Search options Open Hide
  orReset
Save 39%
KK04
Turkish Bible
100.00 TL 60.96 TL
Kutsal Kitap Standart Boy, Türkçe, Kutsal Kitap, Kitap, Yeni çeviri, 13cm x 21cm , 28 gr. Şamua, 1370, Sert Kapak, Dikişli, Kasım 2011, 978-975-462-069-6
Kutsal Kitap (Standart boy)
In stock

KKD10
Kutsal Kitap Lüks Baskı
120.00 TL
Turkish Bible Lux, Türkçe, Kutsal Kitap, Debora Basmacı, Kitap, 13cm x 21cm, 34gr. Şamua, 1392, Fiscagomma Heat Coagulate 300gr., 2018, 978-975-462-069-6
In stock

KM05BORDO
Turkish Bible (Old Translation)
100.00 TL
Eski Türkçe, Kutsal Kitap, Debora Basmacı, Kitap, Eski çeviri, 45 gr. Şamua, 2015
Kitabı Mukaddes (Standart boy)
In stock

KKA09
Turkish Bible and Deuterocanonic Books
100.00 TL
Kutsal Kitap ve Deuterokanonik Kitaplar, Türkçe, Kutsal Kitap, Kitap, 21cm x 21cm , 30 gr. Şamua, 1888, Sert Kapak, Dikişli, Eylül 2015, 978-975-462-052-8

Kutsal Kitap ve Deuterokanonik Kitaplar

In stock

KKB13
Turkish Bible (Large size)
200.00 TL
Türkçe, Kutsal Kitap, Debora Basmacı, Kitap, Yeni çeviri, 16cm x 23,5cm, Şamua 45 gr., 1390, Sert Kapak, Dikişli, Mart 2019, 978-975-462-116-7
The Holy Bible explains God's thoughts, the human condition, the way of holiness and sanctification, the sorrowful end that comes to unbelieving sinners and...
In stock

KKS03
Turkish Bible (Paperback)
75.00 TL
Kutsal Kitap Karton Kapak, Türkçe, Kutsal Kitap, Kitap, Yeni çeviri, 13,0 cm x 18,5cm , 28 gr. Şamua, 1370, Karton kapak, Haziran 2016, 978-975-462-070-2, 2014
The Holy Bible explains God's thoughts, the human condition, the way of holiness and sanctification, the sorrowful end that comes to unbelieving sinners and...
In stock

YYAKKD
Full Life Study Bible (Imitation Leather)
200.00 TL
Kitap, 16.5x24 cm, 2040, Yumuşak Suni Deri, ISBN
Yeni Yaşam Açıklamalı Kutsal Kitap (Suni deri)
In stock

Temel İlkeleriyle Hristiyanlık
DY-H005
Temel İlkeleriyle Hristiyanlık
20.00 TL
Türkçe, Hristiyan Yayınları, Eylül 2015, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 2015
Temel İlkeleriyle Hristiyanlık “Temel Hristiyan İlkeleri” adlı bu kitap Türkiye’de bulunan kiliselerin ortak inancını anlatmaktadır. Rum, Ermeni,...
In stock

KKKF05
Turkish Bible (Zip)
140.00 TL
Turkish, Bible, Book, New Translation 2001, 34 gr. Chamoise, 978-975-462-070-2
Kutsal Kitap (Fermuarlı)
In stock

DY-T012
Tarih ve Arkeoloji Serisi
72.00 TL
Türkçe, Pr. Marc Madrigal, Debora Basmacı, Tarih, Araştırma, Ari Kambar, Gökhan Talas, Kitap, 110 gr. Ivory, Mart 2017
Didake: En Eski Hristiyan İbadet Klavuzu, Tevrat Döneminde Günlük Hayat, Hristiyan Türkler, Birinci Yüzyıl Anadolu Kiliseleri, Ekümenik Konsiller, İsa Mesih...
In stock

NTTİ03
Turkish-English New Testament
50.00 TL
Turkish / English New Testament, Türkçe / İngilizce , İncil, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, 13,5 x 19,5 cm, 60gr. 1. Hamur, 752, Amerikan Bristol, 2017, 978-975-462-101-3
Türkçe - İngilizce İncil
In stock

KKSOZLUK07
Kutsal Kitap Sözlüğü
125.00 TL
Türkçe, Pastör Dr. Behnan Konutgan, Pastör Levent Kınran, Pastör İhsan Özbek, Dr. Mine Yıldırım, Araştırma, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, Yeni çeviri, 1.hamur, Karton Sıvama, Mayıs 2016, Kitab-ı Mukaddes Şirketi
Kutsal Kitap Sözlüğü, şimdiye kadar eksikliği hissedilen çok önemli bir çalışmadır. Kutsal Kitap’ın temel terimlerini açıklamakta, Kutsal Kitap’ta geçen...
In stock

