Hint Dinlerine Giriş (Hinduizm, Cayinizm, Budizm, Sihizm)

Free shipping!Free Delivery within Turkey with purchases of 200 TL or more.

 
55.00 TL
In stock
+
Add to wish list
Hint Dinlerine Giriş (Hinduizm, Cayinizm, Budizm, Sihizm) Hindistan dünyanın en eski (mö. 2000/4000) medeniyet havzalarından biri; Orta Çağ boyunca, iki önemli ticaret yolundan birinin; Baharat Yolu’nun ve coğrafi keşiflerin hedefi olan bölgedir. Hellenizm ve Müslümanlar vasıtasıyla din, matematik, astronomi, tıp gibi alanlarda insanlık tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Huntington’a göre, gelecekte yeniden eski ihtişamına kavuşmasının muhtemel olduğu birkaç medeniyetten (İslam, Çin) biridir. Bugün bir milyar dört yüz milyona yakın nüfusuyla Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Bu coğrafya, birincisi dünyanın yaşayan en eski din/lerinden biri olan dört dinin ortaya çıktığı yerdir: Hinduizm, Cayinizm, Budizm ve Sihizm. Bunlardan Hinduizm inananlarının sayısı bakımından dünyada üçüncü, Budizm ise dördüncü sırada yer alır. Hint kökenli dinler, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren münhasıran doğu dinleri olmaktan çıkmaya başlamış ve küreselleşmenin bir sonucu olarak da özellikle Hinduizm, Budizm ve daha az oranda olsa da Sihizm dünya dinleri haline gelmiştir. Bu dinler, modernitenin meydan okumaları karşısında hem içe kapanma yoluyla hem de yeni dini hareketler ortaya çıkararak varlıklarını muhafaza etmektedir. Ülkemizde geç başlamış olmakla birlikte, Hint dinleriyle alakalı çalışmalar hem İlahiyat Fakülteleri hem de Hindoloji bölümlerinin ortaya koyduklarıyla, nitelik ve nicelik bakımından gittikçe artmaktadır. Bu arada hiçbir çalışma dört/altı bin yıllık bir geçmişi olan bu dinleri tüketme gibi bir iddiaya sahip olamayacağına göre, bu konuda yapılacak her çalışma, onların anlaşılması hususunda ilgili literatüre bir katkı sağlayacaktır. Elinizdeki çalışmanın hedefi de böyle bir katkıdır. Bunu da, söz konusu dinlerin her birinin tarihini, kurucusunu, inançlarını, ibadetlerini, dinin yansıdığı gündelik hayatı, dini gruplarını ve diğer dinlere yönelik bakışlarını ele alarak yapmaya çalışmaktadır.
Binding:
Kağıt Kapak