Bible in other languages

Dünyada en çok satan ve okunan eser olma özelliğini elinde tutan Kutsal Kitap aynı zamanda en çok dile tercüme edilmiş eserdir. Dünya üzerinde halen konuşulmakta olan 6500 dil ve lehçe bulunmaktadır. Kutsal Kitap'ın tamamı veya en azından bir bölümü bugüne kadar 2538 dil ve lehçeye tercüme edilmiştir. Bu sayı ile dünya nüfusunun %90'ı kendi ana dlinde Kutsal Kitap'ı okuyabilmektedir.

Yine deniyor ki,
“Ey uluslar, O'nun halkıyla birlikte sevinin!”
Ve, “Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun!
Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!”
Romalılar 15:10-11
25.00 TL
In stock
+
Add to wish list

60.00 TL
In stock
+
Add to wish list

80.00 TL
In stock
+
Add to wish list

80.00 TL
Azerice
Azerice dilinde Kutsal Kitap
In stock
+
Add to wish list

90.00 TL
Kitap, 28 gr. Şamua, Ağustos 2015
Farsça Kutsal Kitap
In stock
+
Add to wish list

55.00 TL
ARAPÇA, Kitap, 28 gr. Şamua, 2017
Arapça Kutsal Kitap
In stock
+
Add to wish list

300.00 TL
Kitap, 33 gr. Şamua
Septuaginta-Grekçe Kutsal Kitap
In stock

320.00 TL
Kitap, 33 gr. Şamua
Vulgata-Latince Kutsal Kitap
In stock

85.00 TL
Kitap, 40 gr. Şamua, ISBN
King James Holy Bible
In stock
+
Add to wish list

50.00 TL
Kitap, 40 gr. Şamua
Ermenice Kutsal Kitap
In stock
+
Add to wish list

120.00 TL
Kitap, 33 gr. Şamua
Yunanca Kutsal Kitap
In stock

Reviews

No data found

New post