efesliler 4:17, 20-24

1 LECTIO

Yuhanna, İncili’nde sadece hikâye anlatımı yerine daha fazla diyalog kullanmayı tercih eder. İnsanları bir araya getirir ve sonra söylediklerini kaydeder.

Burada kalabalık İsa Mesih’in oraya nasıl ulaştığını bilmek ister. Bu başka bir mucize midir? İsa Mesih buna yanıt vermek istemez; çünkü sadece O’nu dinlemek yerine olağanüstü olaylar görmeyi istediklerini bilir.

Mesih bunun yerine, kendisine olan tutumları hakkında konuşmaya başlar; aslında O’na inanmıyorlardır, sadece mucizelerden —özellikle bedava yemekten— zevk alıyorlardır!

İsa Mesih onlara, maddi değil, ruhsal hazinelerin ardınca gitmelerini söyler. “Bana inanın” der. Fakat onlar o zamana kadar gördükleri mucizelerle tatmin olmamışlardır ve bir mucize daha isterler. Büyük ihtimalle bir başka bedava yemek umuduyla, atalarının gökten nasıl man aldıklarını hatırlarlar (Mısır’dan Çıkış 16:13-36). İsa Mesih Babası’nın manın gerçek kaynağı olduğunu ve şimdi de onlara çok daha iyi bir ekmek vermek istediğini açıklar.

Olanı almaya hevesli kalabalık bu ekmeği ister ve Mesih sırrı açıklar: Gökten inen ekmek kendisidir. O insanların —ruhsal ihtiyaçlar dahil— tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir.

İsa Mesih gelecek olanın bir simgesi olarak insanları fiziksel ekmekle beslemiştir. Fakat vaat edilmiş “ekmek” sadece açlığı kaldırmakla kalmayacak, sonsuz yaşam da sağlayacaktır.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih zamanında ekmek daima her öğünün bir parçasıydı. Bugün Mesih’in günlük beslenmenizde ne kadar önemli olduğunu düşünün. Olanakları olduğunda, çoğu kişi günde sadece bir öğün yemez. Bu neden ruhsal açıdan farklıdır?
 • İnsanlar fiziksel ekmekten hoşnuttu; ama İsa Mesih onlara çok daha fazlasını vermek istiyordu. İsa Mesih’le olan ilişkinizde, O’nun size vermek istediğinden daha azıyla yetinip yetinmediğinizi düşünün.

3 ORATIO

Bu hafta boyunca, Tanrı’nın bizimle ilişkisi üzerinde iyi bir derin düşünme kaynağı olan Mezmur 78’i dua olarak kullanın. Tanrı’nın hayatınızda ne yaptığını düşünün ve kendi şükranlarınızı ekleyin. Süslü kelimeler kullanmanız gerekmez, sadece yüreğinizden gelmesi yeterlidir.

Bu hafta her ekmek yediğinizde, bize yaşam ekmeği olan İsa Mesih’i verdiği için Tanrı’ya kısaca şükredin.

4 CONTEMPLATIO

Mısır’dan Çıkış 16:2-4 İsrailliler’in yiyecekleri olmadığını söyleyerek şikayet etmeleriyle başlar. Tanrı onlara “gökten” ekmek vereceğine dair söz verir. Ayrıca, yiyeceklerini günlük toplama konusunda verdiği talimatlara uyup uymayacaklarını görmek için onları sınayacağını da söyler. Bu metin bugün bize bir şey öğretiyor mu?

Efesliler 4:17, 20-24’te Hıristiyan olarak nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili bize net ve pratik talimatlar verilir. Bu ayetleri okurken, Tanrı’dan size şu anki yaşamınızda bir şey değiştirmeniz gerekip gerekmediğini söylemesini isteyin.

Olağan Devre 19. Pazar Günü

İSA'YA GELİN

Yuhanna 6:41-51

41“Gökten inmiş olan ekmek benim” dediği için Yahudiler O’na karşı söylenmeye başladılar. 42“Yusuf’un oğlu İsa değil mi bu?” diyorlardı. “Annesini de, babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da, ‘Gökten indim’ diyor?”

43İsa, “Aranızda söylenmeyin” diye cevap verdi. 44“Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. 45Peygamberlerin yazdığı gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir.’ Baba’yı işiten ve O’ndan öğrenen herkes bana gelir. 46Bu, bir kimsenin Baba’yı gördüğü anlamına gelmez. Baba’yı sadece Tanrı’dan gelen görmüştür. 47Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır. 48Yaşam ekmeği benim. 49Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. 50Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. 51Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.”

Diğer okumalar: 1.Krallar 19:4-8; Mezmur 34:1-8; Efesliler 4:30 - 5:2

1 LECTIO

Yuhanna İncili’nin bu bölümü, İsa Mesih’in yaşam ekmeği olmasına odaklanır. İsa Mesih’i dinleyenler O’nun sözlerine ve bu sözlerdeki iddialara tepki göstermeye başlar.

Yuhanna’ya göre kalabalık önce İsa Mesih’in gökten geldiğine dair iddiasına tepki verir. Mesih yaşam ekmeği olduğunu ve Baba’dan geldiğini söyler. İnsanlar bu iddiayı saçma bularak reddeder; çünkü O’nun anne ve babasını ve nerede yaşadığını bilirler.

İsa Mesih onların karşı çıkışlarına aldırmaz. Kendisini tanımaları ve anlamaları için Baba’dan gelecek lütfa ihtiyaçları olduğunu vurgular. Baba onları Mesih’e çekmedikçe kimse İsa Mesih’e gidemez.

BabaTanrı İsa Mesih’e olan imanımızın gerçek kaynağıdır. Bize düşen, Tanrı’nın harika kurtuluş hediyesine imanla yanıt vermek ve hayatımızı O’nun iradesine teslim etmektir. Mesih’e iman ne düşündüğümüz ve neye inandığımızdan çok daha fazlasını içerir; Tanrı’yla aramızdaki ilişkide hayatımızın tamamı söz konusudur. Bunun içinde, herkesi —Hıristiyan topluluğumuzun içinde ve dışında olanları— sevmeye adanmışlığımız da yer alır.

İsa Mesih “yaşam ekmeği” konusunu devam ettirirken, sonrasında Rab’bin Sofrası’na da işaret eder. “Vereceğim ekmek de benim bedenimdir.” Rab’bin Sofrası’ndaki Mesih de ruhsal hayatımızın ve O’nunla olan ilişkimizin devamlılığını ve gelişimini sağlar.

Bunların hepsini Tanrı başlatmıştır. Söz olan İsa Mesih’in yaşam ekmeği olması O’nun planıydı. Bugünkü metin bizi, İsa Mesih ve Gökteki Babamız ile ilişkimizdeki gizemin derinliklerine götürür.

2 MEDITATIO

 • Ne zaman Mesih’e inanmaya ve O’nu sevmeye karar verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Aynı zamanda hem Baba Tanrı hem de Kutsal Ruh ile ilişkiniz var mı?
 • İsa Mesih’i nasıl görüyorsunuz? O’nunla ilgili en çok neyi beğeniyorsunuz? Bugün burada O ve O’nun sözleriyle ilgili kabul etmekte zorlandığınız noktalar neler?

3 ORATIO

Bugünkü metne olan tepkinizi düşünün. Şu sözleri kendi duanız olarak söyleyebilir misiniz? “İşte burdayım, Rab İsa. Seni izliyorum; çünkü bu fırsatı ve lütfunu bana Baba verdi.”

Mezmur 34 Rab’le karşılaşmalardan bahseder. 8. ayet bu konuyu çok güzel özetler: “Tadın da görün, RAB ne iyidir, ne mutlu O’na sığınan adama!” Tanrı’nın size iyiliğini gösterdiği her yöntem için şükredin. Aile ve arkadaşlarınızın da O’nun iyiliğini tecrübe etmeleri için dua edin.

4 CONTEMPLATIO

1.Krallar 19:4-8’de İlyas’ın pes edip ölmeyi istemesine rağmen, Tanrı’nın onu yaşatmak için “gökten ekmek” sağladığını okuruz. Hikâyenin geri kalanını okuyun ve İlyas’ın Tanrı’yla dramatik karşılaşmasından ne öğrenebileceğimizi düşünün.

Efesliler’deki zenginliği bir kez daha tadıyoruz (4:30 - 5:2). Tanrı’yı hoşnut etmekle ilgili bu pratik öğütleri okuyun ve bu sözlere uygun yaşamak için Rab’den lütuf isteyin.

Olağan Devre 20. Pazar Günü

GERÇEK YİYECEK

Yuhanna 6:51-58

51Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.”

52Bunun üzerine Yahudiler, “Bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir?” diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar.

53İsa onlara şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu’nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz. 54Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. 55Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. 56Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. 57Yaşayan Baba beni gönderdiği ve ben Baba’nın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. 58İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar.”

Diğer okumalar: Süleyman’ın Özdeyişleri 9:1-6; Mezmur 34:1-2, 9-14; Efesliler 5:15-20

1 LECTIO

İsa Mesih “yaşam ekmegi” olmasıyla ilgili öğretişine devam eder. Dinleyenleri çılgına dönmüştür. O’nun sözlerini sadece yüzeysel olarak algılarlar; ruhsal derinliğini fark edemezler. Bu sözlerin asıl vurguladığı fikri kabul edemezler.

Bir noktada bu sözler, anlamamıza yardımcı olan bir resimdir. Mesih’in bedenini yemek, İsa Mesih’i ve O’nun kurtuluş mesajını kabul edip hayatımıza almak anlamına gelir.

Bir başka yönden de, bu sözler kutsallık getiren dini törendir; O’nun sözü ekmeğe “dönüşerek” onunla Kutsal Yazılar ve Rab’bin Sofrası’nda karşılaştıkça “O’nun bedenini yememize” izin verecektir. Böylece her kim İsa Mesih’in bedeninden, O’nun sözünden ve Rab’bin Sofrası’ndan yerse, Mesih’te yaşar ve Mesih de onda yaşar.

