Yabancı Dilde Kutsal Kitap,İncil

Dünyada en çok satan ve okunan eser olma özelliğini elinde tutan Kutsal Kitap aynı zamanda en çok dile tercüme edilmiş eserdir. Dünya üzerinde halen konuşulmakta olan 6500 dil ve lehçe bulunmaktadır. Kutsal Kitap'ın tamamı veya en azından bir bölümü bugüne kadar 2538 dil ve lehçeye tercüme edilmiştir. Bu sayı ile dünya nüfusunun %90'ı kendi ana dlinde Kutsal Kitap'ı okuyabilmektedir.

Yine deniyor ki,
“Ey uluslar, O'nun halkıyla birlikte sevinin!”
Ve, “Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun!
Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!”
Romalılar 15:10-11
King James Holy Bible
KJBL05
$15.92
+
Ermenice Kutsal Kitap
ARMBL02
$9.55 $6.37
+
Arapça Kutsal Kitap
ARBBL03
$9.55 $7.01
+
Arapça İncil
ARBNT01
$1.91 $0.96
+
$10.19
+
$3.82
+
$10.83
+
Darice İncil
NTSD01
$3.18 $1.91
+
$9.55
+
Lazca Luka İncili
KM-LLK
$4.46 $3.82
+

Değerlendirmeler

Veri bulunamadı

Yeni mesaj