Bible

Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes), Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma (Tevrat, Zebur), İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır ve 39 kitaptan oluşmaktadır. Bu kitaplar içerik ve biçim açısından dört sınıfa ayrılır: Yasa, Tarih, Özdeyiş ve Şiir, Peygamberlik Kitapları. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap'ın ikinci kısmıdır ve halk arasında İncil diye bilinir. 27 kitaptan oluşan İncil 5 bölümde sınıflandırılır: İncil'in ilk 4 kitabı, Elçilerin İşleri, Pavlus'un Mektupları, Diğer Mektuplar ve Peygamberlik Kitabı-Vahiy.

Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. 2.Timoteos 3:16-17
85.00 TL 65.00 TL
+
PREVIEW
180.00 TL 150.00 TL
+
Mezmurlar
MEZ02
40.00 TL 28.00 TL
+
PREVIEW
20.00 TL 12.00 TL
+
100.00 TL 80.00 TL
+
Turkish Bible (Zip)
KKKF05
115.00 TL
PREVIEW Select options
150.00 TL 135.00 TL
+
PREVIEW
95.00 TL 75.00 TL
+
Turkish Bible
KK04
85.00 TL 65.00 TL
+
PREVIEW
[Out-of-stock]
PREVIEWOut of stock
75.00 TL 55.00 TL
+
PREVIEW
75.00 TL 55.00 TL
+
Kutsal Kitap (Küçük Boy)
KKK05-MOR
75.00 TL 55.00 TL
+
100.00 TL 80.00 TL
+
100.00 TL 80.00 TL
+
85.00 TL 65.00 TL
+
550.00 TL
+
85.00 TL 65.00 TL
+
[Out-of-stock]
Out of stock

Reviews

No data found

New post