İsa Mesih, sözlerini kabul edip bu dini törenle bedenini yedikleri takdirde öğrencileriyle arasındaki derin ilişkinin gelişeceğinden bahsetmektedir. Onların ilişkisi, Oğul olan Mesih ve O’nu dünyaya gönderen Baba arasındaki ilişkiye benzeyecektir.

Bu, Hıristiyan yaşamının gizemidir; sadece iyi ahlaklı bir yaşam değildir, lütuf ve ilişki bunun temelidir. Hayat Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ile derinleşen bir birliktelik içinde yaşanmalıdır. Böylece Üçlü Birlik’in hayatını yansıtmış oluruz. Üçlü Birlik’le sürekli iletişim halinde olup lütufla onların kendi içindeki iletişimi biraz olsun duyarak onların karakter ve önceliklerini paylaşmalıyız.

2 MEDITATIO

 • Kilisenin Rab’bin Sofrası olarak adlandırdığı törene katılıyor musunuz? Bu, hayatınızı nasıl etkiliyor? İsa Mesih’in bedeni ve kanı düşüncesi sizi zorluyor mu? 1.Korintliler 15:35-42’yi okumaya çalışın.
 • Mesih’in sizde ve sizin Mesih’te yaşamanızın ne anlama geldiğini düşünün. Bu, düşünce ve davranışlarınızı nasıl etkiliyor?

3 ORATIO

Mezmur 34’e geri dönüyoruz. Övgü devam etmekle birlikte, bu haftaki odak noktamız Tanrı’yı onurlandırmaktır. Mezmur yazarı maddiyat ve uzun yaşamın ardınca gidenler ile Tanrı’yı onurlandıranları kıyaslar. Bu ayetleri Tanrı’ya övgüler sunarken kullanın. Tanrı’yı onurlandırmakla ilgili ayetlere geldiğinizde, Tanrı’nın bununla ve hayatınızla ilgili size söylemek isteyebileceklerini dinlemek için zaman ayırın.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumalarımızdaki ortak konu bilgeliktir — olay ve durumları Tanrı’nın gözüyle görmek. Süleyman’ın Özdeyişleri 9:1-6 bilgeliği bir kişi olarak ifade eder ve bizi onun hazırladıklarını yiyip içmeye davet eder.

Efesliler 5:15-20 bilge olma konusuna devam eder ve bize pratik öğütler verir. Kutsal Ruh’la dolmamız ve Tanrı’nın ne yapmamızı istediğini öğrenmemiz gerekmektedir.

Olağan Devre 21. Pazar Günü

SONSUZ YAŞAM SÖZLERİ

Yuhanna 6:60-69

60Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, “Bu söz çetindir, bunu kim kabul edebilir?” dediler.

61Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, “Bu sizi şaşırtıyor mu?” dedi. 62“Ya İnsanoğlu’nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz...? 63Yaşam veren Ruh’tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. 64Yine de aranızda iman etmeyenler var.” İsa iman etmeyenlerin ve kendisini ele verecek olanın kim olduğunu başlangıçtan biliyordu. 65“Sizlere, ‘Baba’nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez’ dememin nedeni budur” dedi.

66Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler, artık O’nunla dolaşmaz oldular. 67İsa o zaman Onikilere, “Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?” diye sordu.

68Simun Petrus şu cevabı verdi: “Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. 69İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı’nın Kutsalısın.”

Diğer okumalar: Yeşu 24:1-2, 15-18; Mezmur 34:1-2, 15-22; Efesliler 5:21-32

1 LECTIO

İsa Mesih’in “yaşam ekmeği” olmakla ilgili önemli öğretişine bakmaya devam ediyoruz. O’nu takip edenlerin birçoğu kritik bir noktaya ulaşmıştır. Bu öğretişin gerçekliğinin imkânsız olduğunu düşünerek oradan ayrılırlar.

İsa Mesih bu toplu ayrılışa şaşırmamıştır. Kontrolünü korumaya devam eder; zaten kendisini kimlerin terk edeceğini başından beri bilmektedir. Yuhanna 6:44’teki gibi, Mesih’le olan ilişkimizde Baba’nın rol oynadığını vurgular.

İsa Mesih on iki öğrenciyi seçim yapmak zorunda bırakır: Benimle kalıp bana inanın ya da gidin. Onlar kalmayı seçer. Petrus’un Mesih’e yanıtı sıkça tekrarlanmaya değer. İki kısa cümlesi imanı özetler. Bununla birlikte, Petrus’un İsa Mesih’e böyle adanmışlıkta bulunmak için içinde ne zorluklarla mücadele ettiğini dile getirmez.

Petrus ne olursa olsun İsa Mesih’in öğrencisi olmaya karar vermiş olmalıdır. Şimdi geri dönmesine hiçbir şey neden olamayacaktır. İsa Mesih O’nu kendi gücümüzle takip edemeyeceğimizi —Kutsal Ruh’un gerekli olduğunu— açıklar (63. ayet).

İsa Mesih’in öğrencisi olmak insan kararından daha fazlasını gerektirir: Üçlü Birlik’in desteği. Baba bizi Mesih’e “çekip” O’nu takip etmemizi “mümkün kılar.” Kutsal Ruh İsa Mesih’i açıklar, Tanrı’nın sözlerini anlamamıza yardım eder ve Hıristiyan olarak yaşamamız için bize güç verir. Oğul İsa Mesih’e olan iman aracılığıyla bağışlanmaya ve sonsuz yaşama kavuşuruz.

Üçlü Birlik’in bir üyesiyle ilişkimiz olmadığında Hıristiyan yaşamını devam ettiremeyiz — Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un her biri temeldir.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih’in öğretişinin hangi bölümünü kabul etmek ya da uygulamak size zor geliyor?
 • Hiç Hıristiyanlığı bırakmayı düşündünüz mü? Sizi durduran ne oldu? Petrus’un yanıtı sizin dudaklarınızdan da döküldü mü?
 • Üçlü Birlik’in sizi imana getirip imanda muhafaza etmedeki işleyişi hakkında düşünün. Buna yanıtınız nedir?

3 ORATIO

Mezmur 34’e döndüğümüzde, tekrar Rab’bi her zaman yüceltmemiz gerektiğini hatırlarız. Tanrı’nın geçmişteki sadakatini ve teşviğimiz kırıldığında bizimle özel olarak ilgilenişini hatırladığımızda (18. ayet), O’na daha çok yaklaşırız.

Bu hafta duayla birlikte hayatınızda kişisel olarak “tattığınız,” “Tanrı’nın iyiliği” ile ilgili bir liste yapın. Bu listeyi, iman hayatınızda karşılaştığınız zorlu ve kafa karıştırıcı şeylerle karşılaştırın. Bu listeleri Tanrı’da sahip olduklarınız ve zorlandığınız konularda yardımları için O’na şükretmek üzere kullanın.

4 CONTEMPLATIO

Bu haftanın odak noktası sevgi ve adanmışlıktır. Yeşu 24:1-2, 15-18’de İsrailliler’den seçim yapmaları istenir: Tanrı’ya hizmet ya da başka ilahları izlemek. Mısır’daki kölelikten kurtarılışlarını hatırlayan İsrailliler, Tanrı’ya hizmet adanmışlıklarını yenilerler.

Efesliler 5’te Pavlus bir sırrı açığa çıkarır. İsa Mesih ile kilise arasındaki ilişkiyi evliliğe benzetir. Sevgi ve adanmışlık her ikisinin de temelidir.

Olağan Devre 22. Pazar Günü

YÜREĞİN TUTUMU

Markos 7:1-8, 14-15, 21-23

1Yeruşalim’den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri, İsa’nın çevresinde toplandılar. 2O’nun öğrencilerinden bazılarının murdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. 3Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının geleneği uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. 4Keza, çarşıdan dönünce, yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kâse, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok geleneğe de uyarlar.

5Ferisiler ve din bilginleri İsa’ya, “Senin öğrencilerin neden atalarımızın geleneğine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?” diye sordular.

6İsa onlara şöyle cevap verdi: “Yeşaya’nın siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne doğrudur! Yazmış olduğu gibi,

`Bu halk, dudaklarıyla beni sayar,

Ama yürekleri benden uzaktır.

7Bana boşuna taparlar.

Çünkü öğrettikleri, sadece insan kurallarıdır.’

8Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, insan geleneğine uyuyorsunuz.”

14İsa, halkı yine yanına çağırıp onlara, “Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin” dedi. 15-16“İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.”

21-22Çünkü kötü düşünceler, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. 23Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.”

Diğer okumalar: Yasanın Tekrarı 4:1-2, 6-8; Mezmur 15:1-5; Yakup 1:17-18, 21-22, 27

1 LECTIO

İsa Mesih’in dini olarak neyin kirli neyin temiz olduğuyla ilgili öğretişi, hem O’nun yeryüzündeyken gerçekleştirdiği hizmeti hem de sonrasında Yahudi olmayan Hıristiyanların kiliseye katılımı sırasında tartışmalı bir konu olmuştur.

Markos bu konudan bahseder; çünkü Yahudi kökenli olmayan Hıristiyanlar için yazmaktadır. Tanrı elbette Yahudiler’e yiyecek ve hijyen ile ilgili detaylı kurallar vermiştir (Levililer 11’e bakın).

Burada İsa Mesih iki konuyla karşı karşıyadır: İnsanlar tarafından yaratılmış ek kurallar ve aslında neyin insanı dini açıdan kirli ya da temiz kıldığı.

Öyle görünüyor ki, din önderleri zamanla kendi kurallarını Tanrı’nın yasasına eklemiş ve bunları başkalarına Tanrı’nın emirleri gibi yansıtmışlardır. Daha da kötüsü, bu insan yapımı kurallara Tanrı’nın asıl emirlerinden daha fazla önem vermektedirler (7-8. ayetler).

İsa Mesih asırlardır süregelen Yahudi geleneklerine meydan okur. “Ne yediğiniz gibi dışsal şeyler sizi kirli kılmaz” der. Kişiyi kirli kılan, yüreğinde olandır. Kötü eylemlere yol açan kötü düşünceler orada oluşur.

