Bible in other languages

Dünyada en çok satan ve okunan eser olma özelliğini elinde tutan Kutsal Kitap aynı zamanda en çok dile tercüme edilmiş eserdir. Dünya üzerinde halen konuşulmakta olan 6500 dil ve lehçe bulunmaktadır. Kutsal Kitap'ın tamamı veya en azından bir bölümü bugüne kadar 2538 dil ve lehçeye tercüme edilmiştir. Bu sayı ile dünya nüfusunun %90'ı kendi ana dlinde Kutsal Kitap'ı okuyabilmektedir.

Yine deniyor ki,
“Ey uluslar, O'nun halkıyla birlikte sevinin!”
Ve, “Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun!
Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!”
Romalılar 15:10-11
75.00 TL 60.00 TL
+
225.00 TL 130.00 TL
+
225.00 TL 130.00 TL
+
75.00 TL 50.00 TL
+
Darice İncil
NTSD01
25.00 TL 15.00 TL
+
60.00 TL
+
80.00 TL
+
80.00 TL
+
Persian Bible
PERBL01
90.00 TL 75.00 TL
+
Arabic Bible
ARBBL03
75.00 TL 45.00 TL
+
King James Holy Bible
KJBL05
100.00 TL 85.00 TL
+
Armenian Bible
ARMBL02
50.00 TL
+
Greek Bible
GRBL05
125.00 TL
300.00 TL
Vulgata-Latin Bible
LATBL37
320.00 TL

Reviews

No data found

New post