Ortodoks Kilisesi Doğu Hıristiyanlığına Giriş - Timothy Ware

Free shipping!Free Delivery within Turkey with purchases of 200 TL or more.

 
100.00 TL
FCR-OK
In stock
+
Add to wish list
Ortodoks Kilisesi” ile ne denilmek istenmektedir? Hıristiyanlığın şimdiki parçalanmışlığını oluşturan bölünmeler, kabaca beşer yüzyıllık aralarla üç ana aşamada, meydana geldi. Bölünmedeki birinci aşama, beşinci ve altıncı yüzyıllarda, şimdilerde Doğu (Oriental) Ortodoks Kiliseleri olarak bilinen gruplar Hıristiyanlığın ana gövdesinden koptukları zaman gerçekleşti. Bu Kiliseler iki gruba ayrılır, bunlardan Doğu Kilisesi (esas itibarıyla bugün Irak ve İran’da bulunmakta ve bu Kilise mensupları “Asuri”, “Nasturi”, “Keldani” veya “Doğu Süryani” Kilisesi gibi isimlerle adlandırılmaktadırlar); diğer grup ise çoğu zaman “Monofizit” olarak da adlandırılan beş Kadıköy Karşıtı Kilisedir; bunlar (“Yakubi” Kilisesi olarak da adlandırılan) Antakya Süryani Kilisesi; Hindistan’daki Süryani Kilisesi, Mısır Kıpti Kilisesi, Ermeni Kilisesi ve Etiyopya Kilisesidir. Doğu Kilisesi bir zamanlar daha büyük olmasına rağmen bugün 550,000 üyeden fazla değildir; Kadıköy Karşıtlarının toplam sayısı ise yaklaşık 27 milyon civarındadır. Bu iki grup, genellikle birlikte “daha küçük Doğu Kiliseleri” veya “ayrılmış Doğu Kiliseleri” olarak da adlandırılmaktadır, ancak bir değer yargısı ima etmesi sebebiyle bu tür adlandırmalardan kaçınılması daha iyidir.
Binding:
Karton kapak
Publishing Date:
2019