Inançlar Genelinde Mesihsel Kavram Türevleri

Free shipping!Free Delivery within Turkey with purchases of 200 TL or more.

 
70.00 TL
DY-MESHKAV
In stock
+
Add to wish list
Inançlar Genelinde Mesihsel Kavram Türevleri - Kitap Açıklaması Bu yapıtta, Mesih kavramı Hristiyan ilahiyatı çerçevesinde sistematik bir şekilde sıralanarak sunulmuştur. Mesih, meshedilmiş, seçilmiş olan, Tann tarafından gönderilen kişi anlamındadır. Yeni Antlaşma'da Isa'ya Mesih (Grekçe Kristos) unvanı verilmiştir. Hristiyanlar, Isa'nın Mesih olduğunu hep ikrar ettiler. Bu yapıt, saygıdeğer araştırmacı-teolog Yakup Aygil'in ilahiyat okuduğu Manin Bucer Akademi için sunduğu master tezidir, daha sonra eklemeler yaparak bu yapıtı hazırlamıştır. Hristiyanlık, Musevilik ve islam inancında Mesih kavramının nasıl anlaşıldığı çok açık ve net bir şekilde ele alınmıştır. Sapkın diye nitelenen heretiklerde de Mesihin nasıl ele alındığı açıklanmıştır. Yüzyıllardır tarih sahnesinde birçok 'Mesih' ortaya çıkmıştır. Yazar tüm bunları Kutsal Kitap ışığında tek tek inceliyor. Bu yapıt, Hristiyanlığı araştıranlara, master ve doktora çalışması yapan Hristiyan, Musevi ve islam ilahiyatı öğrencilerine yararlı bir kaynak niteliğini taşır. Saygıdeğer yazanmız Yakup Aygil'i bu güzel çalışmalanndan dolayı kutlarım ve başarılarının devamını dilerim. Hristiyanlığı araştıranlara çok yararlı olacak bu kitabı önermek benim için bir ayrıcalıktır.
Binding:
Kağıt Kapak