Bible

Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes), Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma (Tevrat, Zebur), İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır ve 39 kitaptan oluşmaktadır. Bu kitaplar içerik ve biçim açısından dört sınıfa ayrılır: Yasa, Tarih, Özdeyiş ve Şiir, Peygamberlik Kitapları. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap'ın ikinci kısmıdır ve halk arasında İncil diye bilinir. 27 kitaptan oluşan İncil 5 bölümde sınıflandırılır: İncil'in ilk 4 kitabı, Elçilerin İşleri, Pavlus'un Mektupları, Diğer Mektuplar ve Peygamberlik Kitabı-Vahiy.

Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. 2.Timoteos 3:16-17
[Out-of-stock]
Out of stock
120.00 TL
+
Kutsal Kitap (Standart boy)
KK04BORDO
100.00 TL 60.96 TL
+
150.00 TL
+
Kitab-ı Mukaddes
KM05MAVİ
100.00 TL
+
75.00 TL 55.00 TL
+
20.00 TL 12.00 TL
+
Kutsal Kitap (Küçük Boy)
KKK05-MOR
75.00 TL 60.00 TL
+
Mezmurlar
MEZ02
40.00 TL
+
PREVIEW
Turkish Bible (Zip)
KKKF05
140.00 TL
PREVIEW Select options
200.00 TL
+
75.00 TL
+
PREVIEW
150.00 TL
+
PREVIEW
100.00 TL
+
100.00 TL
+
PREVIEW
120.00 TL
+
Turkish Bible
KK04
100.00 TL 60.96 TL
+
PREVIEW

Reviews

No data found

New post