İsa Mesih, insanların yürek tutumu doğru olmadığı sürece, “doğru” şeyleri söylemeleri ya da yapmalarının bir önemi olmadığını bilir. Ferisilerin çoğu konunun aslını unutmuştur. Tanrı saf ve sevgi dolu bir yürekle O’na tapınıp hizmet etmemizi ister. İstediğiniz kadar insan kurallarına itaat edin; ama yüreğiniz pak olmadığı sürece Tanrı’nın gözünde iki yüzlü olursunuz.

2 MEDITATIO

 • Yürek tutumunuzu düşünün. Tanrı’ya sevgiyle mi tapınıp hizmet ediyorsunuz? Yoksa, dışsal olarak kurallara uyup “doğru” şeyleri yapmaya daha fazla önem mi veriyorsunuz? İsa Mesih hangisini istiyor?
 • Ferisilerin öncelikleri yanlıştı. Kendi önceliklerinizi düşünün. Değişmesi gereken şeyler var mı?

3 ORATIO

Tanrı’ya ve başkalarına daima sevgiyle hizmet etmek ve O’na her zaman sevgiyle tapınmak için, Tanrı’dan sizde temiz bir yüreği daim kılmasını isteyin.

Mezmur 15 Tanrı’nın huzurunda bulunma olasılığı yüksek olan kişileri tanımlar. Tanrı’yı hoşnut eden ve hoşnut etmeyen şeylerin bir listesini yapın. Yapmanız gerekenleri yapmanız ve O’nu hoşnut etmeyen şeylerden kaçınmanız için Tanrı’dan yardım isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Yasanın Tekrarı 4:1-2, 6-8’de, Musa’nın Tanrı yasasını İsrailliler’e bildirmeye başladığını görürüz. Onlara Tanrı’nın emirlerine hiçbir şey eklememeleri ya da çıkartmamaları tembihlenir. İsa Mesih de İncil metnimizde Ferisiler’i bununla yüzleştirmiştir.

Yakup 1’deki ayetler Tanrı’nın yasasını duyup uygulama konusuna devam eder. 22. ayet bize kendimizi aldatmamamızı söyler. Sadece Tanrı’nın bizden ne istediğini dinlemek yeterli değildir; O’nun istediklerini yerine getirmemiz gerekir. İhtiyaçta olanlara yardım etmek ve kendimizi ruhsal olarak dünyanın kirletişinden korumak, imanımızı gerçek kılacaktır.

Olağan Devre 23. Pazar Günü

ŞİFA VEREN DOKUNUŞ

Markos 7:31-37

31Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile Gölü’ne geldi. 32Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler, elini üzerine koyması için yalvardılar.

33İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu, tükürüp onun diline dokundu. 34Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama, “Effata”, yani “Açıl!” dedi. 35Adamın kulakları hemen açıldı, dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı.

36İsa orada bulunanları, bunu kimseye söylememeleri için uyardı. Ama onları ne kadar uyardıysa, onlar haberi o kadar çok yaydılar. 37Halk büyük bir hayret içinde kalmıştı. “Yaptığı her şey mükemmel. Sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor!” diyorlardı.

Diğer okumalar: Yeşaya 35:4-7; Mezmur 146: 7-10; Yakup 2:1-5

1 LECTIO

İsa Mesih sağır ve dili tutuk adamı iyileştirdiğinde onun iki sorununu birden çözer. Adam artık hem duyabilir hem de konuşabilir. Böylece, tamamen sessiz ve ıssız bir dünyada yaşaşan bu adam, artık topluma çok yönlü katılabilir.

Adamın sessizliği İsa Mesih’in “açıl” emriyle kaybolur. Markos İsa Mesih’in şifa verirken konuştuğu Aramice kelimeyi kullanmıştır. Fakat mucizenin gerçekleşmesini sağlayan şey dil veya kelime seçimi değil, İsa Mesih’in tanrısal şifa gücüdür.

İnciller İsa Mesih’in mucizelerini dini tören, sihir ya da kötü güçlerle değil, tamamen Tanrı’nın gücüyle gerçekleştirdiğini vurgular. Tanrı’nın Mesih’te işleyen gücü şifayı, bağışlamayı ve kurtarışı gerçekleştirir.

Markos hem sağır hem de dilsiz olan bu adamın şifa buluşunu anlatan tek İncil yazarıdır. Bu mucizenin nerede gerçekleştiği net olmasa da, İsa Mesih’in yolculuk ettiği bölge göz önüne alındığında, adamın Yahudi olmama olasılığı vardır. İsa Mesih bu adamı da diğerleri gibi iyileştirmiştir; çünkü onun için aracılık eden kişiler Mesih’e olan imanlarını göstermiştir. İsa Mesih ve tanrısal gücü, ulus veya kültürel köken gözetmeksizin tüm insanlara hizmet etmeye ve onları kurtarmaya hazırdır.

İnsanlar çok sevinmiştir. İsa Mesih’in buyruğuna rağmen, sevinçlerini içlerinde tutamaz ve mucizeyi herkese anlatırlar!

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih onu iyileştirmeye hazırlanırken sizce adam ne düşünüyordu? Sizce Mesih adamı neden kalabalıktan uzaklaştırdı?
 • Bu adamın arkadaşlarının rolünü düşünün. Bundan ne öğrenebiliriz? İsa Mesih neden onlara mucize hakkında kimseye bir şey söylememelerini tembihledi?
 • Bu mucizenin sonuçları nelerdir?

3 ORATIO

Mezmur 146 Tanrı’nın vaatleri ve sadakatini öven, güzel bir duadır. Umut ve beklentiyle doludur; birçok mucizeden bahseder. Yapabilirseniz, siz de mezmur yazarına katılın ve Tanrı’nın hayatınızdaki mucizevi müdahaleleri için şükredin. Bazen Tanrı’nın ihtiyaçlara yanıt vermesi çok uzun zaman alıyormuş gibi görünür. Mezmur yazarı 6. ayette bize Tanrı’nın vaatlerine sadık kaldığını hatırlatır. Umudunuzu yitirmeyin, Tanrı’ya güvenin.

4 CONTEMPLATIO

Tanrı istediği yerde ve zamanda şifa verir. Diğer okumaların ilki olan Yeşaya 35:4-7, Tanrı’nın halkını kurtarıp onlara şifa vereceğini söyleyerek teşvik eder. Bahsedilen iki şifa, bugünkü okumamızdaki mucizede İsa Mesih tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yakup 2:1-5 Tanrı’nın insanları dış görünüşlerine göre yargılamadığı gibi, bizim de yargılamamamız gerektiğini hatırlatır. Herkesi eşit olarak sevip hizmet etmeli ve kimsenin statüsünden etkilenmemeliyiz.

Olağan Devre 24. Pazar Günü

PEKİ YA SİZ?

Markos 8:27-35

27İsa, öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesi’ne bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, “Halk, benim kim olduğumu söylüyor?” diye sordu.

28Öğrencileri O’na şu karşılığı verdiler: “Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.”

29O da onlara, “Ya siz, ben kimim dersiniz?” diye sordu.

Petrus, “Sen Mesih’sin” cevabını verdi.

30Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.

31İsa, İnsanoğlu’nun çok acı çekmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. 32Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus O’nu bir kenara çekip azarlamaya başladı.

33Ama İsa dönüp diğer öğrencilerine baktı. Petrus’u azarlayarak, “Çekil önümden, Şeytan!” dedi. “Senin düşüncelerin Tanrı’nın değil, insanın düşünceleridir.”

34Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: “Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. 35Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek; canını benimve Müjde’nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır.

Diğer okumalar: Yeşaya 50:5-9; Mezmur 116:1-6, 8-9; Yakup 2:14-18

1 LECTIO

Etrafta İsa Mesih’in kimliğiyle ilgili çılgın söylentiler dolaşmaktadır. Mesih öğrencilerine insanların kendisi hakkında ne söylediğini sorar. Çoğu kişi O’nu Eski Antlaşma peygamberlerine —özellikle İlyas’a— benzetmektedir. Diğerleri O’nun Vaftizci Yahya olabileceğini bile düşünür.

Sonra İsa Mesih öğrencilerine kendisinin kim olduğunu düşündüklerini sorar. Petrus, anlamını tam olarak fark edemese de, O’nun Mesih olduğunu söyler. Bu noktada İsa Mesih gerçek kimliğini sadece öğrencilerinin bilmesini ister; bu yüzden, bunu kimseye söylememelerini tembihler.

Bundan sonra İsa Mesih öğrencilerine yeryüzündeki görevinin nasıl biteceğine dair bilgi verir. Onlara açıkça acı çekip öleceğini, ama üç gün sonra ölümden dirileceğini söyler. Bu, Petrus’un kafasındaki Mesih fikriyle uyuşmadığından, İsa Mesih’i azarlar!

İsa Mesih Petrus’un sözlerini reddeder ve İblis’in Petrus’u kullanmakta olduğunu açıkça söyler. Bu insanın düşüncesidir, Tanrı’nın değil. Petrus’un Mesih hakkında öğrenecek daha çok şeyi vardır.

Sonra İsa Mesih kalabalığa O’nun öğrencilerinden biri olmanın anlamını açıklar. Bunu yaparken çarmıh taşıma benzetmesini kullanır. Bu, dinleyenlerinin zihninde çarpıcı ve korkutucu bir resim yaratacaktır. Çoğu kişi, küçük düşürücü ve acı dolu ölümü tatmak için dövülmüş, kanlar içinde caddelerde zorla yürüyen, mahkum edilmiş birini resmedecektir.

İsa Mesih’in sözleri ilk öğrenciler için uyarı niteliğindedir. Mesih’in ardınca gitmek isteyen kişi acıya hazırlıklı olmalıdır. Bazı öğrenciler gerçekten çarmıha gerilerek ölmüştür. Günümüzde bile bazıları Müjde uğruna canını vermektedir. Geriye kalan bizler için, Tanrı’nın isteğine tam olarak boyun eğmek ve canımızı vermeye hazır olmak her gün yapmamız gereken şeydir.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih’in kim olduğuna inandığınızı düşünün. Anlayışınız tam mı? Bazen Petrus gibi İsa Mesih’ten daha iyi bildiğimizi düşünerek suç işliyor muyuz?
 • Neden İsa Mesih’in ardınca gittiğinizi düşünün. Mesih’i izlemek bir şekilde fedakârlık veya acı gerektirdiğinde, bu nedenleri hatırlamak size yardımcı oluyor mu?
 • İsa Mesih “her gün çarmıhı taşımaktan” ve “Mesih ve Müjde uğruna canını yitirmekten” bahseder. Bunun sizin için anlamı nedir? Hıristiyan olarak yaşamamıza yardım için İsa Mesih’in Kutsal Ruh’u gönderdiğini hatırlayın.

