Novum Testamentum Graecum Editio Critica Maior, Band III/3

Free shipping!Free Delivery within Turkey with purchases of 200 TL or more.

 
2,000.00 TL
In stock
+
Add to wish list
Editio Critica Maior, eski Hristiyan edebiyatındaki en önemli Yunanca el yazmalarını, eski çevirileri ve Yeni Ahit alıntılarını kullanarak ilk bin yılın Yunanca metin tarihini belgeler. Yalnızca Yeni Ahit'in erişilebilir en eski metnini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda diğer soruları da yanıtlamaya hizmet eder: Bir metin tarihin akışında nasıl değişir ve neden? Erken Hıristiyanlıkta bir metin nasıl karşılandı? Katolik Mektupları'nın IV. Cildi birkaç yıldır mevcuttu ve bunu Havarilerin Elçilerin İşleri kitabı takip ediyor. Bu amaçla, orijinal Mukaddes Kitap metni yeni geliştirilmiş bir yöntem kullanılarak yeniden oluşturuldu ve bu da 52 değişikliğe yol açtı. Cilt, üç alt ciltte görünür: İlk bölüm, açıkça yapılandırılmış, kapsamlı bir metin kritik aparat içeren metni sunar. Hacmin ikinci bölümünde, metin açısından kritik aparatı rahatlatan ek malzemeler vardır. Son olarak, üçüncü cilt, seçilen varyantların yanı sıra erken çeviriler ve ataerkil gelenek üzerine çalışmalar hakkında bir yorum sunuyor. Proje, Almanya Bilim Akademileri Birliği tarafından finanse edilmektedir. Editör Yeni Ahit Metin Araştırma Enstitüsü, Münster'de Yeni Ahit'in aktarım tarihini orijinal Yunanca dilinde araştıran bir üniversite enstitüsüdür. Editio Critica Maior'a ek olarak, Alman İncil Topluluğu ayrıca Novum Testamentum Graece ("Nestle-Aland") ve Yunan Yeni Ahit'i de yayınlamaktadır.