Bible in other languages

Dünyada en çok satan ve okunan eser olma özelliğini elinde tutan Kutsal Kitap aynı zamanda en çok dile tercüme edilmiş eserdir. Dünya üzerinde halen konuşulmakta olan 6500 dil ve lehçe bulunmaktadır. Kutsal Kitap'ın tamamı veya en azından bir bölümü bugüne kadar 2538 dil ve lehçeye tercüme edilmiştir. Bu sayı ile dünya nüfusunun %90'ı kendi ana dlinde Kutsal Kitap'ı okuyabilmektedir.

Yine deniyor ki,
“Ey uluslar, O'nun halkıyla birlikte sevinin!”
Ve, “Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun!
Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!”
Romalılar 15:10-11
100.00 TL
Out of stock
75.00 TL
Out of stock
120.00 TL
Out of stock
85.00 TL
Out of stock
75.00 TL 55.00 TL
+
50.00 TL
Out of stock
200.00 TL
Out of stock
Luka (Zazaca)
KM-LZK
35.00 TL
+
PREVIEW
225.00 TL
+

Reviews

No data found

New post