3 ORATIO

Mezmur 116 kurtuluştan ötürü büyük bir sevinç çığlığıdır. Mezmur yazarı ezilmiş ve korkuyor olmasına rağmen, “inanmaya devam ettim” der (10-11. ayetler). Tanrı’yla ilişkinizi düşünün; O’nu yüceltmek için şimdi bu ayetleri kullanabilir misiniz?

4 CONTEMPLATIO

Yeşaya 50:5-9 genellikle Hizmetkar Ezgilerinden biri ve Mesih’in acı çekeceğiyle ilgili peygamberlik olarak bilinir. (Yeşaya 52:13 – 53:12’ye de bakın.) İsa Mesih bu sözleri iyi biliyordu ve çekeceği acıların Tanrı’ya itaat edişine engel olmasına izin vermedi.

Yakup 2:14-18 İsa Mesih’e olan gerçek imanın kendisini sadece sözlerle değil, eylemlerle de göstereceğini vurgular. İman kişiden taşarak fedakârlığa ve başkaları için —eylemle belli olan— sevgiye dönüşecektir.

Olağan Devre 25. Pazar Günü

YENİ YOL

Markos 9:30-37

30Oradan ayrılmış, Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. 31Öğrencilerine ders verirken şöyle diyordu: “İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek.” 32Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa’ya soru sormaktan da korkuyorlardı.

33Kefarnahum’a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, “Yolda aranızda neyi tartışıyordunuz?” diye sordu. 34Hiç birinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı.

35İsa oturup Onikiler’i yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: “Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.”

36-37Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti, sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: “Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.”

Diğer okumalar: Bilgelik 2:12, 17-20; Mezmur 54:1-4, 6; Yakup 3:16 - 4:3

1 LECTIO

Bugünkü okumada İsa Mesih, geçen hafta hakkında okuduğumuz (Markos 8:31-33), ölümü ve dirilişiyle ilgili öğretişi öğrencilerine tekrarlar. Bu öyle önemlidir ki, İsa Mesih yalnız olduklarından ve rahatsız edilmeyeceklerinden emin olur.

Markos öğrencilerin kafalarının karıştığını ve İsa Mesih’e konuyla ilgili soru sormaya çekindiklerini belirtir.

Belki yanlış bir şey söylerlerse Petrus gibi azarlanacaklarını düşünmüşlerdir (Markos 8:33); böylece sessiz kalmaya karar verirler. Belki de Mesih’in sözlerinin sonuçlarıyla zihinlerinde baş edememişlerdir.

Öğrencilerin kimin en büyük olduğuyla ilgili tartışması, İsa Mesih’in ölmesi halinde grup önderinin kim olacağını merak etmelerinden kaynaklanmış olabilir. Tabi İsa Mesih bunu hemen ele alır. Öğrenciler neyi tartışmakta olduklarını itiraf edemeyecek kadar utanmıştır. Mesih onların açıklama yapmasını beklemez. Onlara göstermekle yetinir. Fakat bunu onların beklediği şekilde yapmaz.

İsa Mesih’in topluluğunda önemli olmak, güç kullanarak değil, diğerlerine hizmet ederek sağlanır. O dönemde çocukların hiç gücü yoktu ve onlara az değer verilirdi. Fakat Mesih’in gözünde, “değersiz” birini kabul eden herkes Mesih’i ve O’nu gönderen Baba’yı kabul etmiş oluyordu. İsa Mesih’in hayata bakışı ile dünyanın bakış açısı asla karıştırılamaz; onlar su ve yağ gibidir.

İsa Mesih’in öğretişini kabul etmeleri için öğrencilerin bakış açısının sarsılması gerekiyordu. Mesih ve Babası, öğrencileri aracılığıyla toplumun reddettiği kişilerle karşılaşılacaktı. Öğrenciler değişmedikleri takdirde, Tanrı gibi değil, dünya gibi düşünüyor olacaktı. İsa Mesih bir kez daha, O’nun yolunun dünyanın yolu olmadığını ve asla olmayacağını vurgulamıştır.

2 MEDITATIO

 • Öğrenciler İsa Mesih’ten öğretişini açıklamasını istemeye çekinmekte haklı mıydı? Anlamadığınız şeyleri Mesih’e sorabileceğinizi düşünüyor musunuz?
 • İsa Mesih öğrencisi olmakla ilgili öğretişini örneklendirirken neden bir çocuğu kullandı? Bundan ne öğrenebiliriz? Markos 10:13-16’dan başka ne bilgiler edinebiliriz?
 • İsa Mesih’in başkalarına hizmet etmekteki tavrımıza verdiği önemi düşünün. Bunu hayatınızın pratik bir parçası haline nasıl getirirsiniz?

3 ORATIO

Mezmur 54’ü duayla okuyun. Tanrı’ya olan güvenini anlatan mezmur yazarına katılabilir misiniz? Bütün hafta boyunca 4. ayeti tekrarlayın: “Tanrı benim yardımcımdır, tek desteğim Rab’dir.” Bu gerçekler hayatınızın hangi durumlarına uygulanabilir?

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumalar, Tanrı’yı izleyen kişiler ile dünyanın davranışını karşılaştırır. Bilgelik 2:12, 17-20 kötülerin adil olanlardan nasıl nefret ettiğini gösterir. Kötüler hayatı adil olanlar için zorlaştırır; çünkü adil kişiler kötülere Tanrı’nın istediklerini yapma konusunda başarısız olduklarını sürekli hatırlatır.

Yakup 3:16 - 4:3 bizi kıskanç veya bencil olmaya karşı uyarır. Tanrı’yı hoşnut etmeyen bu tavırlar uyumsuzluk ve türlü kötülükleri beraberinde getirir. İyi ürün veren, tanrısal bilgelikle yaşamamız gerekir.

Olağan Devre 26. Pazar Günü

İSA'YA OLAN İMANINIZI KORUYUN

Markos 9:38-48

38Yuhanna O’na, “Öğretmenim” dedi, “Senin adınla cin kovan birini gördük, ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık.”
39“Ona engel olmayın!” dedi İsa. “Çünkü benim adımla mucize yapıp da hemen ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. 40Bize karşı olmayan, bizden yanadır. 41Size doğrusunu söyleyeyim, Mesih’e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su içiren ödülsüz kalmayacaktır.

42“Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. 43-44Eğer elin seni günaha sokarsa, onu kes. Çolak olarak yaşama kavuşman, iki el sahibi olarak sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. 45-46Eğer ayağın seni günaha sokarsa, onu kes. Tek ayaklı olarak yaşama kavuşman, iki ayak sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir. 47Eğer gözün seni günaha sokarsa, onu çıkarıp at. Tanrı’nın Egemenliği’ne tek gözle girmen, iki göz sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir.

48‘Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş de sönmez.’

Diğer okumalar: Çölde Sayım 11:25-29; Mezmur 19:7, 9, 11-13; Yakup 5:1-6

1 LECTIO

İsa Mesih öğrencilerini tekrar şaşırtır. Biri İsa’nın adıyla cinleri kovmaktadır. Öğrenciler ona durmasını söyler; çünkü adam onların grubundan değildir.

İsa Mesih, adamı durdurmamalarını söyleyerek öğrencilerini şaşırtır. Mesih’in verdiği neden pratiktir. O’nun adıyla mucize yapan birinin sonradan dönüp Mesih’in hizmetine karşı konuşması mümkün değildir. Bize fazla bilgi verilmediğinden, bu kişinin Mesih’in öğrencileriyle neden daha yakından ilgili olmadığını bilmiyoruz. Fakat İsa Mesih, onu izledikleri için öğrencilerine iyilik yapanların mutlaka ödüllendirileceğini vurgular.

Sonra İsa Mesih günahın ciddiyetine odaklanır. Gençlerin kendisine olan imanlarını kaybetmelerine neden olanları sertçe uyarır (42. ayet).

İsa Mesih, kimsenin ya da hiçbir şeyin öğrencilerinin kendisine olan imanlarını kaybetmelerine neden olmasına izin vermemelerini söyleyerek öğretişini özetler. Bunu üç kezden fazla söyleyerek önemini vurgular. Bu, ölüm kalım, cennet cehennem meselesidir. Hayatımızın her alanında net olarak Mesih’e ve Tanrı Krallığı’na odaklanmalıyız.

2 MEDITATIO

 • Sizce öğrenciler İsa Mesih’in adıyla cinleri kovan adamı neden durdurmak istediler?
 • Bu metin denenme ve günahla mücadele ile ilgili bize ne öğretiyor? Bunu Tanrı’nın aldığı kadar ciddiye alıyor muyuz?
 • Mesih’e imanları açısından başkalarına —özellikle çocuklara— karşı sorumluluğumuz hakkında ne öğrenebiliriz?

3 ORATIO

Kutsal Yazılar bizi, onları okuyup üzerlerinde derin düşündükçe değiştirir. Kutsal Ruh bu değişimin gerçekleşmesine yardım eder. Mezmur 19’un bu ayetleri Tanrı’ya itaat etme ve günahtan uzak durmaya odaklanmamıza yardımcı olur. Bu mezmur üzerinde düşünüp dua ederken Kutsal Ruh’un hayatınızda değişmesi gereken alanları göstermesine izin verin. Günahlarımızı itiraf edersek, Tanrı “günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” (1.Yuhanna 1:9).

