Kayıp Zamanının Çocukları İle İstanbullu Bulgarlar

Free shipping!Free Delivery within Turkey with purchases of 70 TL or more.

 
32.00 TL
KI-KZÇ
In stock
+
Add to wish list
VERCİHAN ZİFLİOĞLU’NUN KALEMİNDEN BULGARLAR Kuzey Işığı Yayınları etiketiyle yayımlanan,‘Kayıp Zamanın Çocukları&Istanbullu Bulgarlar’ kitabında objektifi beş asırdır aramızda yaşayan Istanbullu Bulgarlara doğrultuyoruz. Kitap bu haftadan itibaren Türkiye genelindeki prestijli kitapevlerinde aşama aşama raflara çıkacak. Eserin önsözünü İsveçli ünlü tarih Profesörü David Gaunt yazdı. Balkanlar ve Doğu Avrupa uzmanı olan Gaunt, bugüne değin Bulgarlar üzerine Türkiye’de benzeri bir araştırma yapılmamış olmasını büyük bir eksiklik olarak değerlendirdi. Batıda da bu doğrultuda yapılmış bir çalışma olmadığını söyledi. Ulus-devletler ortaya çıkmadan Bulgarlar, bugünkü Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan topraklarından Osmanlı İmparatorluğu’nun Başkenti İstanbul’a ‘gurbetçi işçi’ olarak geldiler. Henüz sınırlar ulus-devletlere bölünmemişti dolayısıyla yukarda bahsettiğimiz ülkeler de tarih sahnesindeki yerini almamıştı. Gelenlerin neredeyse hepsi zanaâtkar, sütçü, bostancı yada kaftancıydı. Nüfusları bir zamanlar 60 binin üzerindeydi. Günümüzdeyse sadece 180 kişi kaldılar. ‘İşçi’ olarak İstanbul’a gelen Bulgarlar kentte varlık sürdüren Levantenleri, Rumları, Ermenileri, İtalyanları, Fransızları örnek alarak çocuklarına iyi bir eğitim aldırdı. Dolayısıyla kültürel anlamda hızla kabuk değiştirildi. Sarayda hatrı sayılır Bulgar Paşa ve Beyleri vardı, tahta çıkan sultanlarla ilişkiler de stratejik anlamda iyi tutuldu. Böylelikle Bizanstan beri süregelen Hellenleştirme Politikaları’na karşı yeni bir kalkan oluşturulmuş oldu. Bağımsızlık ateşi Osmanlı İstanbul’unda sağlanan imtiyazlarla uluslaşma hareketinin de fitili ateşlendi. İstanbullu entelektüel Bulgarlar imparatorluğun çöküş yıllarında Sofya’ya giderek Bulgaristan’ın bağımsızlaşması için ön saflardaki yerini aldı. Bu açılardan bakıldığında Bulgar tarihinde İstanbul’un önemi yadsınamaz. Bulgarlar için iki önemli kırılma noktası var. İlki imparatorluğun yıkılması, ikincisiyse modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını takiben azınlıklara yönelik uyguladığı politikalar. Vatandaşlık verilmedi Beş asırdır bu topraklarda yaşamalarına karşın TC’nin sancılı yıllarında vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldılar. Mülkleri istiml^ak edildi. Bulgaristanla hiçbir bağları olmasa da komünistlikle suçlandılar. 60 yaşında askere çağrıldılar. Bulgar kimliklerini Rum kimliğiyle kamufle ettiler. Öyle ki sonuçta ortaya kimlik bilincini yitiren nesiller çıktı. Kitapta tanıklıklar ışığında pekçok konuşulmayan başlığı sorgulamaya açıyoruz. Bulgarlar kişisel fotoğraf arşivlerini de ilk kez bu kitap için açtı.