KKLUX
Kutsal Kitap Özel Baskı (İsa Mesih'in Sözleri Kırmızı Baskılı)
125.00 TL
Türkçe, Kutsal Kitap, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, 35 gr. Krem, Yumuşak Suni Deri, Mart 2020
In stock

NTS03
İncil Cep Boy
35.00 TL
New Testament Pocket Size, Turkish, New Testament, Debora Basmacı, Kitap, 8cm x 16,5cm, 672, Yapp binding style - Fiscagomma 210 gr., 2018, 978-975-462-109-9
In stock

KKT06
Old Testament
100.00 TL
Tevrat, Türkçe, Kutsal Kitap, Kitap, 13,5 cm x 22cm, 28 gr. Şamua, 1005, Sert Kapak, Dikişli, Kasım 2011, 978-975-462-077-1
Tevrat
In stock

BÜY01
Büyüteç Ayraç
10.00 TL
Okumakta güçlük çekenler için Büyüteçli Ayraç
In stock

KM-SBA
Söz'ün Beden Alması (İskenderiyeli Aziz Athanasyus)
25.00 TL
Türkçe, Onur Yöş, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, 110 gr. Ivory, Amerikan Bristol, Kasım 2020
“Öyleyse bu durumda Tanrı ne yapmalıydı? ‘Tanrı’nın suretini’ insanda yenilemek dışında başka ne yapılmalıydı ki insan Tanrı’yı yeniden tanıyabilsin? Dahası...
In stock

KMDUA
Dua Kitabı
15.00 TL
Türkçe, Kitap, Karton kapak
In stock

KK-E001
Eski Ahit'i Okumak İçin Birinci Ahit'i Açıklayan Metinler
50.00 TL
Türkçe, Patrice Jullien de Pommerol, Ari Kambar, Kitap, 21 x 21 cm, 192, 2018, 978-975-462-113-6
İçerdiği kitapların çokluğu, farklı edebi türleri barındırması ve kadim kültürlere ait birçok öğe taşımasından dolayı Eski Ahit'i anlamak hiç kolay...
In stock

Save 40%
NTS04
İncil-i Şerif (1819 - Latin alfabesine aktarım)
50.00 TL 30.00 TL
Osmanlıca Türkçesi, İncil, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, Sert kapak dikişli (sıvama - kısmi lak), Ocak 2020
İncil’in tamamının matbu olarak ilk Türkçe basımı, Ali Ufkî Bey’in 1819 yılında yayımlanan İncil-i Şerif’i, basımının 200. yılında Kitab-ı Mukaddes Şirketi...
In stock

KM-BZS
Bizans İkonaları
65.00 TL
Türkçe, Erdem Yücel, Debora Basmacı, Buğra Poyraz, Tarih, Araştırma, Ari Kambar, Debora Basmacı, Buğra Poyraz, Kitap, 170 gr. Kuşe, Amerikan Bristol, Şubat 2020
In stock

DY-Hİ006
Christianity Fundamental Teachings
35.00 TL
İngilizce, Hristiyan Yayınları, Natalie Konutgan, Kitap, Karton Sıvama, Şubat 2018, Kitab-ı Mukaddes Şirketi
In stock

KJBL05
King James Holy Bible
200.00 TL
Kitap, 40 gr. Şamua, Yumuşak Suni Deri, ISBN
King James Holy Bible
In stock

KM-YOUCAT
YouCat-Katolik Kateşizmi
50.00 TL
Türkçe, Debora Basmacı, Elena Kambar, Kitap
YouCat, gençler ve ilahiyatçıların iş birliğiyle hazırlanmış, gençlerin sorularına Katolik Kilisesi’nin bakış açısıyla cevap veren bir kitaptır. Son derece...
In stock

NTS02
Karton Kapak Incil
35.00 TL
Türkçe, İncil, Ari Kambar, Debora Basmacı, Kitap, Yeni çeviri, 60 gr. 1. Hamur, Amerikan Bristol, Mart 2019, Kitab-ı Mukaddes Şirketi
İncil (Yeni Antlaşma), Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma olan ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir. İsa Mesih'in doğumundan O'nun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır.İncil'in içeriğiYeni Antlaşma ya da İncil, 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır: İncil'in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır. Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır. Pavlus'un Mektupları(13): İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur. Diğer Mektuplar(8): İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu. Peygamberlik kitabı-Vahiy(1): İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.Mezmurlar (Zebur)“Mezmurlar” Kutsal Kitap’ın Eski Antlaşma bölümünün 39 kitabından biridir.
In stock

Minimum quantity for "Karton Kapak Incil" is 1.

    Cancel