4 CONTEMPLATIO

Çölde Sayım 11:25-29’da Yeşu’nun, doğru olmadığını düşündüğü bir şeyi bir kişinin yapması durumunda Mesih’in öğrencileri gibi tepki verdiğini görüyoruz. Musa ise —İsa Mesih gibi— farklı bir yaklaşım göstermiştir. Daha önceki okumalarımızdan da bildiğimiz gibi, Tanrı yürek tutumumuzla daha çok ilgilenir.

Yakup 5:1-6, dünyasal zenginliklerine güvenen ve başkalarını sömüren kişilere bir uyarıdır. Tanrı onları yargılayacaktır. Hıristiyanların bencil ve sevgisiz davranışları başkalarının Mesih’e ve kiliseye olan inançlarını yitirmelerine neden olabilir. Kişisel davranışlarımız Mesih’i yansıtmalıdır; düşüncesiz söz ve davranışlar başkaları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Olağan Devre 27. Pazar Günü

İSA MESİH'İN EVLİLİKLE İLGİLİ ÖĞRETİŞİ

Markos 10:2-16

2Yanına gelen bazı Ferisiler O’nu sınamak amacıyla, “Bir erkeğin, karısını boşaması Kutsal Yasa’ya uygun mudur?” diye sordular.

3İsa karşılık olarak, “Musa size ne buyurdu?” dedi.

4Onlar, “Musa, erkeğin bir boş kâğıdı yazarak karısını boşamasına izin vermiştir” dediler.

5İsa onlara, “Musa bu buyruğu size yüreklerinizin katılığından ötürü yazdı” dedi. 6“Tanrı, yaratılışın ta başlangıcından insanları `erkek ve dişi olarak yarattı.’ 7-8`Bu nedenle adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar.’ Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. 9O halde Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın.”

10Öğrencileri evde O’na yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. 11İsa onlara, “Karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur” dedi. 12“Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur.”

13Bu arada bazıları küçük çocukları İsa’nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları azarladılar. 14İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, “Bırakın, çocuklar bana gelsin” dedi. “Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir. 15Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez.” 16Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.

Diğer okumalar: Yaratılış 2:18-24; Mezmur 128; İbraniler 2:9-11

1 LECTIO

Bugünkü okuma Yeni Antlaşma’da iyi bilinen bir metindir ve Matta 19:1-15 ile Luka 16:18’de de bulunur.

Ferisiler İsa Mesih’e boşanmayla ilgili bir soru sorar. Amaçları, O’nu Musa’nın yasasıyla çelişkiye sokarak tuzağa düşürmektir. İsa Mesih onlara, Musa’nın bu konuda ne dediğini sorar; böylece kendi sorularını kendilerinin yanıtlamasını sağlar. Ferisiler Yasanın Tekrarı 24:1-4’ten alıntı yapar ve adamın karısında beğenmediği bir şey olduğu takdirde onu boşama izni olduğunu söylerler. Fakat bir koşul vardır: Adam sonra fikrini değiştirip aynı kadınla ikinci kez evlenemez.

İsa Mesih bizi Tanrı’nın asıl planına geri götürür ve böylece daha üstün bir standartı gösterir. Bir adam ile kadın evlilikle bir araya geldiğinde Tanrı’nın gözünde bir olurlar ve onları kimse ayırmamalıdır. Bir başka deyişle, ideal olarak insanlar boşanmamalıdır. Boşanmaya Musa’nın Yasası’nda izin verilmesinin tek nedeni, insanların yüreklerinin katılığıdır.

Öğrenciler İsa Mesih’e bu konuyla ilgili daha fazla soru sorar. Bu noktada Mesih Musa’dan ileriye giderek boşanmış kişinin tekrar evlendiği takdirde zina etmiş olacağını söyler. Bu durumda İsa Mesih ikinci kez evlenmeyi geçersiz kılar. İsa Mesih Tanrı’nın Krallığı’nda O’nun yüksek standartlarına göre yaşamamızı ister ve bize bu konuda yardım etmesi için Kutsal Ruh’unu gönderir.

İsa Mesih neredeyse aynı solukta, bir çocuğun yüreğindeki imanı vurgular. Tanrı’nın Krallığı’nda yaşamak için basit iman şarttır; aynı iman Mesih’in evlilikle ilgili öğretişini kabul etmek için de gereklidir.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih’in boşanma ve tekrar evlilikle ilgili öğretişi hakkında ne düşünüyorsunuz? O’na katılıyor musunuz, yoksa her durum için geçerli olmasının zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?
 • İsa Mesih’e bu konuyla ilgili neler sormak istersiniz? Mesih’in sorularınıza nasıl yanıt vereceğini düşünüyorsunuz?

3 ORATIO

Mezmur 128 Tanrı’ya itaatin bereketlerini sıralar. Tanrı aile ilişkilerimizin merkezinde olduğu sürece, bereketler ailenin her bir üyesi için akabilir.

Ailenizde gerçekleştiğini gördüğünüz bereketlerden bazılarını bir kenara yazın ve bunlar için Tanrı’ya şükredin. Zorluk ve denenmeler geldiğinde, bu listenize bakın ve kendinize Tanrı’nın sadakatini hatırlatın.

4 CONTEMPLATIO

Bu haftanın diğer okumaları ilişkilerle ilgilidir. Yaratılış 2:18-24’te Tanrı adam için —bazen “yardımcı eş” olarak tanımlanan— özel birini yaratarak sevgisini gösterir. İsa Mesih de bugünkü okumamızın 24. ayetinden alıntı yapar.

İbraniler 2:9-11’de mükemmel önder olan İsa Mesih’in bizi günahlarımızdan arındırmak ve Tanrı Krallığı’na giden yolu açmak için acı çekmeyi kabul ettiğini okuruz.

Olağan Devre 28. Pazar Günü

GERÇEK ZENGİNLİK

Markos 10:17-30

17İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O’na, “İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?” diye sordu.

18İsa ona, “Bana neden iyi diyorsun?” dedi. “İyi olan tek biri var, O da Tanrı’dır. 19O’nun buyruklarını biliyorsun: `Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, kimsenin hakkını yeme, annene babana saygı göster.’”

20Adam, “Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum” dedi.

21Ona sevgiyle bakan İsa, “Bir tek eksiğin var” dedi. “Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle.”

22Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı, üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.

23İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, “Varlıklı kişilerin Tanrı Egemenliği’ne girmesi ne güç olacak!” dedi.

24Öğrenciler O’nun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, “Çocuklar” dedi, “Tanrı’nın Egemenliği’ne girmek ne güçtür! 25Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği’ne girmesinden daha kolaydır.”

26Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, “Öyleyse kim kurtulabilir?” diyorlardı.

27İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkün” dedi.

28Petrus O’na, “Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik” demeye başladı.

29-30“Size doğrusunu söyleyeyim” dedi İsa, “Benim ve Müjde’nin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.

Diğer okumalar: Bilgelik 7:7-11; Mezmur 90:12-17; İbraniler 4:12-13

1 LECTIO

Bugünkü metinde yer alan adam, İsa Mesih’e sonsuz yaşamı miras almak için ne yapması gerektiğini sorduğunda, aslında son derece kritik bir soru sormuştur. İsa Mesih samimiyetini gözden geçirmesi için adamı sorguya çeker.

Adam gençliğinden beri Tanrı’nın bütün emirlerine itaat etmiştir. Sonra Mesih asıl soruyu sorar: Tüm servetinden benim için vazgeçebilir misin? İsa Mesih adamın çok zengin olduğunu biliyordur ve sorusu bu gerçeği oradaki herkese açıklar. Adam servetinden vazgeçmek istemez. Bu nedenle, üzgün şekilde İsa Mesih’ten ve O’nun öğrencilerinden biri olma davetinden uzaklaşır.

İsa Mesih bu durumu öğrencilerine ders vermek için kullanır. Onlara zengin kişilerin Tanrı’nın Krallığı’na girmesinin ne kadar zor olduğunu söyler. Öğrenciler şaşkındır. Eski Antlaşma’da zenginlik genellikle Tanrı bereketinin işareti olarak görülür. Böylece öğrenciler Tanrı Krallığı’nı bir açıdan daha tanımış olurlar.

Sonra İsa Mesih anlatmak istediğini daha da vurgular. Pek çok elyazmasında 24. ayetin son kısmı şöyle geçer: “Zenginliğe güvenenler için ne kadar zordur.” Bundan sonra Mesih, öğrencilerini istediği noktaya getirmek için imkânsız bir şeyle kıyaslamada bulunur. Belirtmek istediği nokta şudur: İnsan kendisini kurtaramaz; ancak Tanrı onu kurtarabilir.

2 MEDITATIO

 • Öğrenciler İsa Mesih’in zengin adama söylediği sözlere neden şaşırdılar?
 • Mesih bu adamdan ne yapmasını istedi?
 • Bu metin İsa Mesih’in ardınca gitmenin bedeli hakkında ne söylüyor?
 • Bize iyi ahlâklı bir yaşamın yeterli olmadığını mı öğretiyor? Sonsuz yaşama kavuşmamız için bize ne gerekiyor?

3 ORATIO

Mezmur 90:12-17 Tanrı’ya odaklanmamıza yardımcı olur. Mezmur yazarı Tanrı’dan açıkça yardım ve bereket ister; biz de bunu yapabiliriz. Fakat iman ve güvenimiz aldığımız bereketlere değil, Tanrı’nın kendisine odaklı olmalıdır. Tanrı hem iyi hem de kötü zamanlarımızda bizimle birliktedir.

4 CONTEMPLATIO

Bilgelik 7:7-11, Tanrı’nın hikmetinin dünyasal zenginliklerden çok daha değerli olduğunu hatırlatır.

İbraniler 4:12-13 , düşüncelerimizi yargılamak konusunda Tanrı sözünün gücünü vurgular. Bunu İsa Mesih’in zenginlik konusundaki öğretişine nasıl uygulayabiliriz?

Olağan Devre 29. Pazar Günü

HİZMETKAR TAVIR

Markos 10:35-45

35Zebedi’nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa’ya yaklaşıp, “Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu bizim için yapmanı istiyoruz” dediler.

36İsa onlara, “Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?” diye sordu.

37“Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver” dediler.

