Bible in other languages

Dünyada en çok satan ve okunan eser olma özelliğini elinde tutan Kutsal Kitap aynı zamanda en çok dile tercüme edilmiş eserdir. Dünya üzerinde halen konuşulmakta olan 6500 dil ve lehçe bulunmaktadır. Kutsal Kitap'ın tamamı veya en azından bir bölümü bugüne kadar 2538 dil ve lehçeye tercüme edilmiştir. Bu sayı ile dünya nüfusunun %90'ı kendi ana dlinde Kutsal Kitap'ı okuyabilmektedir.

Yine deniyor ki,
“Ey uluslar, O'nun halkıyla birlikte sevinin!”
Ve, “Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun!
Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!”
Romalılar 15:10-11
40.00 TL
+
Luka (Zazaca)
KM-LZK
35.00 TL
+
PREVIEW
35.00 TL
+
Süryanice Mezmurlar
SYRP07
30.00 TL
+
Lazca Luka İncili
KM-LLK
35.00 TL 30.00 TL
+
30.00 TL
+
Darice İncil
NTSD01
25.00 TL 15.00 TL
+
Arabic New Testament
ARBNT01
15.00 TL 7.50 TL
+

Reviews

No data found

New post