Scripture portions

Kutsal Kitap'tan bölümler.

Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı. Yuhanna 1:18

Reviews

No data found

New post