38“Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz” dedi İsa. “Benim içeceğim kâseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?”

39-40“Evet, olabiliriz” dediler.

İsa onlara, “Benim içeceğim kâseden siz de içeceksiniz, benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız” dedi. “Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır.”

41Bunu işiten diğer on öğrenci Yakup’la Yuhanna’ya kızmaya başladılar. 42İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: “Bilirsiniz ki, ulusların önderleri sayılanlar, onları egemenlik hırsıyla yönetirler, ileri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. 43Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkârı olsun. 44Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun. 45Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.”

Diğer okumalar: Yeşaya 53:10-11; Mezmur 33:4-5, 18-20, 22; İbraniler 4:14-16

1 LECTIO

İyi bir öğretmen olan İsa Mesih öğrencilikle ilgili öğretiş vermek için her fırsatı değerlendirir. Yuhanna ve Yakup’un sorusu, güç ve önderlik konusunu açar. Bu iki öğrenci Mesih’in Krallığı geldiğinde O’nun tahtının iki yanındaki önemli konuma gelmek isterler.

Öğrencilerin bu isteği akılsızcadır ve düşüncelerinin olgun olmadığını gösterir. İsa Mesih ise bu soruyu çok ciddiye alır; çünkü bu soru güçle ilgili, Tanrı’nın Krallığı’nda yeri olmayan, yanlış bir tutumu ortaya koymaktadır.

İsa Mesih kendisinin çekmekte olduğu acılara ortak olmaya hazır olup olmadıklarını sorar. Bu iki öğrenci hemen “evet” yanıtını verir. Mesih çekmekte olduğu acıyı ifade etmek için iki benzetme kullanır. Birincisi bir kâse, ikincisi vaftizdir. İsa Mesih aynı tür acıyı çekeceklerini, fakat bunun istedikleri şeyin yerine geleceği anlamına gelmediğini söyler. İsa Mesih’in yanında kimlerin oturacağına sadece Baba Tanrı karar verir.

Diğer öğrenciler çok kızar ve kıskanır. Bu nedenle, İsa Mesih tüm gruba konuşur. Tanrı Krallığı’nda gücün başkaları üzerinde egemenlik kurma anlamına gelmediğini açıklar. Güç, topluma ve bireylere hizmetle ifade edilmelidir. Davranışlarımız insanların Mesih’le tanışmasına —ve böylece O’nun onları kurtarmasına— yardımcı olmalıdır.

Hıristiyan topluluğunda güce sahip olanların, güçlerini sorumlu oldukları kişilere hizmet için kullandıklarından emin olmak için hikmet ve ruhsal olgunluğa ihtiyaçları vardır. Hayatın herhangi bir alanında —aile, iş, toplum— yetkiye sahip olan Hıristiyanlar İsa Mesih’in örneğini izleyip hizmetkâr bir tutuma sahip olmalıdır.

2 MEDITATIO

 • Bu iki öğrenciyi İsa Mesih’ten en iyi konumları istemeleri için motive eden şey neydi? Diğer öğrenciler neden kıskançlığa kapıldılar?
 • İsa Mesih’in hizmet etmekle ilgili öğretişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkalarına hizmet etmeyle ilgili tutumunuz nedir? Bunu yapmak size doğal geliyor mu, yoksa bunu yaparken zorlanıyor musunuz?
 • Başkalarına hizmet etmek için nelerden fedakârlık etmeliyiz?

3 ORATIO

Tanrı’dan size, başkalarına karşı İsa Mesih gibi hizmetkâr bir tutum vermesini isteyin.

Mezmur 33’ü duayla okuyun. Her gün bir veya iki ayet üzerinde derin düşünün ve onları Tanrı’nın huzuruna duayla getirin.

4 CONTEMPLATIO

Yeşaya 53:10-11, Tanrı’nın hizmetkârı olan İsa Mesih ve O’nun günahlarımızın bağışı için çekeceği acılarla ilgili bir şiirdir.

İbraniler 4:14-16 bize muhteşem bir vaat sunar. İsa Mesih sayesinde Tanrı’nın tahtına yaklaşmaya cesaret edebilir ve her ihtiyacımız olduğunda lütuf ve merhamet bulabiliriz.

Olağan Devre 30. Pazar Günü

KALICI İMAN

Markos 10:46-52

46Sonra Eriha’ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha’dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. 47Nasıralı İsa’nın orada olduğunu duyunca, “Ey Davut Oğlu İsa, halime acı!” diye bağırmaya başladı. 48Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o, “Ey Davut Oğlu, halime acı!” diyerek daha çok bağırdı.

49İsa durdu, “Çağırın onu” dedi.

Kör adama seslenerek, “Ne mutlu sana! Kalk, seni çağırıyor!” dediler. 50Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa’nın yanına geldi.

51İsa ona, “Senin için ne yapmamı istiyorsun?” diye sordu.

Kör adam, “Rabbuni, gözlerim görsün” dedi.

52İsa, “Gidebilirsin, imanın seni kurtardı” dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa’nın ardından gitti.

Diğer okumalar: Yeremya 31:7-9; Mezmur 126; İbraniler 5:1-6

1 LECTIO

Bazen gürültü çıkaran bir çocuk Pazar ibadetindekileri rahatsız edebilir. Oradaki kişiler çocuğun anne ve babasına ters bakabilir ya da onu durdurmaları için bir şey söyleyebilir.

Bartimay İsa Mesih’in yakında olduğunu keşfeder ve O’nun dikkatini çekmeye çalışır. Kör olduğu için Mesih’in tam olarak nerede olduğunu anlayamaz; bu yüzden bağırır. Kalabalık İsa Mesih’i dinlemeye geldiği için adamı susturmaya çalışır. Bartimay susmayacaktır. Hatta daha yüksek sesle bağırır; çünkü iyileşmek istiyordur. Belki o kalabalıkta başka şifa almak isteyenler de vardır; ama sadece Bartimay eyleme geçer.

Bağırırken Bartimay’ın tam olarak dedikleri ilginçtir. Öncelikle, İsa Mesih’e “Davut Oğlu” der. Bu aslında Mesih için kullanılan bir ünvandır. Belki de Bartimay, İsa’nın sıradan bir öğretmenden çok daha fazlası olduğuna inanıyordur. Belki İsa Mesih’in dikkatini bu söz çekmiştir. İkinci olarak, Bartimay şifa istemeden önce “merhamet” ister.

İsa Mesih adamı duyar ve durur. Adama ne istediğini sorar. Bartimay tekrar görebilmek istediğini söyler. İsa Mesih adamın imanının onu iyileştirdiğini söyler ve adam o anda görmeye başlar.

Bartimay İsa Mesih’i takip etse de, ondan bir daha bahsedilmez. Yine de bu olay İsa Mesih’in öğrencilerini çok etkilemiş olmalıdır ki, Matta, Markos ve Luka bu olaydan bahseder ve adamın ismini kullanır.

2 MEDITATIO

 • Bartimay’ı susturmaya çalışan kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların tuutmuyla İsa Mesih’in adama tepkisini karşılaştırın. Bu bize, ihtiyaç içinde olanlara nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir şey öğretiyor mu?
 • Bartimay’ın imanını nasıl tanımlarsınız? İsa Mesih’in kimliği ve yapabilecekleriyle ilgili neye inanıyordu? Bundan ne öğrenebiliriz?
 • Bartimay’ın şifadan önce merhamet istemesi önemli bir nokta mıdır? Bu, onun tutumuyla ilgili ne söyler? Tanrı’ya yaklaştığımızda sahip olmamız gereken tutum hakkında bu örnekten bir şey öğrenebilir miyiz?

3 ORATIO

Mezmur 126’daki sevinç öyle güçlüdür ve gerçektir ki, neredeyse dokunabilirsiniz. İlk üç ayet Tanrı’nın geçmişte onları kurtardığı zamanki büyük sevinçleriyle ilgilidir. Son üç ayet, Tanrı’nın bunu tekrar yapmasını bekler. Belki siz de sıkıntı ve acıdan “özgür kılınmayı” tecrübe etmişsinizdir? Belki de şu anda Tanrı’ya yakarıp “kurtuluş” istiyorsunuz? Şu anda hangi konumda olursanız olun, Tanrı’ya sadakat ve merhameti için şükredin. Tanrı’dan, imanınızı güçlendirmesini ve Bartimay gibi, pes etmemenize yardım etmesini isteyin.

4 CONTEMPLATIO

Bugünkü diğer okumaların ikisi Tanrı’nın müdahalesi konusunu devam ettirir. Yeremya 31:7-9’da Tanrı, halkını —sakat ve körler dahil olmak üzere— kurtarmaya söz verir.

İbraniler 5:1-6’da İsa Mesih, halkının ihtiyaçlarını anlayan ve günahlarının bağışlanması için müdahale eden Baş Kâhin olarak tanımlanır.

Olağan Devre 31. Pazar Günü

SEVGİ – EN ÖNEMLİ BUYRUK

Markos 12:28-34

28Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa’nın onlara güzel bir cevap verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O’na, “Tüm buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu.

29İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: `Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab tek Rab’dir. 30Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev.’ 31İkincisi de şudur: `Komşunu kendin gibi sev.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.”

32Din bilgini İsa’ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “`Tanrı tektir ve O’ndan başkası yoktur’ demekle doğruyu söyledin. 33İnsanın Tanrı’yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir.”

34İsa, onun akıllıca cevap verdiğini görerek, “Sen Tanrı’nın Egemenliği’nden uzak değilsin” dedi.

Bundan sonra kimse O’na soru sormaya cesaret edemedi.

Diğer okumalar: Yasanın Tekrarı 6:2-6; Mezmur 18:1-3, 46, 50; İbraniler 7:23-28

1 LECTIO

İsa Mesih’in verdiği yanıtlardan etkilenen bir din bilgini O’na en önemli buyruğun ne olduğunu sorar. Mesih, Yasanın Tekrarı 6:4-5’i kullanarak yanıt verir.

