Açıklamalı Kutsal Kitap - Tevrat, Zebur, İncil Tefsir'i Tam Metin (Sert Kapak)

Free shipping!Free Delivery within Turkey with purchases of 200 TL or more.

 
[Out-of-stock]
YYAKİT
Out of stock
Açıklamalı Kutsal Kitap Kutsal Kitap’ın başındaki Yaratılış Kitabı’ndan en sondaki Vahiy Kitabı’na kadar olan altmış altı kitap arasındaki bağlantı, ilahi mesajın bir bütün olarak anlaşılması açısından hayati öneme sahiptir; işte Açıklamalı Kutsal Kitap’taki açıklama notlarının temel konusu ve amacı da bu anlaşılırlığa yardım etmektir. Açıklamalı Kutsal Kitap, Kutsal Kitap ana metni, metinde geçen ayetlerin analizi ve ayet alt birimlerine ilişkin açıklama ve yorum notları, ayrıntılı kitap girişleri, yüz bine yakın çapraz referansın yer aldığı orta sütun referans sistemi, otuz beş bine yakın referans içeren ABC dizini, konu ve harita dizini, çizelgeler, haritalar, özel bilgi kutuları ve temel konulara ilişkin makalelerden oluşmaktadır. Kutsal Kitap metnine, hemen her çağdaş çeviride olduğu gibi, bölümün içeriğine uygun alt başlıklar eklenmiştir.
Size:
24 X 17 CM
Page:
2098
Binding:
Ciltli
ISBN:
978959062699