Transhümanizm ve Tekillik Bağlamında Dinin Geleceği

Free shipping!Free Delivery within Turkey with purchases of 200 TL or more.

 
55.00 TL
In stock
+
Add to wish list
Transhümanizm ve Tekillik Bağlamında Dinin Geleceği İnsanoğlu varolduğu müddetçe kendini geliştirmek ve ölüm başta olmak üzere varoluşunu tehdit eden zihinsel, fiziksel ve biyolojik sınırlılıklarından kurtulmak istemiştir. İnsanın bu arzusu ve arayışı dinlerin de temel konusu olmuştur. Söz konusu amacı gerçekleştirmek için tekniği olabildiğine geliştiren insanlık, yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde bilim ve teknolojide ciddi ilerlemeler kaydetmiş; geçmişin efsanelerindeki sihirler ve ilahi anlatılardaki mucizeler âdeta hayatın gerçekliğine yaklaşmıştır. İş böyle olunca, gelişmiş teknolojilerle insanı ve kâinatı dönüştürmek ve sınırlılıklarından onu kurtarmak iddiasıyla yeni bir akım ortaya çıkmıştır. Bu akım transhümanizmdir. Transhümanizmin felsefi kökenleri nedir? Transhümanizm dinsel bir nitelik taşır mı? Transhümanizm dinin sonu mu, yeni bir din mi yoksa dinlerle uyumlu mu? Bu çalışmada transhümanizm akımının ve tekillik anlayışının dinsel niteliği ve Tanrı anlayışlarıyla ilişkisi ele alınmıştır. Böylelikle gelecekte din mefhumunun, teknolojik tabanlı bir akım olan transhümanizm ve tekillik bağlamında nasıl etkileneceği ve onu neler beklediği ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Binding:
Kağıt Kapak