İsa Mesih Yahudi öğretmenlerin yaygın yöntemini kullanarak Yasa kitapları’ndaki —Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı— tüm öğretişi özetleyen, en önemli emri seçer. Başka deyişle, bu tek ayet bu kitaplarda söylenen her şeyin temeli ve amacıdır; bu kitaplardaki her şey bu ayet göz önüne alınarak yorumlanmalıdır. İlk emri ifade etmek için kullanılan kelimeler Yasanın Tekrarı 6:4-5’tekinden biraz farklıdır. Farkı görmek için bu ayetleri karşılaştırabilirsiniz.

Sonra İsa Mesih bu ilk buyruğu ikinci bir buyrukla birleştirir: Komşunu kendin gibi sev. Bu, Levililer 19:18’de yer alan bir buyruktur.

İsa Mesih sevginin en önemli buyruğun merkezinde olması gerektiğini vurgular. Önce Tanrı’yı sevmek, sonra komşuyu sevmek. Mesih bu ikisini bir araya getirerek, bunların birlikte yaşanması gerektiğini belirtir. Gerçek inanç kişinin hayatındaki sosyal unsurları görmezden gelemez.

İsa Mesih Tanrı’ya olan sevgimiz için hiçbir sınır koymaz; komşumuza olan sevgimizle ilgili de onları en az kendimizi sevdiğimiz kadar sevmemiz gerektiğini belirtir. İsa Mesih çok yüksek bir standart koyar: komşumuzu ondan karşılığında bir şey almayı beklemeden sevmeliyiz (Luka 10:25-37).

Soruyu soran kişi İsa Mesih’in yanıtına katılır ve her şeyden önce bu buyruklara uyulması gerektiğini söyler. Bu buyruklar, o dönemin ibadetinde merkezi rol oynayan hayvan kurban etmekten bile önemlidir.

2 MEDITATIO

 • Bu iki buyruğa uymanın pratik olarak ne anlama geldiğini düşünün. Neler yapmalısınız? Tanrı’yı nasıl tam olarak sevebilirsiniz? Komşunuzu nasıl kendiniz gibi sevebilirsiniz?
 • Sizin için hangisi daha önemli: Dini kurallara uymak mı, yoksa bu buyrukları uygulamak mı? Bu metin bize önceliklerimizin ne olması gerektiğiyle ilgili neler söylüyor?

3 ORATIO

Tanrı’dan, O’nu ve başkalarını daha fazla sevmek için yardım isteyin.

Mezmur 18’in tamamı Tanrı’nın birçok özelliğini ve vaatlerini sıralar. Bu mezmuru dua şeklinde okurken bu ayetlerin Tanrı’nın karakteri hakkında neler söylediğine dikkat edin. İman hayatınızın gelişimi için bu ayetlerden neler öğrenebilirsiniz?

4 CONTEMPLATIO

Diğer okumalarımızın ilki olan Yasanın Tekrarı 6:2-6, İncil metnimizde okuduğumuzu pekiştirmek için, İsa Mesih’in alıntı yaptığı metni verir.

İbraniler 7:23-28 İsa Mesih’in neden bizim mükemmel Başkâhinimiz olduğunu açıklar. Artık başka kurban gerekmemektedir. İsa Mesih kendi hayatını feda ederek —Baba’nın isteğine kusursuzca itaat ederek— ilk ve son olarak günahımızın üstesinden gelmiştir.

Olağan Devre 32. Pazar Günü

TANRI'NIN DEĞERLERİ

Markos 12:38-44

38-39İsa ders verirken şöyle dedi: “Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde başköşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. 40Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır.”

41İsa tapınaktaki bağış kutusunun karşısında oturmuş, kutuya para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya büyük paralar attı. 42Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı.

43Öğrencilerini yanına çağıran İsa onlara şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. 44Çünkü diğerlerinin hepsi, zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen, varını yoğunu, geçinmek için elinde bulunanın tümünü verdi.”

Diğer okumalar: 1.Krallar 17:10-16; Mezmur 146:7-10; İbraniler 9:24-28

1 LECTIO

Bugünkü okumada İsa Mesih, din öğretmenleri ve zenginler ile alçakgönüllü bir dulun davranışını kıyaslar.

İsa Mesih tapınaktaki bağış kutusuna para atanları izliyordur. Birçok zengin gelip bağışta bulunur; ama Mesih’in ilgisini çeken kişi, yoksul bir duldur. Dul kadının bağışı maddi açıdan zenginlerin verdiği paraya oranla çok küçük ve önemsizdir. Fakat Tanrı’nın gözünde bu kadının bağışı diğer herkesinkinden daha değerlidir.

İsa Mesih dul kadının bağışının Tanrı için neden o kadar değerli olduğunu açıklar. Zenginler zenginliklerinden artanı vermiştir; ihtiyaçlarını karşılamak için hala bol paraları vardır. Dul kadın ise sahip olduğu her şeyi vermiştir. Geriye ne yiyecek ne de başka bir ihtiyacı için hiç parası kalmamıştır. Dul kadının bağışı zenginlerin bağışından çok daha fazla fedakârlık gerektirmiştir.

Markos dul kadının hikayesini din öğretmenlerinin davranışını vurgulamak için kullanır. Dini yasa Yahudi hayatının her alanını yönlendirmektedir. Bu öğretmenler sıradan insanlara Kutsal Yazılar doğrultusunda yaşamayı öğretirken —özellikle Levililer ve Yasanın Tekrarı’ndaki kanuni konularla ilgili— büyük güce sahiptir. Kendilerine fazla önem verirler ve ellerindeki gücü kötüye kullanırlar. İsa Mesih onların ikiyüzlülüğünü tek cümleyle vurgulayarak uzun dualarla kutsal görünen bu kişilerin dullardan yararlanıp onların miraslarını çaldıklarını söyler (40. ayet).

2 MEDITATIO

 • Dul kadının ve din öğretmenlerinin eylemleri Tanrı’ya olan tutumlarıyla ilgili ne söylemektedir? İman, sevgi ve alçakgönüllülüğün buradaki rolü nedir? Bundan ne öğrenebiliriz?
 • Bu metin vermeye karşı tutumumuz ve Tanrı’nın verdiklerimize karşı tutumu ile ilgili bize ne öğretir?
 • Bu metin bize, dış görünüşe göre yargılamakla ilgili ne öğretir?
 • İkiyüzlü —bir şeye inandığını söyleyip davranışları söyledikleriyle çelişen— kişiler olmamak için neler yapmalıyız?

3 ORATIO

Mezmur 146 özellikle kime güvendiğimizle ilgilidir. Tek sağlam temel, Tanrı’ya güvenip inanmamızdır. Tanrı zayıf ve muhtaç olanlarla ilgilenir ve bizim de bu kişilere yardım konusunda aktif rol almamız gerekir.

4 CONTEMPLATIO

1.Krallar 17:10-16’da bir başka dul kadın vardır. Bu kadın Filistin’de büyük yoksulluk zamanında İlyas’a iyi bakar. İncil metnimizdeki dul kadın gibi, Tanrı’yı hayatında en öne koyar. Tanrı da hem İlyas’ın hem de dul kadın ve oğlunun ihtiyaçlarını karşılar.

İbraniler 9:24-28 Başkâhin olan Mesih konusuna devam eder. İsa Mesih “çadıra”, cennete girmiş ve kendini günahlarımız için mükemmel kurban olarak sunmuştur. Bizim için her şeyini vermiş ve her şeyi kazanmıştır. Bu yüzden, biz de fedakârlık yaparken O’nun kadar cömert olmalıyız.

Olağan Devre 33. Pazar Günü

GEL, RAB İSA!

Markos 13:24-32

24-25“Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra,`Güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak.’

26“O zaman İnsanoğlu’nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. 27İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek, kendi seçtiklerini, yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna kadar, dört yelden alıp bir araya toplayacak.

28“İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yapraklarını sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. 29Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki İnsanoğlu yakındır, kapıdadır. 30Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. 31Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

32“O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez.”

Diğer okumalar: Daniel 12:1-3; Mezmur 16:5, 8-11; İbraniler 10:11-14, 18

1 LECTIO

İsa Mesih yeryüzünde iken Yahudiler insan tarihinin sonunun zaten Tanrı tarafından belirlenmiş olduğuna inanıyordu. Bugünkü metinde İsa Mesih bu konuda bir daha detay vermektedir.

Kozmik bir kargaşadan —güneş kararıp ay ışığını vermez olduktan ve yıldızlar gökten düştükten— sonra, İsa Mesih büyük güç ve görkemle gökte belirecektir. Tüm dünyadaki halkını biraraya getirmeleri için meleklerini gönderecektir. Bu nedenle tarihin sonu, Hıristiyanlar için Mesih’le yaşamın yeni bir evresinin başlangıcıdır. İlk yüzyıl Hıristiyanları İsa Mesih’in dönüşünü dört gözle bekliyor ve her gün “Gel, Rab İsa” (Vahiy 22:20) diyerek dua ediyordu.

Sürekli umut içinde yaşayabiliriz. Bir yandan İsa Mesih’in dönüşünü özlemle beklerken, diğer yandan bugün bu dünyada O’na sadakatle yaşamaya devam etmeliyiz. Gelecekle ilgili, O’nunla olacağımıza dair sağlam umudumuz var ve her an gelip bizi biraraya toplayacağına dair vaade sahibiz.

İsa Mesih incir ağacı benzetmesini kullanarak belirtilerin, yazın gelişi gibi, görmek isteyenler için açık olacağını söyler. Fakat hiç kimse —Mesih’in kendisi bile— İsa Mesih’in tam olarak ne zaman döneceğini bilmez. Bunu sadece Baba Tanrı bilir.

Tüm bu kargaşa içinde İsa Mesih bir güvence verir: “Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” (31. ayet).

2 MEDITATIO

 • Bu dünyanın son bulacağını bilmek yaşam tarzımızda nasıl farklılıklar yaratıyor?
 • Bu gerçek kararlarımızı nasıl etkiliyor? Bu, zaman ve paramızı harcama şeklimizi de etkilemeli mi?
 • İsa Mesih yer ve göğün ortadan kalkacağını, fakat kendi sözlerinin sonsuza dek kalacağını söyler. Bu bize O’nun sözlerinin önemiyle ilgili ne söylüyor? Tanrı’nın Kutsal Yazılar aracılığıyla bize açıkladıklarını anlamak için ne kadar zaman ayırıyoruz?

3 ORATIO

“Gel, Rab İsa” sözü güçlü bir duadır. Bunu dua halinde düzenli olarak söylemeye çalışın ve İsa Mesih’in çeşitli kişilerce ve değişik yerlerde benimsenmesini sağlamak için hizmet etme fırsatları bulmayı umut edin. Böylece Mesih’in ikinci gelişini hızlandırma ve O’nun yeryüzündeki krallığını genişletmedeki rolünüzü yerine getirmiş olacaksınız.

4 CONTEMPLATIO

Daniel 12:1-3’te zamanın sonuyla ilgili bir görüm hakkında okuruz. Bu görümde, doğru olanı yapmayı öğrenen ve başkalarına da aynısını öğreten kişiler kurtulur. Daniel, Vahiy 21:27’de geçen ve kurtulan herkesi listeleyen, Kuzu’nun Yaşam Kitabı’ndan da bahseder.

İbraniler 10:11-14, 18, İsa Mesih’in kâhinliğiyle Yahudiler’in kâhinliğini kıyaslar. İsa Mesih’in kâhinliği ve kurbanı bizim için gereken her şeyi sağlar. Bu yüzden Daniel’de bahsedilen ve Markos’ta onaylanan vaatler son derece güvenilirdir.

Olağan Devre Mesih İsa’nın Krallığının Bayramı

TÜM YARATILIŞIN KRALI

Yuhanna 18:33-37

33Pilatus yine vali konağına girdi. İsa’yı çağırıp O’na, “Sen Yahudilerin Kralı mısın?” diye sordu.

34İsa şöyle karşılık verdi: “Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa benim hakkımda başkaları mı sana söyledi?”

35Pilatus, “Ben Yahudi miyim?” dedi. “Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?”

36İsa, “Benim krallığım bu dünyadan değildir” diye karşılık verdi. “Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.”

37Pilatus, “Demek sen bir kralsın, öyle mi?” dedi.

İsa, “Söylediğin gibi, ben kralım” karşılığını verdi. “Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.”

Diğer okumalar: Daniel 7:13-14; Mezmur 93:1-2, 5; Vahiy 1:5-8

1 LECTIO

İsa Mesih’in büyük sıkıntı (çile) dönemiyle ilgili bu birkaç ayet İsa Mesih ile Filistin’in Roma valisi Pilatus’un karşılaşmasını anlatır. Yahudi yetkililer sonunda İsa Mesih’i suçlayıp ölüm cezasına çarptıracak bir bahane bulmuştur.

Yine de Yahudi önderlerin bir sorunu vardır. Evet, İsa Mesih’i öldürmeye karar vermişlerdir. Fakat Romalılar onlardan bunu yasal olarak yapma yetkisini almıştır. İsa Mesih’in ölümü herkesin gözü önünde olmalıdır ki, bu konuyla ilgili başları derde girmemelidir. İsa’yı ve öğretişlerini tamamen ortadan kaldırmak isterler.

Bu nedenle, Yahudi önderler bir şekilde Romalılar’ın İsa’yı idam etmesi için çabalar. Çarmıha gerilmek, yavaş ve çok acı dolu bir ölümdür. Ayrıca, herkesin önünde çıplak olarak asılı durmak utanç vericidir.

Pilatus’un İsa Mesih’i idam etmesi için dini değil, politik bir nedene ihtiyacı vardır. Bu nedenle, İsa Mesih’e politik kargaşa yaratan biri olup olmadığını sorar. İsa Kral olduğunu söylemiş midir? Mesih bu soruya kendi sorusuyla yanıt verir: Pilatus bu soruyu sormaya kendi gözlemlerinden mi, yoksa duyduklarından ötürü mü karar vermiştir?

Pilatus, İsa Mesih’i kendisine teslim edenler Yahudi önderler olduğu için, İsa Mesih’in yorumundan rahatsız olur. Mesih Pilatus’un ikinci sorusunu duymazdan gelir. Konuyu açıklığa kavuşturmak için krallığı hakkındaki soruya döner.

İsa Mesih krallığının, vaaz edip öğretmesi gereken “gerçeği” içerdiğini açıklar. Metnimiz bu noktada son bulur. Fakat konuşma, Pilatus’un İsa Mesih’e “gerçek” demekle neyi kastettiğini sormasıyla devam eder. Cevabı öğrenemez; çünkü dinlemek istemez ve Yahudi yetkililerin onun için kurduğu tuzağa düşer.

2 MEDITATIO

 • İsa Mesih burada ne tür bir krallıktan bahsediyor? Mesih hangi krallıkta kraldır? Bunun sizin için kişisel olarak anlamı nedir?
 • İsa Mesih’in anlatmak için yeryüzüne geldiği “gerçek” nedir?
 • İsa Mesih’i nasıl dinlersiniz? Günlük hayatınızda buna ne kadar öncelik tanıyorsunuz?

3 ORATIO

Mezmur 93 Tanrı’yı tüm görkem ve zaferiyle kral olarak resmeder. Kutsal Yazılar bu mezmuru İsa Mesih’e uygular. Tanrı’nın tüm krallık özelliklerinin bir listesini yapın. Bu ayetleri okurken size yenilenmiş hayranlık duygusu vermesi için Kutsal Ruh’u davet edin. Bunları muhteşem Kralınız’a tapınmak için kullanın.

4 CONTEMPLATIO

Mesih’in krallığıyla ilgili anlayışımızı genişletmek için Daniel’in bir başka görümünü okuruz. Daniel 7:13-14’ün İsa Mesih’ten bahsettiğini anlayabiliriz. İsa Mesih’in yetki ve krallığının sonsuza dek süreceğini bilmek bize büyük güven verir.

Vahiy 1:5-8’de Yuhanna, bize İsa Mesih’in krallığından daha çok bahseder. Bu serideki okumalarımızı Yuhanna’nın şu övgü duasından daha uygun şekilde bitiremeyiz: “Güç ve görkem sonsuzlara dek İsa Mesih’indir! Amin.”

 

 

DEĞİŞEN BAYRAMLARIN TABLOSU

Yıl

Paskalya

Göğe

Yükseliş

Pentikost

Noel’e Hazırlık

Birinci Pazar

2008

2009

2010

2011

23 Mart

12 Nisan

4 Nisan

24 Nisan

1 Mayıs

21 Mayıs

13 Mayıs

2 Haziran

11 Mayıs

31 Mayıs

23 Mayıs

12 Haziran

30 Kasım

29 Kasım

28 Kasım

27 Kasım

2012

2013

2014

2015

8 Nisan

31 Mart

20 Nisan

5 Nisan

17 Mayıs

9 Mayıs

29 Mayıs

14 Mayıs

27 Mayıs

19 Mayıs

8 Haziran

24 Mayıs

2 Aralık

1 Aralık

30 Kasım

29 Kasım

2016

2017

2018

2019

27 Mart

16 Nisan

1 Nisan

21 Nisan

5 Mayıs

25 Mayıs

10 Mayıs

30 Mayıs

15 Mayıs

4 Haziran

20 Mayıs

9 Haziran

27 Kasım

3 Aralık

2 Aralık

1 Aralık

2020

2021

2022

2023

12 Nisan

4 Nisan

17 Nisan

9 Nisan

21 Mayıs

13 Mayıs

26 Mayıs

18 Mayıs

31 Mayıs

23 Mayıs

5 Haziran

28 Mayıs

29 Kasım

28 Kasım

27 Kasım

3 Aralık

 

 

Lectio Divina ile Kutsal Kitap’tan Pazar Okumaları ve Öğretiler

Bu kitap aynı zamanda İngiliz, Arnavut, Hollanda, Fransız, İtalyan, Malta, Portekiz, Slovak, Sloven, İspanyol dillerine de çevrilmiştir.
Daha fazla bilgi için bkz. www.biblesociety.org.uk/lectio; www.wordforliving.org

info@kitabimukaddes.com

Yeni Antlaşma metni: © The Translation Trust, 1987, 1994, 2001

Eski Antlaşma metni: © The Bible Society in Turkey, 2001

Ek metin: © United Bible Societies, 2008

Kapak resmi © Jupiterimages Corporation, 2008

ISBN: 978-975-462-067-2

Teşekkürler: American Bible Society kuruluşuna (www.americanbible.org), giriş bölümünde kullanmamız için Encuentro Con La Biblia/Kutsal Kitap’la Karşılaşma kitabının içeriğinden alıntılar yapmamıza izin verdiğinden dolayı teşekkür ederiz.

 

 

UNITED BIBLE SOCIETIES

(BİRLEŞİK KİTABI MUKADDES ŞİRKETLERİ) HAKKINDA

United Bible Societies (UBS), 200’ü aşkın ülke ve bölgede etkin olan, 145 yerel Kitabı Mukaddes Şirketi’nin dünya çapında birlikteliğidir. Toplu olarak düşünüldüğünde, bu birliktelik dünyada Kutsal Kitap’ın çevirisi, yayınlanması ve dağıtımı alanlarında en çok etkinliğe sahip topluluktur. Bible Societies (Kitabı Mukaddes Şirketleri) belli bir Hıristiyan kilisesine bağlı değildir. Tüm Hıristiyan kiliseler ve birçok uluslararası organizasyon ile ortak çalışır.

Kutsal Kitap’ın farklı dillere çevrilmesi Kitabı Mukaddes Şirketleri’nin asıl işidir; çeviri politikamız, Katolik, Protestan ve Ortodoks kiliseler tarafından kabul edilen çeviri yöntemlerine sahip olmamızı gerektirir. Kitabı Mukaddes Şirketleri ayrıca, Kutsal Yazılar’ın tüm insanların maddi, kültürel ve ruhsal hayatlarının merkezinde olması için, kişileri Kutsal Kitap’a çekmenin yeni ve yaratıcı yollarını bulmaya adanmıştır.

Daha fazla bilgi için: www.biblesociety.org ve www.wordforliving.org